Egenskaper och användning av CBD-olja

Cannabidiol (CBD-olja) har studerats mycket för dess hälsoeffekter. Den anses idag ha effekter för behandling av smärta, ångest och vissa neurologiska störningar. Ta reda på hur du använder denna olja och de allmänna rekommendationerna i den här artikeln.
Egenskaper och användning av CBD-olja
Franciele Rohor de Souza

Granskad och godkänd av farmaceut Franciele Rohor de Souza.

Senaste uppdateringen: 03 oktober, 2022

CBD-olja (cannabidiol) är en av de dominerande aktiva ingredienserna i marijuana (cannabis). Den innehåller dock inte tetrahydrocannabinol (THC) – det psykoaktiva ämnet i växten.

Faktum är att Världshälsoorganisationen (WHO) rapporterat att ren CBD inte är beroendeframkallande. Tvärtom har den medicinska egenskaper.

Observera att detta extrakt kommer från växten Cannabis sativa och dess två klassificeringar är marijuana och hampa. I allmänhet kommer CBD från hampa, eftersom marijuana är olagligt på många ställen. Man kan köpa den som olja, kapslar, tuggummi och spray. Nedan beskriver vi dess huvudsakliga användningsområden och möjliga biverkningar.

Användning och hälsoegenskaper hos CBD-olja

I allmänhet använder människor CBD i form av olja genom att placera droppar under tungan och hålla dem där i ungefär en minut.

Det finns även tvålar och skönhetsprodukter, dock är den enda typen som godkänts av FDA är en olja som kallas “Epidiolex”, som även är godkänd i Sverige. Ett användningsområde är för att motverka effekterna av två typer av epilepsi.

Den exakta verkningsmekanismen för CBD är ännu inte klarlagd. Hur som helst så har forskare observerat att komponenten har en låg affinitet för cannabinoidreceptorer i hjärnan. Detta förklarar hur det skiljer sig från THC.

De säger också att den kan påverka opioidreceptorerna som reglerar smärta. På samma sätt verkar det också störa glycinreceptorerna, som är relaterade till “lycko”-hormoner.

Vilka är fördelarna med ämnet? Vad säger de vetenskapliga studierna? Förbudet mot cannabis har kraftigt hindrat forskningen om effekterna av denna växt. Men man har trots detta genomfört relevanta studier som stöder några av dess medicinska användningsområden. Läs mer om det nedan.

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln: De 6 bästa medicinalväxterna som stöds av vetenskapen

Smärtstillande

Det har gjorts forskning om cannabidiolens smärtstillande egenskaper. En studie i Journal of Pain Research visar att CBD kan minska kronisk smärta genom att påverka aktiviteten hos endocannabinoidreceptorn. Det är den som är involverad i regleringen av flera funktioner som aptit, smärta och immunförsvar.

I sin tur rapporterar forskning på råttor publicerad Frontiers in Pharmacology att CBD-injektioner minskade smärtresponsen efter kirurgiska snitt. Forskare observerade liknande resultat i en annan studie utförd på råttor. De fann att oral användning av CBD kan minska smärta och inflammation i ischiasnerven.

Vi behöver mer omfattande mänskliga studier för att utvärdera CBD som en behandling för olika typer av smärta. Hittills involverar de flesta studier THC, och vi vet inte de exakta effekterna av CBD i sig.

kvinna med ont i örat
De smärtstillande egenskaperna hos CBD-olja är lovande, särskilt för intensiv och kronisk smärta.

CBD-olja för ångest och depression

CBD-olja är en populär adjuvans för att minska ångest och depression. Vissa menar att det stimulerar produktionen av serotonin, som är ett så kallat “lyckohormon”.

Gällande detta så har en studie som publicerats i Brazilian Journal of Psychiatry också kommit fram till några intressanta fynd. Till exempel upplevde män som tog oral CBD före ett simulerat taltest mindre ångest.

Samtidigt har en fallrapport i Permanente Journal rapporterat att denna olja säkert kan behandla sömnlöshet och ångest hos barn med posttraumatisk stressyndrom. I sin tur beskriver en studie i British Journal of Pharmacology att detta ämne är ett antidepressivt medel.

