Cystor i bukspottkörteln: orsaker, symtom och behandling

Bukspottkörtelcystor är asymtomatiska och detta är ett sällsynt tillstånd. I många fall diagnostiseras de av en slump.
Cystor i bukspottkörteln: orsaker, symtom och behandling
Leonardo Biolatto

Granskad och godkänd av läkaren Leonardo Biolatto.

Senaste uppdateringen: 16 december, 2022

Bukspottkörteln är en körtel som ligger bakom magen, vars huvudsakliga funktion är att syntetisera hormoner relaterade till glukosmetabolism. Den frigör också enzymer som är involverade i matsmältningen. Bukspottkörteln kan drabbas av olika patologier som förändrar dess funktion, såsom cystor.

En bukspottkörtelcysta är en sluten hålighet fylld med vätska som är täckt av epitelceller. De kan finnas var som helst i bukspottkörteln och kan vara sammansatta av olika typer av vävnad. Dessutom är det viktigt att notera att de kan finnas antingen på själva bukspottkörteln eller inuti organet.

Lyckligtvis är de flesta godartade och innehåller inte cancerceller. En liten andel blir dock maligna.

Olika typer av cystor i bukspottkörteln

Man kan dela in bukspottkörtelcystor i två huvudgrupper: pseudocystor och cystor. Den största skillnaden mellan de två är att de förstnämnda inte är täckta med epitelceller. Istället har de ett lager av fibrös vävnad runt sig.

Pseudocystor är de vanligaste tumörerna i bukspottkörteln, och förekommer i upp till 90% av fallen. De återstående 10% är uppdelade på de olika typerna av bukspottkörtelcystor:

 • Seröst cystadenom: Detta är en godartad tumör, och därför är risken för cancer mycket låg. Den har dock kapacitet att öka i storlek, komprimera andra organ och producera buksmärtor.
 • Mucinöst cystadenom: Detta är en cysta som uppträder mycket ofta i bukspottkörtelns svans/ände. Den har kapacitet att bli malign, så den måste följas upp på lämpligt sätt.
 • Papillär cystisk tumör: Även känd som Frantz-tumör. Detta är en neoplasm som vanligtvis drabbar unga kvinnor och har en låg sannolikhet att bli cancerös. Det finns vanligtvis i svansdelen av bukspottkörteln.
 • Intraduktal papillär mucinös neoplasm: Denna tumör är belägen i den huvudsakliga pankreaskanalen, vilket i många fall stoppar upp den. Neoplasmen kan vara antingen precancerös eller cancerös.
En bukspottkörtel.
Bukspottkörteln är en endokrin och exokrin körtel. Det vill säga att den producerar ämnen som går in i blodet och matsmältningskanalen.

Symtom

De flesta som har cystor i bukspottkörteln är asymtomatiska, så deras diagnos ställs vanligtvis av en slump. Symtomen som uppträder är ospecifika och beror vanligtvis på komprimering av andra organ. I detta avseende är några associerade tecken som följer:

 • Illamående och kräkningar
 • Ihållande smärta i övre delen av buken
 • Gulsot eller gulaktig färg på hud och slemhinnor
 • Märkbar massa i övre delen av buken

För sin del kan intraduktal papillär mucinös neoplasm också generera symtom som liknar de vid kronisk eller akut pankreatit. Dessutom kan andra symtom uppträda när sjukdomen fortskrider, såsom viktminskning, dyspepsi och anorexi. Vissa människor utvecklar även diabetes mellitus.

Vad kan orsaka cystor i bukspottkörteln?

Bukspottkörtelcystor har vanligtvis inte en specifik orsak. Pseudocyster kan vara relaterade till pankreatit eller någon annan inflammatorisk process i körteln. Detta beror på att matsmältningsenzymer, såsom amylas, aktiveras och irriterar bukspottkörteln.

Å andra sidan kan tumörer också förknippas med sällsynta genetiska patologier, såsom polycystisk njursjukdom eller von Hippel-Lindaus sjukdom. Faktum är att studier har visat att 47 % av personer med det senare hade bukspottkörtelcystor.

Diagnos

Diagnosen bukspottkörtelcystor ställs i många fall av en slump. I allmänhet är det vanligt att upptäcka förändringen när avbildningstester utförs medan man letar efter någon annan sjukdom.

Vid upptäckt av en cysta bör läkaren rekommendera andra tester för att studera egenskaperna. Dessa gör det möjligt för läkaren att bestämma den bästa terapeutiska behandlingen.

Några av de mest användbara testerna är följande:

Magnetisk resonanstomografi är ett av de avbildningstester som ger mest information, eftersom man med denna metod kan upptäcka små cystor och förändringar som tyder på malignitet. Endoskopiskt ultraljud och ERCP är användbara för att skilja mellan maligna och godartade tumörer eftersom man med hjälp av dessa kan ta biopsiprover.

En MR-skanning för Cystor i bukspottkörteln
Med en MR är det möjligt att lokalisera små cystor på svåråtkomliga platser på bukspottkörteln.

Behandling av bukspottkörtelcystor

Behandlingen av en bukspottkörtelcysta beror på dess storlek, symtomen den orsakar och sannolikheten för malignitet. De flesta pseudocystor försvinner av sig själva, varför behandlingen för dessa är medicinsk uppföljning.

Dränering kan vara nödvändigt när cystan är mycket stor eller orsakar symtom som är besvärande för patienten. En läkare kan dränera cystor på bukspottkörteln endoskopiskt, laparoskopiskt eller genom hudens yta.

Kirurgisk resektion av tumören är det bästa alternativet vid stora cystor eller de med en klar risk för malignitet. Alla celler bör avlägsnas under operationen för att undvika återfall.

När det gäller maligna tumörer kan kemoterapi också vara användbart.

En sjukdom med en gynnsam prognos

Prognosen för cystor på bukspottkörteln och pseudocystor är i de flesta fall positiv. Låt oss komma ihåg att detta är en sjukdom som tenderar att vara godartad och försvinna av sig själv. Dessutom är komplikationer mycket sällsynta.

Om du får diagnosen en cysta i bukspottkörteln är det första du ska göra att hålla dig lugn. Det är ett mycket enkelt tillstånd att behandla och är vanligtvis inte livshotande.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Iglesias J, Domínguez J. Quistes de páncreas. Rev. esp. enferm. dig. 2009;101(6):438-438.
 • Charlesworth M, Verbeke CS, Falk GA, Walsh M et al. Pancreatic lesions in von Hippel-Lindau disease? A systematic review and meta-synthesis of the literature. J Gastrointest Surg. 2012;16(7):1422-8.
 • Farrell JJ. Pancreatic Cysts and Guidelines. Dig Dis Sci. 2017 Jul;62(7):1827-1839.
 • Moyer MT, Maranki JL, DeWitt JM. EUS-Guided Pancreatic Cyst Ablation: a Clinical and Technical Review. Curr Gastroenterol Rep. 2019 Apr 23;21(5):19.
 • Megibow AJ, Baker ME, Gore RM, Taylor A. The incidental pancreatic cyst. Radiol Clin North Am. 2011 Mar;49(2):349-59.
 • Ayoub F, Davis AM, Chapman CG. Pancreatic Cysts-An Overview and Summary of Society Guidelines, 2021. JAMA. 2021 Jan 26;325(4):391-392.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.