De vanligaste myterna om antibiotika

Myter som förekommer om antibiotika bidrar till felaktig användning och missbruk. Problemet som uppstår är att ett kontinuerligt missbruk av dessa läkemedel genererar bakteriell resistens följt av alla risker som detta medför.
De vanligaste myterna om antibiotika
Mariel Mendoza

Granskad och godkänd av läkare Mariel Mendoza.

Skriven av Equipo Editorial

Senaste uppdateringen: 12 december, 2022

Myterna om antibiotika har lett till en kris inom det terapeutiska området för behandling av bakteriella sjukdomar. Dessa läkemedel är mycket efterfrågade, och myterna kring dem uppmuntrar bara människor att missbruka dem.

Anledningen till problemet i dagsläget är att dessa mikroorganismer har kunnat utveckla resistensmekanismer som hindrar antibiotikans effektivitet. Som en konsekvens har forskare behövt utveckla nya antibiotika med olika verkningsmekanismer.

Dessa behandlingsmöjligheter är dock begränsade och risken finns att vi kommer till en punkt där vi inte kommer att kunna behandla vissa sjukdomar om vi inte ändrar vårt sätt att använda antibiotika. Av denna anledning är det viktigt att hålla sig informerad om dessa mediciner och inte tro på alla urbana myter som cirkulerar där ute.

Läkemedel är farliga kemiska ämnen och vi bör inte ta dem utan goda skäl. Därför är medicinsk eller farmaceutisk rådgivning avgörande när du tar antibiotika.

De vanligaste myterna om antibiotika

1. Antibiotika kan bota vad som helst

Som vi sa ovan är det många som förknippar ordet antibiotika med en magisk medicin som kan bota absolut vad som helst. Detta är naturligtvis inte sant. Antibakteriella läkemedel är, som namnet antyder, läkemedel som används mot bakterier.

När du går till läkaren med en bakteriell infektion och de skriver ut ett antibiotikum, tenderar du att bli bättre inom en dag eller två. Därför tror många människor att de är effektiva mot alla sjukdomar. Det som dock hänt är att läkaren skrivit ut ett antibiotikum för att du hade en infektion av en bakterie som detta antibiotikum var effektivt mot.

En person som innehar olika antibiotika

2. Du bör välja dyra antibiotika, inte de billiga

Detta är ytterligare en myt om antibiotika som har blivit utbredd bland befolkningen. Vi tenderar att associera “dyrt” med “bästa kvalitet”, och så är sällan fallet. Som du kan se är det viktigt att vara medveten om begreppen generiska och kommersiella läkemedel. I dessa fall är den enda skillnaden mellan dem ett fint varumärke.

Båda ämnena innehåller samma kemiska ämne och samma mängd. Det finns några rigorösa studier för att säkerställa detta. Som du kan se är vissa antibiotika dyrare bara för att företag lägger mycket pengar på att marknadsföra varumärket.

Det är samma sak som att köpa samma pizza i två olika typer av förpackningar. Den ena är dyr eftersom tillverkarens namn står på den, och den andra är billig eftersom den inte har något varumärke. Pizzan är i princip densamma, men under en annan kommersiell presentation.

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln: Det kan vara riskabelt att ta antibiotika under graviditeten

3. Antibiotikaresistens är inget problem för friska människor

Vem som helst, i alla åldrar, kan drabbas av en bakteriell infektion som är resistent mot antibiotikabehandling. Bakterier som redan har utvecklat en resistensmekanism kan smitta vem som helst och den behandling som var effektiv mot den förra har inte längre någon effekt.

Av den anledningen är det viktigt att inte använda för mycket av denna typ av medicin för att inte “varna” bakterierna och få dem att anpassa sig efter effekten. Målet med att belägga läkemedel med recept är att kontrollera användningen av dessa mediciner.

En kvinna som arbetar på ett apotek
Antibiotika kräver recept på grund av biverkningarna, och att missbruk kan leda till spridningen av resistens.

4. En av myterna om antibiotika: Använd det du redan har hemma

Det finns många olika typer av antibiotika. Var och en av dem har ett antal särskilda indikationer och riktlinjer för administration. Var medveten om att alla inte är lämpliga för alla typer av infektioner.

Varje person svarar också olika på denna typ av behandling. Av denna anledning bör du aldrig använda gamla mediciner. De läkemedel du tänker återanvända kan vara i dåligt skick och kan ha förlorat sin effektivitet.

Använd dem därför inte om inte din läkare godkänner det. Din läkare är också den person som ska bestämma mängden och behandlingens varaktighet.

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln:  Farliga bakterier: 9 varianter att akta sig för

Myterna om antibiotika kan vara farliga

Slutligen, tro inte på allt du hör och läser. Det är viktigt att veta hur denna typ av medicin fungerar och alltid kontakta din vårdgivare om du är osäker. Som du kan föreställa dig kan endast en läkare eller apotekspersonal ge dig råd om användningen av antibiotika.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Alvarez, E. (1947). Antibióticos. Medicamenta. https://doi.org/10.2307/j.ctvkjb56f.12
  • Sánchez, J. S. (2006). Resistencia a antibióticos. In Revista Latinoamericana de Microbiologia.
  • Paredes, F., & Roca, J. J. (2004). Acción de los antibiòticos. Ámbito Farmacéutico Farmacologia.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.