Eksem och stress: Hur hänger de ihop?

Vetenskapen har inte kunnat förklara sambandet mellan eksem och stress. Det är utan tvekan en väldigt besvärande kombination som det inte finns någon enkel lösning på.
Eksem och stress: Hur hänger de ihop?

Skriven av Edith Sánchez

Senaste uppdateringen: 09 augusti, 2022

Vetenskapen har inte kunnat förklara sambandet mellan eksem och stress. Vi vet dock att ett sådant förhållande finns, och det finns också några hypoteser och möjliga förklaringar som kan bana väg för en grundlig förståelse av fenomenet.

Eksem och stress är en länk som kan visa sig vara problematisk för alla. De är två hälsotillstånd som ofta går hand i hand och ger näring till varandra. Det är utan tvekan en väldigt besvärande kombination som det inte finns någon enkel lösning på.

Huden är det största organet i kroppen och ett av dem som lätt återspeglar vårt sinnestillstånd och allmänna mående. Detta beror på att huden är direkt relaterad till nervsystemet genom känsliga nervändar som skickar information till hjärnan och vice versa.

Samtidigt orsakar stress frigörandet av ett antal ämnen som i slutändan påverkar huden. Detta ger upphov till olika anomalier, inklusive eksem. Faktum är att kopplingen mellan eksem och stress är direkt och mycket nära.

Eksem

Ordet eksem är en generisk term för alla former av hudinflammation. Dessa typer av inflammation kategoriseras som dermatit, där atopisk dermatit syftar på det som orsakas av stress. Med andra ord, när vi pratar om eksem och stress talar vi alltså om atopisk dermatit och stress.

Eksem uppstår när skador uppstår på hudens yttre skyddsbarriär. Det är nu inflammation uppstår, huden blir röd och kliar i det drabbade området. Det uppträder oftast på armar, knän, ljumskar och ansikte.

I 85 % av fallen inträffar den första episoden av eksem före fem års ålder. Experter uppskattar också att upp till 20 % av barnen och 1-2 % av vuxna har haft en eksemepisod någon gång i livet. Det finns fall där eksem blir en kronisk och återkommande störning.

En kvinna med halsont, till exempel.
Eksem är i grunden atopisk dermatit.

Stress och huden

Det finns flera mekanismer genom vilka stress kan påverka huden. Allt beror på att stress förändrar immunförsvarets funktion. Detta leder till två effekter. Å ena sidan minskar det hudens försvar, och å andra sidan blir huden inflammerad.

Liknande sker under stressiga förhållanden en ökad produktion av adrenalin och kortikosteroider. Dessa verkar på receptorer i huden och orsakar förändringar där. Samtidigt har forskning funnit att alla inflammatoriska sjukdomar tenderar att bli värre vid stress.

En studie utförd av den spanska föreningen för allergi och klinisk immunologi (SEAIC) har visat att minst 50 % av personer med atopisk dermatit också lider av depression och ångest. I studien noterar man också att det under senare år har skett en ökning av fall av stressrelaterat eksem.

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln:  Biofeedback, en metod för att hantera och bekämpa stress

Sambandet mellan eksem och stress

Stress påverkar huden på många sätt. Det orsakar hudproblem som sträcker sig från nässelutslag och atopisk dermatit, till akne, psoriasis, seborroiskt eksem och rosacea. Vi vet nu att det finns ett samband mellan eksem och stress, men sambandet är ännu inte helt förstått.

Som nämnts ovan finns det ett mycket direkt samband mellan nervsystemet och huden. Dessutom skapar eksem och stress en ond cirkel som är mycket svår att komma ifrån. Förekomsten av störningen ökar stressnivån, särskilt i sociala situationer.

Samtidigt kan ökade stressnivåer leda till en ökning av eksem. Allt detta tillsammans orsakar en betydande mängd lidande och ger upphov till känslor av frustration, osäkerhet och hopplöshet. Detta blir bara värre av att det inte finns någon definitiv behandling för eksem.

En kvinna med huvudet i händerna.

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln: 7 symptom på stress som du inte bör ignorera

Bra att känna till om eksem och stress

Eksem orsakade av stress tyder på att en person befinner sig under för stor press och upplever krav på sig själv som han eller hon inte klarar av att hantera. Det är en varningsflagga som vi inte får förbise. Det gör att det finns ett problem som inte är löst och som inte de verktyg vi har till vårt förfogande klarar av att hantera.

Även om det inte finns någon specifik behandling för eksem orsakade av stress, förutom att fukta de drabbade områdena, ligger lösningen i att lösa orsaken, dvs själva stressen. Det mest lämpliga att göra i dessa fall är att införa några livsstilsförändringar.

Regelbunden träning är vanligtvis mycket effektiv för att kontrollera stress. Av samma anledning rekommenderar man ofta aktiviteter som yoga eller meditation. Det är också en bra idé att konsultera en psykolog, som kan hjälpa dig att lära dig hantera stressiga situationer på bästa sätt.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • García, R. R., Hernández, D. P. J. A., Viera, A. O., Miyares, J. H. H., Pavón, M. D. L. Á. A., Lafargue, B. F., & Mesa, M. A. (2002). ESTRÉS Y MANIFESTACIONES DERMATOLÓGICAS EN UNA POBLACIÓN TRABAJADORA BAJO EXIGENCIAS PSÍQUICAS. Revista Cubana de Salud y Trabajo, 3(1-2), 55-61.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.