Effekterna av skärmar på den visuella hälsan

Alltmer forskning fokuseras på att studera skärmars inverkan på den visuella hälsan, på grund av den ökade användningen av elektroniska enheter. Syn är ett sinne som är mycket utsatt för effekterna av skärmar. Vi berättar mer i denna artikel.
Effekterna av skärmar på den visuella hälsan

Senaste uppdateringen: 03 december, 2020

Inom medicinvärlden, speciellt oftalmologi, dyker fler och fler studier upp angående effekterna av skärmar på den visuella hälsan. Synundersökningar gällande förändrad syn till följd av användning av elektroniska enheter har ökat kraftigt.

Därför har konceptet Computer Vision Syndrome (CVS) uppstått. Detta tillstånd är när exponeringen för skärmar är längre än 3 timmar per dag eller om skärmens ljusstyrka är över den rekommenderade nivån. Det inträffar också när avståndet mellan en persons ögon och skärmen är för kort.

Som vi vet betyder det moderna livet ständig användning av en mängd olika skärmar. Vi använder tv-apparater, surfplattor, mobiltelefoner och datorer regelbundet och ofta. Vi har till och med börjat få skärmar i hushållsapparater. Våra ögon tillbringar sina dagar med att kämpa för att fokusera på olika sätt för att tolka dessa enheter. Ofta spenderar vi den stora majoriteten av våra ansträngningar på att titta på våra mobiltelefoner. Eftersom vi håller dem på kort avstånd från våra huvuden tvingar vi fram våra ögons binokulära syn.

När vi stirrar in i en skärm under en längre tid rör sig våra ögonlock 30% mindre än vad de normalt gör. Detta minskar mängden fukt vilket innebär att våra ögon blir mer uttorkade. Om du är osäker på hur skärmar påverkar den visuella hälsan; fortsätt läs denna artikel. Vi berättar om symptomen och rekommendationerna du kan följa. Med enkla åtgärder kan du bekämpa problemet.

Symptomen

När vi förstår skärmens inverkan på den visuella hälsan inser vi logiken bakom symptomen. Det handlar om att leta efter tecken på ögontrötthet som är ett resultat av en alltför stor ansträngning.

Bland de vanligaste symptomen på Computer Vision Syndrome kan vi nämna följande:

 • Suddig eller dubbel syn: Detta kallas diplopi i medicinska termer.
 • En sandig känsla i ögongloben: Detta leder till en intensiv gnuggning av ögat.
 • Röda ögon: Detta beror på irritation och inflammation i ögat, såväl som konstant gnuggning.
 • Smärta bakom ögonen.
 • Huvudvärk: Visuell trötthet kan leda till huvudvärk. Huvudvärk kan också komma från mobiltelefoner och placeringen av våra huvuden när vi använder dem.
Visuell hälsa.
Långvarig exponering för skärmarna på elektroniska enheter är kopplat till problem med den visuella hälsan.

Inverkan

En serie mekanismer spelar omedvetet in vid användning av skärmar. En av de grundläggande frågorna som skärmarnas inverkan på den visuella hälsan innebär har att göra med vår förmåga att fokusera. Våra ögon, i vila, har lätt att fokusera på föremål som ligger långt borta. Men när de måste fokusera på något som finns i närheten, sätter de igång kompensationsmekanismer som kräver ansträngning. Detta anpassande leder till trötthet.

Dessutom är koncentrationen som skärmar kräver väldigt ansträngande. Våra ögon tenderar att förbli öppna under längre perioder och vi blinkar mindre. I genomsnitt blinkar vi 15 till 20 gånger per minut. Men vid användning av en skärm kan det sänka antalet till 3 gånger per minut.

Sist men inte minst; skärmar avger en avsevärd mängd blått ljus. Detta blåljus är ett fragment av ljusspektret som kan tränga igenom näthinnan och vilket gör att denna försämras med tiden.

Blått ljus och den visuella hälsan

Det blåljus som elektroniska enheter avger är både fördelaktigt och skadligt. Tack vare detta blåljus kan dessa enheter förbruka mindre energi. Forskning har dock visat att samma ljus är farligt för hälsan hos våra näthinnor.

Solen avger också blått ljus. Därför har våra ögon levt med den här typen av ljus sedan dagen vi föddes. Problemet med det blå ljuset som kommer från skärmar är emellertid att det kommer från en källa som är mycket närmre våra ögon. Och det är detta som orsakar skada. Fysiskt sett är blått ljus ett kortvågs- och högenergiljus. På grund av dessa egenskaper måste våra ögon göra en större insats för att fokusera.

Ljuset som skärmarna på mobila enheter avger är farligt för våra näthinnor.
Ljuset som skärmarna på mobila enheter avger är farligt för våra näthinnor.

Rekommendationer för att minska skärmens inverkan på den visuella hälsan

Det finns flera grundläggande åtgärder som vi kan använda dagligen för att minska skärmens inverkan på den visuella hälsan:

 • Vila ögonen: För arbete som kräver att du tittar på en datorskärm; ta dig tid att slappna av. Öva på att titta bort från skärmen var 20:e minut i 20 sekunder och fokusera på ett objekt 20 meter bort.
 • Skapa ett hälsosamt avstånd: Skärmarna ska vara minst 60 cm från våra ögon. För större skärmar, såsom TV-apparater, bör avståndet vara minst 180 cm.
 • Blinka: Vi vet redan att vi blinkar mycket mer sällan när vi använder skärmar. Därför måste vi göra ett medvetet försök och tvinga oss att blinka när vi spenderar tid vid elektroniska enheter. Detta ger fukt åt ögongloben.
 • Bra belysning: Att använda elektroniska enheter i miljöer med låg belysning är kontraproduktivt. Våra ögon måste göra en större ansträngning och effekten av skärmens ljus på näthinnan ökar.

Svaret är inte att ge upp skärmar helt. I dag, i den värld vi lever i, skulle det vara omöjligt. Vad vi bör göra är dock att tillämpa dessa rekommendationer för att minska den skadliga inverkan skärmar har på vår visuella hälsa.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Díaz, Alejandro Arias, Neisy Bernal Reyes, and Luis Eduardo Camacho
 • Rangel. “Efectos de los dispositivos electrónicos sobre el sistema visual.” Revista Mexicana de Oftalmología 91.2 (2017): 103-106.
 • Prado Montes, Ana, et al. “Síndrome de Fatiga ocular y su relación con el medio laboral.” Medicina y Seguridad del Trabajo 63.249 (2017): 345-361.
 • CATTIAUX, L. (2019). LA LUZ. In El mensaje reencontrado. https://doi.org/10.2307/j.ctvt7x5xm.7
 • Ministerio de Trabajo, E. y S. S. (2011). La iluminacion en el ambiente laboral. Superintendencia de Riegos Del Trabajo.
 • Generalitat Valenciana. (2012). Fatiga Visual. Servicio de Prevencion de Riesgos Laborales.
 • Síndrome de Fatiga ocular y su relación con el medio laboral. (2017). Medicina y Seguridad Del Trabajo.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.