Neuroprotektiva egenskaper hos CBD-olja

Ett stort antal studier kopplar användningen av CBD till förbättringar hos personer med neurologiska störningar. Specifikt föreslår forskare att det verkar på det endocannabinoida systemet och andra signalsystem i hjärnan. Det kan alltså vara till hjälp för personer med epilepsi eller multipel skleros.

New England Journal of Medicine rapporterade att CBD-olja var till hjälp för att minska anfallsaktiviteten hos barn med Dravets syndrom, som är en typ av epilepsi. Även en artikel publicerad i Journal of Psychopharmacology beskriver att det bidrar till att förbättra livskvaliteten för patienter med Parkinsons sjukdom.

Hjärthälsa

CBD-olja verkar vara bra som en kompletterande behandling för att minska risken för hjärtsjukdomar. Varför?

Forskning inom JCI Insight beskriver att det hjälper till att sänka högt blodtryck, särskilt när det förknippas med överdriven stress och ångest. Således hjälper det hjärtat att pumpa mer effektivt.

Andra potentiella fördelar med CBD-olja

CBD fortsätter att vara föremål för många studier. Vissa tror att det är relevant för utvecklingen av nya läkemedel i framtiden.

Här är andra möjliga fördelar:

 • En studie publicerad i Schizophrenia Research konstaterar att cannabidiol hjälper till att minska psykotiska symptom hos personer med schizofreni och andra psykiska störningar.
 • Journal of Clinical Investigation fann att CBD hjälper till att minska överdriven talgproduktion och förhindrar aktivering av inflammatoriska cytokiner, som är faktorer förknippade med akne.
 • Cancerpatienter verkar också ha stor nytta av CBD-olja. Det finns faktiskt bevis för att detta läkemedel hjälper till att lindra smärta som orsakas av sjukdomen. Dessutom beskriver en studie i Journal of Clinical Oncology att det minskar illamående och kräkningar orsakade av kemoterapi.
 • En recension som publicerats Substance Abuse Research beskriver att CBD minskar morfinberoende och heroinsökande beteenden. Enligt forskare förändrar detta medel de neurala kretsarna som är involverade i missbruk.
 • Djurstudier visar potentialen hos CBD som ett botemedel mot diabetes. I synnerhet verkar det minska förekomsten av diabetes med upp till 56 %.

Risker och biverkningar av CBD-olja

Kom ihåg att användningen av CBD har vissa biverkningar. Enligt klinisk forskning som är publicerad i Cannabis and Cannabinoid Research, varierar reaktionerna ganska drastiskt från person till person.

Reaktionerna inkluderar:

 • Dåsighet
 • Torr mun
 • Illamående
 • Kräkningar
 • Ångest
 • Förändringar i aptit
 • Yrsel
 • Diarre
 • Humörsvängningar

Personer med leversjukdom är särskilt mottagliga för oönskade biverkningar. Detta beror på att CBD-olja ökar leverenzymer och visar sig vara kontraproduktivt.

Rådgör alltid med en läkare innan du använder denna olja av någon anledning. Den är varken lämpligt för gravida eller ammande kvinnor. Detta beror på att den kan orsaka utvecklingsproblem hos barnet.

Interaktioner med CBD

Studier tyder på att CBD kan interagera med vissa läkemedel, som exempelvis antiepileptika. En samtidig användning kan öka toxiciteten eller minska effekten. Detta beror främst på att de stör cytokrom P450 (CYP), som är enzymer som tillåter metabolism av aktiva ingredienser.

Några av de identifierade farmakologiska interaktionerna av cannabidiol är:

 • Immunsuppressiva läkemedel som Sandimmune ® (ciklosporin)
 • Makrolidantibiotika som klaritromycin och telitromycin
 • Migränmedicin
 • Opioida analgetika
 • Rifampicin-baserad medicin
 • Antikonvulsiva medel som Tegretol ® (karbamazepin) och Trileptal ® (oxkarbazepin)
 • Antiarytmika
 • Antipsykotika
 • Atypiska antidepressiva medel som Remeron ® (mirtazapin)
 • Lugnande medel med bensodiazepiner
man ligger på golvet
Eftersom CBD kan interagera med epilepsiläkemedel måste dessa patienter vara mycket noga med att reglera intaget av CBD.

