Är du en visuell, kinestetisk eller auditiv person?

· juli 23, 2015

Som du redan vet har vi människor fem sinnen som hjälper oss att relatera till vår omgivning: lukt, smak, känsel, syn och hörsel. I vanliga fall använder var och en av oss ett sinne eller två i högre grad än något av de andra för att interagera med vår omgivning och för att få information från den. Vill du veta vilka som är starkast hos dig?

Hur relaterar du till världen?

Denna teori formulerades av neurolingvistisk programmering, som talar om att världen du befinner dig i uppfattas på ett unikt sätt av varje person. Var och en av oss förstår världen genom det sinne vi använder mest baserat på vår egen personlighet.

Det är ett intressant perspektiv som är värt att hålla i minnet för att förstå dig själv lite bättre. Det är möjligt att du använder mer än ett av de fem sinnena i hög grad. Det är också intressant att detta perspektiv har att göra med vilken hjärnhalva som dominerar hos en person, vilket till exempel innebär att det finns människor som använder den vänstra halvan av hjärnan mer och tenderar att använda logik mer samt ha större ordningssinne.

Å andra sidan; om du använder din högra hjärnhalva mer är du mer kreativ, flexibel och innovativ. Neurolingvistisk psykologi behandlar dessa områden för att ta reda på hur människor tolkar omvärlden. Vill du veta vad som är din naturliga fallenhet? Låt oss ta en titt och ta reda på om du är en visuell, kinestetisk eller auditiv person.

1. Visuella Människor

Psykologi
Är du en person som behöver absolut tystnad när du läser eller studerar? Det är mycket vanligt att människor med mer visuell dominans behöver tystnad för att kunna koncentrera sig. Det är också möjligt att du spelar musik för att slappna av medan du kör bil med undantag för tillfällen då du letar efter en specifik adress eller behöver vara mer alert. Då bestämmer du dig för att stänga av radion för att bli lugnare och mer fokuserad.

Dessa människor har mycket energi och är extremt observanta. De värdesätter detaljer och missar sällan saker. När de behöver memorera saker är det lättare för dem att komma ihåg bilder och det är därför de använder anteckningar som lite hjälp på traven. De gillar att vistas i parker eller skogen för att slappna av och finna lugn.

2. Auditiva Människor

Brukar du uttrycka dina tankar högt? Andra människor kan förvånas över denna märkliga vana, men i själva verket gör många människor detta. Du verbaliserar saker och pratar för dig själv och får på så vis möjlighet att ventilera. Det är också vanligt att auditiva personer gillar att lyssna på andra människor. Detta är hur du memorerar saker bättre. Troligen lyssnar du på föreläsningar utan att anteckna särskilt mycket.

Det finns också personer med mycket expressiva personligheter som har en mycket god kommunikationsförmåga. De vet hur man uttrycker sig väl och de gillar att lyssna på andra. Ingenting går dem förbi; de har förmågan att hänga med i en konversation samtidigt som de lyssnar på musik. De kan göra många saker samtidigt i motsats till visuella människor som ibland har svårt att koncentrera sig om det händer för mycket runt omkring dem.

3. Kinestetiska Människor

Känslor 2
Vad har du för hobbies? Tycker du om hantverk? Är du en bra kock? Gillar du att bygga saker med händerna? Arbeta utomhus? Har du en trädgård och gillar att plantera och se växtligheten frodas? Utövar du en sport? Om så är fallet är du sannolikt en kinestetisk person.

Neurolingvistisk programmering säger att kinestetiska människor, trots att de är samlade, har en förkärlek för känslor och framför allt sådant som har att göra med fysiska och hantverksmässiga saker. De är den typ av människor som gillar att lära sig genom att pröva själva istället för att höra hur man gör något. Deras uttrycksfullhet översätts till deras glädje i kramar och annan fysisk beröring såväl som en förkärlek för mat. De är intima människor som i allmänhet inte brukar ha något större intresse av att fånga detaljer kring det som omger dem på det sätt som visuella människor har. De är mer spontana och mindre inåtvända eller observanta.

Vi kan avsluta med att berätta att det är möjligt att du har lite av varje personlighetstyp. Detta är normalt; men vad som är säkert är att du identifierar dig mer med en av dem. Visuella människor är exempelvis lite mer avslappnade än auditiva eller kinestetiska människor. Men kinestetiska människor är lite mer rastlösa och mindre reflexiva.

Självklart har vi alla en liten touch av var och en, men den intressanta delen av neurolingvistisk programmerings perspektiv är att det erbjuder en intressant beskrivning av hur du uppfattar verkligheten. Och som vi också kan urskilja är detta nära besläktat med din personlighet: om du är lugn eller mer orolig, mer reflexiv eller inte, om du gillar att uttrycka dig eller är mer observant och inåtvänd etc. Ditt sätt att leva är nära kopplat till dina sinnen, till nöjet att se, röra, uppleva och kommunicera.

Så berätta; hur uttrycker du dig själv i din omvärld? Är du visuell, auditiv eller kinestetisk?