Det kan vara riskabelt att ta antibiotika under graviditeten

Det kan vara riskabelt att ta antibiotika under graviditeten, särskilt utan medicinsk övervakning. Detta eftersom att läkare vet vilka läkemedel som är säkra och vilka som inte är det, tack vare den pågående forskningen rörande detta ämne.
Det kan vara riskabelt att ta antibiotika under graviditeten

Senaste uppdateringen: 12 september, 2020

Det är ganska vanligt att ta antibiotika under graviditeten. Detta beror på att det finns olika tillstånd där en gravid kvinna kan behöva antimikrobiell behandling som inte går att bota på något annat via.

Till exempel kan en läkare behöva ordinera antibiotika till en gravid kvinna med urinvägsinfektion (kallat  asymptomatisk bakteriuri i sin mildaste form).

Poängen är att användning av antibiotika under graviditeten kan skada ditt barn om du inte väljer rätt sort och dos. Hur du än väljer att göra finns det alltid biverkningar som du måste tänka på när det gäller mediciner. De kan faktiskt påverka både den gravida kvinnan och fostret.

Som med allt annat finns det de som anser att gravida kvinnor inte bör ta några mediciner alls, medan de som anser att det bara är en myt. Vetenskapen har dock bevisat att det är säkert att använda vissa mediciner, och antibiotika är bland dem.

Det finns vissa mediciner som man bör avhålla sig från fullständigt medan man är gravid. Till exempel är det vissa antimikrobiella medel som inte ordineras eller inte kan köpas utan recept just för att de är så farliga för gravida. De kan till och med vara dödliga.

Hur antibiotika påverkar graviditeten

Effekten av detta läkemedel på kroppen är i stort sett densamma hos gravida kvinnor som hos icke-gravida kvinnor. Nästan alla antibiotika lämnar kroppen när du urinerar.

Flödet till njurarna och urinvolymen ökar dock hos gravida kvinnor. Detta eliminerar läkemedlet snabbare och därför är koncentrationen i blodet lägre.

Även om processen är snabbare måste forskarna överväga antibiotikans förmåga att ta sig igenom moderkakan och därmed nå fostret. Om ämnet kommer in i moderkakan så vill forskarna veta om det är teratogent eller inte. Ett teratogent läkemedel är ett läkemedel som kan leda till medfödda missbildningar eller missfall.

Den största teratogena effekten av ett antibiotikum kan inträffa under de första tre månaderna av graviditeten. Dessa ämnen påverkar inte längre organbildningen, men de kan påverka organens funktioner. Faktum är att de vara lika skadliga för en bebis även efter att dess organ är fullt utvecklade.

Användningen av antibiotika under graviditeten kan också påverka moderkakan. Och genom att antibiotika förändrar funktionen på moderkakan leder det också till att det begränsar fostrets tillväxt. Således kan det leda till låg födelsevikt.

gravid kvinna med antibiotika

Läs den här spännande artikeln: 4 naturliga antibiotikabehandlingar för halsinfektioner

Säkra antibiotika under graviditeten

Användningen av antibiotika under graviditeten är farlig om du inte respekterar indikationerna och den vetenskapliga kunskapen om dem. Men alla som följer rätt protokoll kan använda dem.

Penicillin och andra läkemedel som tillhör den här antibiotikafamiljen är det säkraste alternativen för en gravid kvinna och hennes foster. Vi vet detta eftersom inga studier har hittat någon koppling mellan dessa läkemedel och teratogenes. Detta är fallet även vid långvarig användning.

Detsamma gäller cefalosporinfamiljen, som också är relaterad till penicillin. De är säkra att använda. De är också mycket användbara vid behandling av urinvägsinfektioner.

Ett annat antibiotikum som ofta används mot urinvägsinfektioner hos gravida kvinnor på grund av dess säkerhet är nitrofuraintoin. Detta antimikrobiella läkemedel är särskilt användbart för gravida kvinnor som är allergiska mot penicillin. Det är alltså ett bra alternativ.

Det finns gynnsamma bevis för azitromycin i studier på gravida djur. Därför tillhör de kategorin B-läkemedel för gravida kvinnor.

Dessa läkemedel anses säkra att använda under graviditeten. Detta beror främst på resultaten från djurförsök och observationer som man har använt i klinisk praxis – vilket är ganska frekvent. Som du kan se bekräftar alla dessa erfarenheter att de inte orsakar fosterskador.

kvinna tar antibiotika under graviditeten
Läkemedel som man tar under graviditeten måste vara ordinerade av en läkare.

Antibiotika som inte är säkra att ta under graviditet

Bland de typer av antibiotika som är farliga och som man därför inte rekommenderar under graviditeten hittar vi:

  • Aminoglykosider. Det finns ett samband mellan intag av dessa och skador på fostrets njurar samt medfödd dövhet.
  • Tetracykliner. Dessa påverkar tillväxten av ben, brosk och tandstruktur i ett embryo.
  • Fluorokinoloner. De kan påverka brosk, åtminstone enligt klinisk erfarenhet.

Man måste också ta hänsyn till nefrotoxiciteten hos antibiotika hos kvinnan, och inte bara riskerna för fostret. Det kan ha en negativ effekt på den gravida kvinnans njurfunktion, särskilt när det blandas med andra typer av antibiotika.

Precis som med läkemedel i kategori B måste vi nämna kategori X här. Denna klassificering, som man anger i bipacksedeln, är ganska informativ.

Gravida kvinnor måste undvika antibiotika i kategori X. Detta eftersom att djur- och mänsklig forskning samt klinisk erfarenhet indikerar att de är teratogena. Därför bör du inte använda läkemedel av klass X om du är gravid.

Självmedicinering är alltid en dålig idé. Du bör därför rådfråga en läkare som kan ordinera och vägleda dig angående korrekt användning av antibiotika under graviditeten. På detta sätt skyddar du både dig själv och ditt barns hälsa.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Figueroa Damián, Ricardo, Eduardo Bueso Hernández, and José Luis Arredondo García. “El uso de antibióticos en el embarazo: parte I.” Ginecol. obstet. Méx (1993): 53-9.
  • Salhi, Y., et al. “Antibióticos y embarazo.” EMC-Ginecología-Obstetricia 55.2 (2019): 1-11.
  • Mattuizzi, A., et al. “Infección urinaria y embarazo.” EMC-Ginecología-Obstetricia 54.4 (2018): 1-20.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.