5 egenskaper som definierar en stark personlighet

Individer med en stark personlighet är inte kalla eller okänsliga. De har bara lärt sig att lägga rätt vikt på rätt saker så att de själva inte påverkas negativt.
5 egenskaper som definierar en stark personlighet

Senaste uppdateringen: 14 december, 2018

Ofta kan en stark personlighet leda till spänningar och obehag. 

Ibland kan vi se människor med en stark personlighet som oförmögna att ge vika för vissa saker. Vi tänker att de är sådana som ibland kan vara själviska eller som bara bryr sig om sina egna intressen och som inte kan acceptera tankar, idéer eller förslag från andra.

Inget är längre från verkligheten.

När det kommer till personligheter finns det alltid en massa nyanser att ta hänsyn till innan man placerar någon i facket för att vara till exempel “helt” introvert, extrovert, beroende, oberoende, intuitiv, och så vidare. 

När man pratar om starka personligheter finns det en bakgrund man måste förstå.

I psykologin kallas denna profil för “psykologisk resiliens“.

Den innefattar både introverta och extroverta personligheter, men vad som främst karaktäriserar den är förmågan att klara motgångar.

Nedan förklarar vi 5 egenskaper som hjälper dig förstå vad det innebär att vara en stark person. Känner du igen dig?

1. En stark personlighet gillar inte ursäkter

En person med stark personlighet har en väldigt specifik, bestämd väg: hen har lärt sig från sina med- och motgångar. Hen agerar utifrån sitt medvetande med ödmjukhet, men bestämt.

Det förklarar varför hen verkligen inte tycker om halvsanningar eller halvlögner, och än mindre ursäkter eller människor som inte gör annat än skjuter upp saker. 

För en människa med stark personlighet är dessa beteenden endast slöseri med tid. De är hinder som saktar ner färden mot målet.

I en stark persons värld måste man göra det som behöver göras. Har man satt ett mål vid horisonten är det en motivation att kämpa för.

Därför är någon som lever sina dagar med ursäkter och falska förklaringar någonting som denna person upplever som väldigt obekvämt.

2. De är försiktiga med vem de släpper in på livet

En stark personlighet är öppen mot andra människor

Finns det någonting som definierar en person med stark personlighet är det förmågan att ha kontroll för att kunna upptäcka vad som egentligen innerst inne motiverar honom eller henne. 

Hen vet vad hen vill och inte vill. Hen har lärt sig det eftersom hen någon gång tidigare i livet upplevt någon som svek, något som gjort honom eller henne desillusionerad, eller någon som förrådde.

Men långt från att stänga in sig i sig själv, eller att bli kall och misstänksam, är hen öppen mot andra människor, men är snabb på att lägga på ett väldigt passande psykologiskt filter.

Hen tänker inte släppa in någon på livet som stör honom eller henne, eller som stör den inre friden.

3. De gillar inte okänsliga, själviska eller pretentiösa människor

Starka personligheter tål inte själviskhet

I motsats till vad många tror är personer med en stark och motståndskraftig profil känsliga och ödmjuka.

Det är för att de värdesätter viktiga saker som inte slösar med deras tid och som ger en känsla av välbehag. De värdesätter goda vänskaper, människor som ger ljus och inte stormar, kärleksfulla, engagerade partners som delar deras  värderingar…

Därför tål de inte själviskhet eller personer som inte värderar de enkla sakerna i livet: saker som inte kan köpas och som vi alla får genom att leva med respekt och lycka.

4. De har lärt sig genom fruktan och motgångar

En stark personlighet har lärt sig vad fruktan är

Ett av kännetecknen för starka människor är en tydlig psykologisk motståndskraft. Som vi redan vet finns det få ord som är så viktiga när det handlar om personlig mognad som motståndskraft.

Det är förmågan med vilken en människa klarar av motgångar och känslomässig smärta. Men inte bara det, utan också förmågan att lära sig från dessa erfarenheter.

Därför är en människa med stark personlighet någon som har lyckats lära sig om fruktan, och hur man passerar den för att uppnå sina mål.

Dessutom ger all denna viktiga lärdom personen bättre psykologiska verktyg för att gå framåt utan fruktan. Det ger en mottaglighet för vad livet har att ge, och samtidigt en medvetenhet om “vad man inte är villig att acceptera”.

5. De behöver inte tycka om alla

Hon bryr sig inte om ifall någon inte råkar acceptera henne för den hon är.

Som vi antydde i början försöker en person med stark personlighet inte hela tiden vara till lags. Istället vet hen vad hen vill och slösar inte tid på människor som inte är värda det.

Personen har lärt sig steg för steg att det inte finns någonting som är så frustrerande och plågsamt som att vilja vara till lags och att söka bekräftelse från alla runtom.

Det är värdelöst, det är inte logiskt och det är ohälsosamt.

Därför har en människa med en motståndskraftig personlighet inställningen att inte bry sig om ifall någon inte råkar acceptera honom eller henne för vem de är. 

De vet att personerna i deras närhet är de som verkligen är värdefulla. Det är de som förtjänar att gå vid deras sida på deras väg genom livet. De som vet värdet av deras äkthet.

Du tycker antagligen att dessa personlighetsdrag känns mer eller mindre bekanta. Kanske har vi alla lärt oss att vara starka på våra egna sätt, eller så håller vi på att lära oss. Vi håller alla på att mogna och utveckla starka personligheter.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.