Vanor som kan hjälpa dig reducera risken för demens

Vanor som kan hjälpa dig reducera risken för demens

Senaste uppdateringen: 14 oktober, 2019

Det finns vissa vanor som kan hjälpa dig att reducera risken för demens, visste du det?

Det kan låta underligt, men relationer är viktiga för att minska risken. Denna sjukdom försämrar tyvärr gradvis personens tillstånd och påverkar många av hjärnans funktioner i slutändan.

I den här artikeln kommer du lära dig om vikten av emotionell stabilitet, att hålla sig aktiv och att förbättra hjärnans aktivitet.

Demens

Demens beror på en reducering av vissa av hjärnans delar. Det påverkar främst minnet, beteendet och personens förmåga att resonera.

Denna nedbrytning är ofta kronisk och progressiv. Sjukdomen uppstår främst hos äldre, vilket leder till att patienten blir helt beroende.

Ärftliga anlag kan spela en roll, men det finns vissa faktorer som kan öka risken för demens:

Hur man kan reducera risken för demens

Träna minnet

Ett av de första symptomen på demens är minnesförlust. Utav denna anledning rekommenderar vi att du tränar minnet varje dag.

  • Gå igenom allt du har gjort under dagen på kvällen.
  • Ett annat sätt att träna minnet är att vara uppmärksam då du besöker en ny plats, gör en ny aktivitet eller träffar en ny person. Fokusera sedan på att gå igenom vad du har lärt dig och upptäckt.

Förbättra dina förmågor

Det finns personer som är mer intresserade av nummer. Andra föredrar ord istället. Oavsett fallet så bör du utföra mentala övningar för att förbättra dina förmågor.

Om du är intresserad av nummer så kan du välja att göra Sudoku-pussel som är väldigt populära nuförtiden. Om du istället föredrar ord så bör du läsa varje dag.

Delta i möten och debatter för att reducera risken för demens

Nästan alla typer av sociala aktiviteter där man interagerar med andra personer och andra sätt att tänka kommer stimulera hjärnan och därmed hjälpa med att reducera risken för demens.

Att delta i möten ökar hjärnans aktivitet p.g.a. att man utbyter åsikter.

Att försvara en idé får neuronerna att arbeta och återaktiverar många förmågor som demensen har en tendens att påverka.

Genom språk, diskussioner och konversationer med dina vänner kommer du att träna ditt minne och din förmåga att resonera.

Detta är väldigt viktigt eftersom sjukdomar som Alzheimers kan påverka en persons förmåga att lära sig ny information.

Försök finna emotionell stabilitet

Det är också väldigt viktigt för en patient med demens att känna att familjen älskar honom eller henne och att den är förstående.

Det är tyvärr många personer som finner det svårt att hantera situationen då en person i familjen drabbas av denna sjukdom. En emotionell stabilitet kan dock hjälpa med att förbättra den drabbade personens liv.

Man måste därför vara förstående. De fysiska, sociala och emotionella behoven måste alltid tillgodoses.

Tro det eller ej men detta kan reducera risken för demens eller sakta ner förloppet om personen redan har drabbats.

Håll dig aktiv för att reducera risken för demens

Tänk på att det är bra med goda vanor som hjälper med att reducera risken för demens, som exempelvis fysisk aktivitet, eller andra aktiviteter som involverar både mental och fysisk träning.

Fysisk träning förbättrar den kardiovaskulära hälsan och blodcirkulationen. En aktiv och livlig attityd är därför det bästa sättet att reducera risken för denna nedbrytande sjukdom.

Det är bra att man tränar minst 30 minuter per dag. Du bör också utföra aktiviteter som är riktigt svåra för dig.

Du måste också tänka positivt och lära dig att anpassa dig till förändring.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.