Depotplåster med rivastigmin vid behandling av demens

Rivastigmin ordineras för behandling av demens. Det finns i form av depotplåster med olika doser av rivastigmin.
Depotplåster med rivastigmin vid behandling av demens

Senaste uppdateringen: 28 april, 2022

Depotplåster som innehåller ämnet rivastigmin är ett läkemedel som läkare ordinerar för att behandla personer som lider av demens. Detta läkemedel tillhör gruppen kolinesterashämmare.

Hos demenspatienter dör en del av nervcellerna. Som en konsekvens av denna neuronala degeneration är nivåerna av en signalsubstans som kallas acetylkolin lägre än hos personer som inte lider av denna sjukdom.

Vad är depotplåster med rivastigmin till för och hur fungerar de?

En digital bild av hjärnan.

Patienter med Alzheimers sjukdom

Acetylkolin är en signalsubstans som gör att nervceller kan kommunicera med varandra. När rivastigmin blockerar enzymerna, orsakar det en ökning av acetylkolinnivåerna i hjärnan. Därför, som en konsekvens av denna verkningsmekanism, hjälper detta läkemedel till att dämpa symptomen på Alzheimers sjukdom.

När ordinerar man deptoplåster med rivastigmin?

Deptoplåster med rivastigmin ordinerar man i följande fall:

 • Demens: Detta är en sjukdom som påverkar förmågan att komma ihåg saker, tänka klart, kommunicera och utföra dagliga aktiviteter.
 • Alzheimers sjukdom: Detta är en sjukdom som påverkar hjärnan och gradvis förstör minnet och förmågan att tänka.
 • Demens hos personer med Parkinsons sjukdom: Parkinsons är en degenerativ sjukdom som påverkar nervsystemet och tecken på en progressiv demens är tydliga under hela sjukdomsförloppet.

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln: Orsaker till fantosmi: hur kan man känna lukter som inte finns?

Hur man påbörjar behandlingen med depotplåster med rivastigmin

Ett stetoskop lindat runt en plastmodell av hjärnan.

För att applicera plåstret korrekt, fäst plåstret och tryck med handflatan i några sekunder. Normalt är startdosen för en rivastigmin-behandling 4,6 mg var 24:e timme. Den rekommenderade dagliga dosen som ska man så småningom försöker uppnå är dock 9,5 mg var 24:e timme.

Om du av någon anledning måste avbryta behandlingen med denna typ av depotplåster kan du sedan fortsätta använda plåstren igen med samma dos som när du slutade. Du kan göra detta om det inte har gått mer än tre dagar sedan du avbröt behandlingen.

Men om du håller ett avbrott i behandlingen i mer än tre dagar måste du prata med din läkare så att du kan få instruktioner om hur du ska börja använda plåstret igen.

Var applicerar jag depotplåster med rivastigmin?

Innan du applicerar ett plåster för behandling av demens och ser till att det fäster väl, se till att området är rent, torrt och fritt från hår. Dessa faktorer kan förhindra att plåstret fäster ordentligt vilket kan innebära att det inte ger önskad effekt.

Som vi nämner ovan kan du fästa ett plåster per dag på ett av följande områden på kroppen:

 • Överarmen, på vänster eller höger sida
 • På övre delen av bröstet, på vänster eller höger sida
 • Nedre delen av ryggen, på vänster eller höger sida
 • Övre delen av ryggen, på vänster eller höger sida

Undvik dock att placera depotplåstret på låret och buken. Både låret och buken är områden som är bäst att undvika. Detta eftersom biotillgängligheten av den aktiva ingrediensen minskar när plåstret sitter på dessa ställen och därför reducerar dess effekt.

Det är tillrådligt att låta det gå minst två veckor mellan appliceringarna innan du sätter ett plåster på samma hudområde igen. Om ett plåster lossnar, sätt på ett nytt för att säkerställa att du får den rätta dagliga dosen.

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln:  Vanor som kan hjälpa dig reducera risken för demens

Biverkningar av depotplåster med rivastigmin

De vanligaste biverkningarna är:

 • Gastrointestinala problem: Bland dessa reaktioner kan vi nämna illamående, kräkningar eller aptitlöshet.
 • Hudreaktioner: Rodnad, klåda eller irritation i området där du applicerat plåstret.

Förekomsten av någon av dessa biverkningar beror på flera faktorer, bland annat:

 • Hur känslig den individuella patienten är
 • Vikten på personen som genomgår behandling
 • Dosen av rivastigmin som man använder

Om du upplever gastrointestinala biverkningar som de vi nämner ovan under behandling med rivastigminplåster, bör du avbryta behandlingen tills symptomen försvinner.

Slutsats

Sammanfattningsvis kan rivastigmin vara effektivt vid behandling av personer med Alzheimers sjukdom. I allmänhet har användningen av ett depotplåster färre biverkningar än behandling med oralt administrerade läkemedel.

Tala med din läkare för att få mer information.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.