5 viktiga anledningar till att känna till din familjs blodtyper

Att känna till vilken blodgrupp man har är inte bara bra då man ska göra en transfusion. Man kan också lära sig om vilka sjukdomar man har mer anlag för.
5 viktiga anledningar till att känna till din familjs blodtyper

Senaste uppdateringen: 20 december, 2019

Det är ett välkänt faktum att kännedom om blodtyper är nödvändig information vid olyckor och då det behövs göras en blodtransfusion. Det finns dock andra viktiga anledningar till varför du bör lära känna din familjs blodtyper.

Hur klassificeras din familjs blodtyper?

Olika typer av blodgrupper.

Medicinvetenskapen vet fortfarande inte förklaringen till varför vi har olika typer av blod, men vi vet mycket om hur det fungerar och dess uppbyggnad.

Det finns fyra blodgrupper som klassificeras i enlighet med förekomsten eller avsaknaden av protein på ytan av de röda blodkroppar:

 • A är den grupp som innehåller proteinet A;
 • B är den grupp som innehåller proteinet B;
 • AB står ut eftersom det innehåller båda dessa protein;
 • O är den grupp som saknar båda dessa protein.

Vi har dessutom RH-faktorn: om det förekommer RH-protein i blodet så klassificeras det som RH-positivt. Avsaknaden av detta resultat kallas RH-negativt.

Vår blodtyp utgörs av både vår grupp och vårt RH. En person med exempelvis blodgrupp A med förekomsten av RH kommer ha blodtypen A RH-positiv (A+).

Varför du bör känna till din familjs blodtyper

Som vi redan har tagit upp är det viktigt att man känner till sin blodgrupp vid transfusioner och bloddonationer.

Patienter med alla blodtyper kan ta emot O RH- (-O), men en patient med O RH-negativ kan bara få transfusioner från sin egen typ.

Det finns också andra lika viktiga medicinska anledningar för att känna till rätt blodtyp:

Upptäcka anlag för djup ventrombos

Känner du till din familjs blodtyper

Det finns ett tydligt genetiskt anlag för blodtyperna A, B och AV att drabbas av djup ventrombos, eller blodplättar i benen som börjar som åderbråck.

Om dessa blodfläckar inte behandlas ordentligt så kan de spridas till lungorna och äventyra personens liv.

Efter att ha analyserat data rörande 66,000 personer under över 30 år visade en studie att personerna med blodtyp A, B och AB löper 40% högre risk jämfört med personer med blodtyp O.

Hur man vet om någon i ens familj löper risk för hjärtproblem

Studier har visat att personer med blodtyp AB löper 23% högre risk för hjärtsjukdomar jämfört med personer med blodtyp O.

 • Personer med blodtyp B löpte 11% högre risk medan de personer som hade blodtyp A löpte 5% högre risk.
 • Det upptäcktes också en större risk för att drabbas av högt kolesterol hos personer med blodtyp A.
 • Personer med blodtyp O löpte minst risk för hjärtattacker.

Dessa genetiska anlag kan dock som tur är kontrolleras genom att man har en hälsosam livsstil samt en lämplig kost som minskar risken för dig och din familj.

Risken att drabbas av vissa typer av cancer

Läkare som undersöker provrör.

Enligt en studie som utfördes 2015 är risken för magcancer högre hos personer med blodgruppen A och lägst hos personer med blodtyp O.

De personer med blodtyp O löper dock större risk för magsår. Att ha blodtyperna B eller AB ökar dock risken för sköldkörtelcancer.

Upptäckt av problem relaterade till reproduktion

Kvinnor med blodtypen O löper dubbelt så hög risk att drabbas av låg äggstocksreserv p.g.a. höga nivåer av FSH-hormonet, vilket kan leda till infertilitet.

När det gäller graviditet så kan en inkompatibilitet med fostrets blod uppstå om de inte har samma RG (positiv-negativ).

Detta kan få kvinnans kropp att reagera som om den vore allergisk mot fostret, vilket kan skada det. Lösningen i detta fall är en injicerbar medicin.

Planering av rätt kost för din familjs blodtyper

Olika typer av livsmedel.

Det finns avgörande slutsatser rörande huruvida det är möjligt att förbättra hälsan med en kost som är anpassad för ens egen blodtyp.

De personer som har provat denna kost säger sig dock ha fått bra resultat när det kommer till att gå ner i vikt och hålla energinivåerna uppe.

Kosten består av följande:

 • Blodtyp O: Du kan äta kött, fisk, frukter och grönsaker; det rekommenderas att du minskar intaget av spannmål och baljväxter.
 • Blodtyp A: De bästa livsmedlen för denna typ är grönsaker, tofu, fisk, sjögräs, spannmål, bönor och frukt. Du bör minska ditt intag av kött, mjölkprodukter och vete.
 • Blodtyp B: Allt kött är bra, förutom kyckling. Det rekommenderas också att man intar mjölkprodukter, spannmål och grönsaker.
 • Blodtyp AB: Du kan äta fisk och skaldjur, mjölkprodukter, bönor, frukt och grönsaker, allt med måtta; du bör dock undvika rött kött.

Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Amjadi, Omolbanin & Rafiei, Alireza & Ajami, Abolghasem & Valadan, Reza & Hosseini-Khah, Zahra & Hajilooi, Mehrdad & Janbabaei, Ghasem. (2015). Blood groups: In Health and Diseases. Res Mol Med. 3. 10.7508/rmm.2015.04.001.
 • Kodumuri, Dr. Praveen & Singh A, Purna & S Rathod, Shivanand & JM, Desai & Nagose, Vaishali. (2014). A Complete Review Article on ABC of Blood Groups. Asian Journal of Health Sciences. 2. 45-9. 10.15419/ajhs.v2i1.426.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.