För- och nackdelar med virtuell utbildning

Framsteg inom digital teknologi har gjort det möjligt för oss att utforska nya sätt att undervisa och lära. I den här artikeln diskuterar vi för. och nackdelar med virtuell utbildning.
För- och nackdelar med virtuell utbildning
José Padilla

Granskad och godkänd av Psykolog José Padilla.

Skriven av Equipo Editorial

Senaste uppdateringen: 13 april, 2023

Det är ingen nyhet att teknologiska framsteg har kommit långt under de senaste decennierna. Som ett resultat är det lättare att få information och flera nya typer av undervisningsmetoder har uppstått. En av dessa är virtuell utbildning. I dagens artikel ska vi diskutera för- och nackdelarna med denna form av utbildning.

I denna utbildningsmodell kommunicerar läraren och ger sina lektioner via datorn eller någon annan enhet, istället för att undervisa i ett klassrum. Detta är möjligt tack vare hög kvalitet på telekommunikation och elektroniska enheter.

Det finns flera fördelar med virtuell utbildning, men också vissa nackdelar. Om du vill lära dig mer om dem, fortsätt läsa!

Fördelarna med virtuell utbildning

Den ökande efterfrågan på virtuell utbildning beror till stor del på följande fördelar. Dessutom får vi inte underskatta dess förmåga att nå människor på långt fler platser på grund av de senaste teknologiska framstegen.

1. Tillgänglighet

En av de stora fördelarna med virtuell undervisning är att det gör det möjligt att studera var som helst i världen, när som helst på dygnet. Allt du behöver är en dator och internetuppkoppling.

Sedan kan du organisera din tid och lära dig när det passar dig. Detta är särskilt användbart för personer med hektiska scheman.

virtuell utbildning

2. Sparar tid

Eftersom du kan studera var som helst och när som helst, slösar du inte någon tid på att pendla till och från skolan. Att vänta på kollektivtrafik, navigera trafikstockningar och försöka hitta parkering kommer därför att vara ett minne blott. Tro det eller ej, att undvika dessa situationer sparar dig mycket tid.

3. Fördelarna med virtuell utbildning: Det minskar kostnaderna att studera

Vi säger inte att virtuell undervisning är billigare än personlig undervisning. Kostnaderna av dessa beror på olika faktorer.

Men virtuell utbildning kan hur som helst minska kostnaderna för att flytta närmare skolan och hyra en ny bostad. Dessa kostnader är mycket påtagliga för studenter som inte bor nära sin akademiska institution.

Dessutom är det material du behöver för virtuell utbildning vanligtvis tillgängligt i digitalt format och i vissa fall kan du ladda ner det gratis. Detta minskar kostnaderna.

4. Studera i din egen takt

Förutom att du kan studera vid den tidpunkt som fungerar bäst för dig, kan du också lära dig i din egen takt. Med virtuellt lärande kan du gå tillbaka eller upprepa alla lektioner och föreläsningar som varit svåra för dig.

Om du inte har tillräckligt med tid för att gå igenom en hel lektion kan du alltid pausa den och återuppta den senare.

5. Fördelarna med virtuell utbildning: Betyg och resultat är ofta omedelbara

När det gäller personligt lärande är det vanligt att lärare och professorer tar ett tag på sig att sätta betyg. Det händer dock inte i den virtuella inlärningsmiljön eftersom det finns elektroniska verktyg som snabbt kan rätta och betygsätta ditt arbete.

Eftersom du arbetar i din egen takt kommer din lärare troligen att betygsätta ditt arbete när det kommer in eftersom de inte tar emot allas arbete på en gång. Det kan därför göra att väntetiden blir kortare för dig.

6. Förbättrar dina tekniska färdigheter

Fler och fler jobb kräver kunskaper om tekniska verktyg. Lärande i en virtuell miljö tvingar studenten att hålla sig uppdaterad om dessa färdigheter och behärska de nödvändiga tillämpningarna för plattformen.

Dessutom använder sig allt fler företag av virtuella plattformar där man utför arbetet. Detta är något som företagen sannolikt kan fortsätta med även i framtiden.

7. Fördelarna med virtuell utbildning: Fler perspektiv och större mångfald

Virtuella utbildningsprogram ger studenterna möjlighet att studera med människor från andra länder och med olika kulturella bakgrunder. Genom att interagera med dem virtuellt kan du berika ditt lärande ännu mer.

Till exempel kan de ge insiktsfull information om sina länders affärskulturer, samt visa andra tillvägagångssätt för problemlösning.

Nackdelarna med virtuell utbildning

Om du vill börja studera virtuellt, eller redan gör det, är det viktigt att vara medveten om nackdelarna med denna utbildningsmodell. Det kan hjälpa dig att undvika dessa problem eller att avhjälpa effekterna av vissa av dem.

1. Kräver mer disciplin

Detta påverkar främst dem som inte har mycket självdisciplin eller som är ojämna i sina studievanor. Även om virtuell utbildning är ett tillfälle att bygga sin självständighet och inre motivation, är det inte alltid en lätt uppgift. Det kräver ansträngning och en stark vilja att vara väl organiserad.

För ett effektivt lärande måste eleverna dessutom ha de färdigheter som krävs för att utföra lärandet på egen hand, vilket de kanske inte har.

2. Kräver att du har tillgång till teknik

Alla har inte en dator och en tillförlitlig internetuppkoppling. Generellt sett kan mindre privilegierade delar av befolkningen inte åtnjuta dessa fördelar. I dessa fall är det viktigt och nödvändigt med utbildning i ett verkligt klassrum.

3. Risk för utbildning av låg kvalitet

Fler och fler institutioner och skolor erbjuder virtuella utbildningar. Men alla är inte program av god kvalitet. Därför måste du vara uppmärksam på den utbildning du får och försöka hitta det bästa alternativet för dig.

4. Mycket tid framför en skärm

Studier visar att förlängd skärmtid skapar psykofysiologiska problem, som förändringar i dygnsrytm, sömnmönster och hormonnivåer.

Om du är en av dem som arbetar och studerar framför en dator är det viktigt att tänka på hur det kan påverka din hälsa. Till exempel måste du se till att vila ögonen ofta, ha blåtonade glasögon samt gå ut och få frisk luft då och då.

trött kvinna framför dator

5. Risk för plagiat och fusk är en av nackdelarna med virtuell utbildning

Den virtuella utbildningsmodellen gör det lättare att plagiera andras arbete, eller att få andra att göra ditt arbete åt dig. Detta gäller särskilt när det gäller att skicka in uppgifter. Många institutioner tar detta på största allvar och kan be dig att komma in personligen för prov.

6. Färre personliga interaktioner

En annan av nackdelarna med virtuell utbildning är att det minskar personliga interaktioner, både med lärare och med andra elever. Det är vanligtvis en solitär aktivitet och även om det förekommer viss social samvaro reduceras det till kommunikation om kursens ämne.

7. Vissa utbildningsgrenar fungerar inte virtuellt

Det finns vissa studieområden som inte går att erbjuda virtuellt. Detta gäller särskilt för dem som kräver praktisk utbildning, som medicin och andra vetenskaper. När det gäller dessa studieområden är ditt enda alternativ att studera på plats.

Slutsats

Med den här artikeln vill vi inte säga att virtuell utbildning är bättre eller sämre än en utbildning i klassrummet. Snarare vill vi belysa att var och en har både sina för- och nackdelar. Det viktiga är att känna till dem och välja det alternativ som fungerar bäst för dig.

Ibland går det inte att välja. Men oavsett vilken metod du väljer är det viktigaste att få ut det mesta av det.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.