Daoismens ursprung, egenskaper och principer

En av daoismens grundläggande principer är att låta saker flöda för att finna uppfyllelse. Lär dig mer om denna filosofi i dagens artikel.
Daoismens ursprung, egenskaper och principer

Senaste uppdateringen: 18 januari, 2022

Daoism är en kinesisk filosofisk strömning som uppstod mellan 600- och 300-talen f.Kr. från Lao Zis skrifter. Daoismens principer och lära bygger på att leva i harmoni med universum och låta saker följa sin naturliga gång, utan att fästa sig vid det.

Vi vet inte mycket om Lao Zi, men hans läror utgör grunden för österländskt tänkande. De dygder han prioriterade inkluderar medkänsla, måttlighet, ödmjukhet och naturlighet som sätt att leva ett uppfyllt liv.

Daoismens principer

Detta är en av de mest utövade filosofiska och religiösa traditionerna i Kina. Den bokstavliga översättningen är läran om “vägen” (dao) och syftar på att leva i harmoni med den.

I detta sammanhang är dao källan till allt som existerar, den tidlösa och obegränsade energin som styr universum. Den är därför odefinierbar och kan inte uppfattas av sinnen. Det är också det som genererar alla fenomen i världen.

Wu wei (passivitet) är en av daoismens principer och går ut på att låta saker flöda. På så sätt agerar dao av ​​sig själv när saker och ting följer sin naturliga och spontana kurs.

Huvudtexten i denna filosofi är Dao te ching, som betyder “dygdens väg”. Författarskapet tillskrivs Lao Zi, men man har inte kunnat klarlägga vilket datum han skrev den.

tempel
Daoism är mer en livsfilosofi som ska implementeras i vardagen, inte en religion, även om det finns tempel tillägnade den.

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln:  Aristoteles och Platon: Skillnaderna mellan deras filosofier

Allmänna egenskaper hos daoismen

De mest framträdande dragen i denna filosofiska och religiösa rörelse är:

 • Den betonar värderingar som medkänsla, vänlighet, fromhet, rättvisa, introspektion, harmoni med naturen, osjälviskhet och generositet.
 • Den förespråkar mänsklig harmoni med dao och tron på det eteriska.
 • Läran upphöjer också tystnaden som ett sätt att uppnå harmoni.
 • Symbolen för dao heter tajitu, som består av yin och yang i en cirkel. Den representerar dualitet (varmt och kallt, torrt och vått, manligt och kvinnligt) såväl som den kontinuerliga förändringen som styr dao. Enligt denna teori finns det tre samverkande krafter: yin, yang och dao. De två första är komplementära och antagonistiska, men de behöver varandra. Dao är en överordnad kraft som innehåller de andra två.
 • Dao innebär tron på och sökandet av odödlighet. Vissa säger att man inte bör tolka denna odödlighet bokstavligt, utan snarare som uppnåendet av ett långt liv som vi njuter av till fullo.

Vilka är daoismens principer?

Följande läror om daoism är dess mest grundläggande principer.

 • Lycka är inte lika med innehav av materiella saker
 • För daoismen är lycka inte relaterad till antalet materiella ägodelar. I detta sammanhang sa Lao Zi att den som inte var nöjd med lite, inte heller skulle känna sig nöjd med mycket.

Begär föder lidande

Daoismens mästare säger att de som inte känner begär inte heller kommer att känna sig frustrerade. Och de som inte är frustrerade kan inte förnedras.

Därför är det viktigt att göra sig av med onödiga saker och sluta känna lust efter att ha mer. På så sätt kan du känna lugn och frid samtidigt som du observerar skeendena omkring dig. Och du kommer inte att låta lust att störa den harmoni som kommer som en naturlig följd av detta.

Daoismens principer: Utgå från kärlek som ett verktyg för tillväxt

Daoismen strävar efter att främja icke-våld. Således utgår den från kärleken som en kraft som kan göra en person starkare. Faktum är att den som är djupt älskad är stark, och den som älskar djupt är modig, enligt Lao Zi.

Wu wei

Termen wu wei betyder att lära sig att flyta med sakens natur och med minimal ansträngning. På detta sätt bjuder daoismen in dig till att se saker som de är, oavsett goda, dåliga eller ordinära aspekter.

Det viktiga, enligt Lao Zi, är att observera alla positiva saker omkring dig samtidigt som du kommer ihåg alla negativa saker som finns.

Daoismens principer: Att känna sig själv

Det här är kanske en av livets stora utmaningar. Du kommer förmodligen inte att kunna göra det helt. Det bästa är dock att arbeta dagligen för att lära dig att förstå vem du är.

Detta är nämligen det bästa sättet att observera och lära dig hur du reagerar på svåra omständigheter, och i sin tur hur du kan förändra vissa aspekter av dig själv. När det gäller denna doktrin, menade Lao Zi att den som kan bemästra andra kanske är stark, men den som kan bemästra sig själv är mäktig.

person håller sig för hjärtat
Processen att lära känna sig själv pågår hela livet, men det handlar om att vara på rätt väg.

Så tillämpar du daoism i vardagen

Wu wei är en princip man kan tillämpa i vardagen för att finna frid och tillfredsställelse. Följande steg är viktiga för att uppnå detta:

 • Lägg ambitioner och önskningar åt sidan och bli mer anknuten till enkelheten i din tillvaro.
 • Undvik att oroa dig, eftersom detta håller dig rotad i det förflutna och gör dig rädd för framtiden. Tro det eller ej, bekymmer översvämmar ditt sinne för att du tillåter det. Ett sätt att lära dig att släppa taget om bekymren är genom meditation.
 • Lär dig att uppskatta och acceptera naturliga förändringar och låt dem ske utan att störa dina mål och ambitioner.
 • Acceptera att du aktivt skapar dina egna problem.
 • Oroa dig inte för hur problem representeras i ditt sinne. För att göra detta måste du låta dem lösas upp under tankens gång.

Upplev daoism

Daoisternas filosofi kan upplevas som komplex. Men det är en livsstil som kan odlas genom praktik, med små handlingar som främjar enkelhet, harmoni med naturen och icke-våld.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.