Rekommenderad dosering av CBD-olja

Det finns ännu inga riktlinjer för korrekt användning av CBD. Användare tar vanligtvis oljan sublingualt. Föreslagna doser varierar vanligtvis från 5 till 25 milligram. Man bör dock alltid konsultera en läkare för att definiera användningen utifrån individuella behov.

Man applicerar oljan (en eller flera droppar) under tungan och håller den där i 30 till 60 sekunder. Andra presentationer som sprayer, kapslar och tuggummi kommer med egna konsumtionsanvisningar.

Slutliga rekommendationer för användning av CBD-olja

Förutom att låta en läkare bestämma dosen av CBD, hitta ett säkert ställe att köpa det och läs produktetiketten noggrant. Vissa former är listade som “fullspektrum”, vilket indikerar att de innehåller andra föreningar från cannabisväxten, som proteiner, flavonoider, terpener och klorofyll. Detta är menat ska ge bredare fördelar.

Vissa presentationer innehåller också THC, till exempel en oral spray som heter Sativex®. Det har godkänts i vissa länder som ett komplement för att lindra smärta relaterad till multipel skleros. Valet av THC-innehållande kombinationer beror på medicinsk bedömning och tillgänglighet enligt lokal lagstiftning.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • World Health Organisation (WHO). (2017). Cannabidiol (CBD) Pre-Review Report Agenda Item 5.2. Meeting Pre-Review Report (pp. 6–10). Retrieved from https://www.who.int/medicines/access/controlled-substances/5.2_CBD.pdf
 • National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine; Health and Medicine Division; Board on Population Health and Public Health Practice; Committee on the Health Effects of Marijuana: An Evidence Review and Research Agenda. The Health Effects of Cannabis and Cannabinoids: The Current State of Evidence and Recommendations for Research. Washington (DC): National Academies Press (US); 2017 Jan 12. 2, Cannabis. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK425762/
 • (2018). FDA approves first drug comprised of an active ingredient derived from marijuana to treat rare, severe forms of epilepsy. Case Medical Research. https://doi.org/10.31525/fda2-ucm611046.htm
 • Darkovska-Serafimovska M, Serafimovska T, Arsova-Sarafinovska Z, Stefanoski S, Keskovski Z, Balkanov T. Pharmacotherapeutic considerations for use of cannabinoids to relieve pain in patients with malignant diseases. J Pain Res. 2018;11:837-842. Published 2018 Apr 23. doi:10.2147/JPR.S160556
 • Genaro K, Fabris D, Arantes ALF, Zuardi AW, Crippa JAS, Prado WA. Cannabidiol Is a Potential Therapeutic for the Affective-Motivational Dimension of Incision Pain in Rats. Front Pharmacol. 2017;8:391. Published 2017 Jun 21. doi:10.3389/fphar.2017.00391
 • Costa B, Trovato AE, Comelli F, Giagnoni G, Colleoni M. The non-psychoactive cannabis constituent cannabidiol is an orally effective therapeutic agent in rat chronic inflammatory and neuropathic pain. Eur J Pharmacol. 2007 Feb 5;556(1-3):75-83. doi: 10.1016/j.ejphar.2006.11.006. Epub 2006 Nov 10. PMID: 17157290.
 • Linares IM, Zuardi AW, Pereira LC, Queiroz RH, Mechoulam R, Guimarães FS, Crippa JA. Cannabidiol presents an inverted U-shaped dose-response curve in a simulated public speaking test. Braz J Psychiatry. 2019 Jan-Feb;41(1):9-14. doi: 10.1590/1516-4446-2017-0015. Epub 2018 Oct 11. PMID: 30328956; PMCID: PMC6781714.
 • Shannon S, Opila-Lehman J. Effectiveness of Cannabidiol Oil for Pediatric Anxiety and Insomnia as Part of Posttraumatic Stress Disorder: A Case Report. Perm J. 2016;20(4):16-005. doi:10.7812/TPP/16-005
