Egenskaper för vår sömn-vaken-cykel

Vår sömn-vaken-cykel är en del av kroppens dygnsrytm och hjälper oss att fungera ordentligt. Störningar i denna cykel påverkar livskvaliteten avsevärt. Fortsätt läsa för att få reda på mer!
Egenskaper för vår sömn-vaken-cykel

Senaste uppdateringen: 25 maj, 2022

Vår sömn-vaken-cykel är en del av kroppens dygnsrytm och hjälper oss att fungera ordentligt. Störningar i denna cykel påverkar livskvaliteten avsevärt. Fortsätt läsa för att få reda på mer!

Vår sömn-vaken-cykel fokuserar på ögonblicket precis innan vi somnar. Den vakna delen av cykeln sker när vi inte sover, och vice versa.

Nervsystemet är ansvarigt för att reglera cykeln av sömn och vakenhet. Det finns specialiserade neuroner som koordinerar funktionen och neurala vävnader och utgör den så kallade den biologiska klockan.

Kronobiologi

Kronobiologin studerar den kronometer vi levande varelser har inbyggd. Denna vetenskapliga gren stipulerar att varje vital funktion har en rytm.

Människor har tre typer av dessa rytmer:

 • Den cirkadianska rytmen är vad din kropp klarar av på 24 timmar, på ett ungefär. Ett exempel är vår sömn-vaken-cykel.
 • Den infradianska rytmen varar mer än ett dygn, till exempel den kvinnliga menstruationscykeln.
 • Slutligen är den ultradianska rytmen en rytm som är klar på mindre än en dag.

Hur skiljer sig vakenhet från sömn?

Sömn-vaken-cykeln för samman två ögonblick i ditt liv: Att vara vaken och att sova. Båda stadierna är livsviktiga, trots att de är väldigt olika varandra.

Vakenhet innebär ett medvetet tillstånd. Under detta stadium är vi medvetna om vad som händer, och vi använder våra sinnen för att kommunicera med omgivningen omkring oss. Detta gör att vi kan tänka, planera och agera därefter.

Att vara vaken är en uppgift för nervsystemet, mer specifikt för det retikulära aktiveringssystemet eller retikulära systemet, oftast förkortat RAS (efter engelskans reticular activating system), som är en uppsättning specialiserade neuroner. Denna vävnad kommunicerar dessutom med talamus och hjärnbarken.

En av de neurotransmittorer som oftast är aktiv vid vakenhet är noradrenalin, till skillnad från den som dominerar när vi sover, nämligen melatonin. Detta ämne reglerar den uppmärksamhet vi ger och vår impuls att utföra aktiviteter.

Serotonin och noradrenalin spelar båda en stor roll. De har viktiga funktioner i hjärnbarken, särskilt i området för neuronerna som reglerar synen.

En illustration av en sovande man i sömn-vaken-cykel
Hormoner är också en del av nervvävnaden som reglerar sömn-vaken-cykel.

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln:  Melatonin och dess roll för att hantera fetma

Melatonin spelar en roll i vår sömn-vaken-cykel

Som vi sa ovan är melatonin ett nyckelhormon i vår sömn-vaken-cykel eftersom det motverkar noradrenalin så att hjärnan kan inducera sömn. Nivåerna av detta hormon fylls upp cykliskt under hela förloppet av dygnsrytmen.

Melatonin produceras i tallkottkörteln när den detekterar mörker. Tvärtom skickar solljus eller artificiellt ljus order till denna körtel att upphöra med produktionen.

Under en relativt normal natt där en person vilar i 8 timmar kommer den maximala produktionen av melatonin att ske under den fjärde timmens sömn för att upprätthålla kontinuerlig sömn.

Exponering för ljus blockerar å andra sidan effekten av melatonin, och det är vanligt att alla aktiviteter som vi utför i starkt ljus före sänggåendet förändrar vår sömn-vaken-cykel. Användningen av mobiltelefoner är till exempel en av de vanligaste vanorna som påverkar melatoninproduktionen och senarelägger den.

Du kan också ta en artificiell form av ämnet i form av tabletter eller droppar:

 • En dos av melatonin kan upprätthålla sömn i mer än 4 timmar.
 • Depåtabletter med fördröjd frisättning kan simulera den naturliga effekten och hjälpa dig att sova 8 timmar i streck.

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln:  Morgontrött och sömndrucken – därför vaknar du på dåligt humör

Störningar i din sömn-vaken-cykel

Det här är en cykel som är lätt att störa. I själva verket beror störningarna på något problem som påverkar vår cirkadianska rytm. Läkare har katalogiserat några av dessa tillstånd enligt följande:

 • Fasfördröjning uppstår hos personer som somnar sent på natten, eller tidigt på morgonen, och sedan har problem med att gå upp i normal tid på morgonen. Det kan hända vem som helst, men blir en störning först när det varar i mer än en månad.
 • Fasförskjutning är motsatsen till den föregående. Här blir individen sömnig tidigt på kvällen eller eftermiddagen och somnar. Han eller hon vaknar dock mitt i natten och kan inte somna om igen.
 • Den sista kategorin innehåller fall där det är svårt att fastställa ett mönster eftersom rytmen är så pass oregelbunden. I dessa fall följer den biologiska klockan inte några uppenbara faktorer för att markera stegen. Det kan förekomma en fasfördröjning en dag och en fasförskjutning nästa. Det kvalificeras som en störning när det varar i 3 månader.

Störningar i din sömn-vaken-cykel

Det finns många olika typer av störningarna i sömn-vaken-cykeln och de kan alla påverka en persons livskvalitet.

 • Jetlag upplever många långväga resenärer, och den förekommer hos människor som reser över olika tidszoner på bara några timmar, vanligtvis med flyg.
 • Skiftarbete är en vanlig orsak till störningar som är vanliga hos till exempel väktare och sjuksköterskor.
 • En förlängd dygnsrytm är en störning då en persons sömn-vaken-cykel varar längre än 24 timmar och ofta gradvis blir längre (man sover vanligtvis längre varje dag tills man till slut sover nästan en hel dag).

Ge dig själv en god natts sömn för att hålla dig vaken

Vår vaken-sömn-cykel är till för att vår kropp ska fungera korrekt. Därför är god vila nyckeln till en hälsosam vakenperiod. Omvänt hjälper det dig att få en god natts sömn inför en aktiv dag då du håller dig vaken utan att känna dig trött.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Bjorvatn B, Pallesen S. A practical approach to circadian rhythm sleep disorders. Sleep Med Rev 2009 Feb;13(1):47-60.
 • Franco-Pérez, Javier, et al. “Principales neurotransmisores involucrados en la regulación del ciclo sueño-vigilia.” Revista de investigación clínica 64.2 (2012): 182-191.
 • Hodelín Tablada, Ricardo, C. Machado Curbelo, and D. Fuentes Pelier. “Sobre la vigilia y el sueño.” Rev Neurol 51.12 (2010): 766-7.
 • Torres, Jhan Sebastian Saavedra, et al. “Ritmo circadiano: el reloj maestro. Alteraciones que comprometen el estado de sueño y vigilia en el área de la salud.” Morfolia 5.3 (2013).

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.