 • Hess EJ, Moody KA, Geffrey AL, Pollack SF, Skirvin LA, Bruno PL, Paolini JL, Thiele EA. Cannabidiol as a new treatment for drug-resistant epilepsy in tuberous sclerosis complex. Epilepsia. 2016 Oct;57(10):1617-1624. doi: 10.1111/epi.13499. Epub 2016 Oct 3. PMID: 27696387.
 • Devinsky O, Cross JH, Laux L, Marsh E, Miller I, Nabbout R, Scheffer IE, Thiele EA, Wright S; Cannabidiol in Dravet Syndrome Study Group. Trial of Cannabidiol for Drug-Resistant Seizures in the Dravet Syndrome. N Engl J Med. 2017 May 25;376(21):2011-2020. doi: 10.1056/NEJMoa1611618. PMID: 28538134.
 • Chagas MH, Zuardi AW, Tumas V, Pena-Pereira MA, Sobreira ET, Bergamaschi MM, dos Santos AC, Teixeira AL, Hallak JE, Crippa JA. Effects of cannabidiol in the treatment of patients with Parkinson’s disease: an exploratory double-blind trial. J Psychopharmacol. 2014 Nov;28(11):1088-98. doi: 10.1177/0269881114550355. Epub 2014 Sep 18. PMID: 25237116.
 • Jadoon KA, Tan GD, O’Sullivan SE. A single dose of cannabidiol reduces blood pressure in healthy volunteers in a randomized crossover study. JCI Insight. 2017;2(12). doi:10.1172/jci.insight.93760
 • Iseger TA, Bossong MG. A systematic review of the antipsychotic properties of cannabidiol in humans. Schizophr Res. 2015 Mar;162(1-3):153-61. doi: 10.1016/j.schres.2015.01.033. Epub 2015 Feb 7. PMID: 25667194.
 • Oláh A, Tóth BI, Borbíró I, Sugawara K, Szöllõsi AG, Czifra G, Pál B, Ambrus L, Kloepper J, Camera E, Ludovici M, Picardo M, Voets T, Zouboulis CC, Paus R, Bíró T. Cannabidiol exerts sebostatic and antiinflammatory effects on human sebocytes. J Clin Invest. 2014 Sep;124(9):3713-24. doi: 10.1172/JCI64628. Epub 2014 Jul 25. PMID: 25061872; PMCID: PMC4151231.
 • Johnson JR, Burnell-Nugent M, Lossignol D, Ganae-Motan ED, Potts R, Fallon MT. Multicenter, double-blind, randomized, placebo-controlled, parallel-group study of the efficacy, safety, and tolerability of THC:CBD extract and THC extract in patients with intractable cancer-related pain. J Pain Symptom Manage. 2010 Feb;39(2):167-79. doi: 10.1016/j.jpainsymman.2009.06.008. Epub 2009 Nov 5. PMID: 19896326.
 • Bloechl-Daum B, Deuson RR, Mavros P, Hansen M, Herrstedt J. Delayed nausea and vomiting continue to reduce patients’ quality of life after highly and moderately emetogenic chemotherapy despite antiemetic treatment. J Clin Oncol. 2006 Sep 20;24(27):4472-8. doi: 10.1200/JCO.2006.05.6382. PMID: 16983116.
 • Weiss L, Zeira M, Reich S, Har-Noy M, Mechoulam R, Slavin S, Gallily R. Cannabidiol lowers incidence of diabetes in non-obese diabetic mice. Autoimmunity. 2006 Mar;39(2):143-51. doi: 10.1080/08916930500356674. PMID: 16698671.
 • Iffland, K., & Grotenhermen, F. (2017). An Update on Safety and Side Effects of Cannabidiol: A Review of Clinical Data and Relevant Animal Studies. Cannabis and Cannabinoid Research, 2(1), 139–154. https://doi.org/10.1089/can.2016.0034
 • Ryan SA, Ammerman SD, O’Connor ME. Marijuana Use During Pregnancy and Breastfeeding: Implications for Neonatal and Childhood Outcomes. Pediatrics. 2018;142(3) doi:10.1542/peds.2018-1889
 • Ewing, L. E., Skinner, C. M., Quick, C. M., Kennon-McGill, S., McGill, M. R., Walker, L. A., ElSohly, M. A., Gurley, B. J., & Koturbash, I. (2019). Hepatotoxicity of a Cannabidiol-Rich Cannabis Extract in the Mouse Model. Molecules, 24(9), 1694. https://doi.org/10.3390/molecules24091694
 • Welty TE, Luebke A, Gidal BE. Cannabidiol: promise and pitfalls. Epilepsy Curr. 2014;14(5):250-252. doi:10.5698/1535-7597-14.5.250

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.