Chorea eller danssjuka: Vad är det och varför uppstår det?

Chorea eller danssjuka är ett tillstånd av ofrivilliga och plötsliga rörelser som inte kan kontrolleras. Detta är inte en sjukdom i sig.
Chorea eller danssjuka: Vad är det och varför uppstår det?
Diego Pereira

Granskad och godkänd av läkare Diego Pereira.

Skriven av Carmen Martín

Senaste uppdateringen: 23 juni, 2023

Termen “chorea” används för att beskriva ett neurologiskt symptom som åtföljer vissa sjukdomar. Denna term kommer från grekiskans choreia som översätts som “dans”. Chorea, eller eller danssjuka, definieras som en plötslig, ofrivillig och kortvarig rörelse i någon del av kroppen.

Det drabbar vanligtvis händer eller ansikte; till exempel kan det innebära att den drabbade personen rör sin hand ofrivilligt, som om han eller hon skulle slå till något. Eftersom detta är något som inte går att kontrollera, tenderar detta att påverka livskvaliteten för de som lider av det.

I sig är detta ett tillstånd förknippat med sjukdomar som reumatisk feber eller Huntingtons sjukdom, men dessa är inte de enda kända orsakerna. I den här artikeln ska vi förklara allt du behöver veta om chorea och varför det uppstår.

Vad är chorea eller danssjuka?

Chorea är den medicinska termen som används för att hänvisa till snabba, ofrivilliga och ryckiga rörelser som vanligtvis uppstår i den distala delen av extremiteterna eller i ansiktet. Men själva kroppen kan också uppvisa dessa rörelser.

Som förklaras i en publikation i National Institute of Neurological Disorders and Stroke är rörelserna i detta tillstånd oförutsägbara. De förändras från ett område av kroppen till ett annat, utan att följa någon sekvens.

Det uppträder vanligtvis som en konsekvens av lesioner i vissa områden i hjärnan, såsom caudate nucleus eller putamen. Det är inte en sjukdom, utan en klinisk manifestation eller symptom på andra hälsorubbningar. Därför anses det inte vara livshotande i sig.

Men eftersom det vanligtvis uppstår i samband med andra sjukdomar, kan det tillståndet innefatta viss risk. Sålunda, beroende på dess orsak, kan chorea både vara tillfällig och ihållande. I de fall det är ihållande kan det också förvärras gradvis.

Det är till exempel vad som händer vid Huntingtons sjukdom. Det kan också åtföljas av två andra karaktäristiska rörelser.

  • För det första kan det vara relaterat till ballism. Denna term hänvisar till mer intensiva rörelser, exempelvis en rörelse av armen i ett skarpt och koncist kast .
  • Det kan också vara relaterat till atetos. I det här fallet är det som dyker upp långsamma rörelser, vilka också är okontrollerbara. Dessa uttrycker sig som ihållande vridningar av händer eller lemmar.

Vi tror att du kan vara intresserad av att läsa detta också: Willis-Ekboms sjukdom, eller rastlösa ben

Symtomen på chorea eller danssjuka

Chorea eller danssjuka producerar vanligtvis ofrivilliga rörelser av armar och ben. Spasmer i extremiteterna är också vanliga. Det finns inte något mönster och det är oförutsägbart, och dessa kan således uppstå i olika ställen i kroppen.

Enligt en publikation av Clínica Universidad Navarra upplever den drabbade i början endast nervösa tics eller överdriven agitation. Men allt eftersom tillståndet fortskrider blir rörelserna mer intensiva och markerade.

I ett nästa led kan ryck i huvudet, extremiteterna och nacken uppstå. Dessa rörelser kan störa det dagliga livet eftersom de tenderar att orsaka svårigheter att prata, interagera, gå och äta.

Därtill kan det också försämra humöret. Chorea ger ofta plötsliga humörförändringar. Det är vanligt att en person med detta tillstånd är apatisk, irriterad, deprimerad eller aggressiv. De kognitiva funktionerna försämras gradvis, och bland annat kan detta innefatta minnet och tänkandet.

Besläktade sjukdomar

Chorea kan förekomma i samband med många patologier. De klassificeras vanligtvis efter om de är förvärvade eller ärftliga. Inom de ärftliga är den främsta orsaken Huntingtons sjukdom.

Detta är en genetisk störning som ärvs på ett autosomalt dominant sätt. Det vill säga att det bara behövs en kopia av den defekta genen för att sjukdomen ska uppstå. Vid denna sjukdom åtföljs chorea ofta av personlighetsstörningar och talproblem.

Symtomen förvärras gradvis och i genomsnitt har patienterna en förväntad livslängd på 10 till 30 år när manifestationerna uppträder. Tyvärr finns det inget botemedel mot Huntingtons sjukdom.

Chorea kan också uppstå som en komplikation av reumatisk feber. Detta är i sin tur en komplikation av en bakteriell infektion (streptokocker grupp A). Det är vanligt hos barn som har haft streptokockfaryngit.

Andra infektioner kan också vara kopplade till detta tillstånd, såsom syfilis, borrelia eller toxoplasmos. Autoimmuna sjukdomar, såsom systemisk lupus erythematosus, kan också orsaka det. Detsamma gäller multipel skleros eller sarkoidos.

Slutligen bör endokrina störningar lyftas fram. De vanligaste förknippade med chorea är hypoglykemi, hyperglykemi, sköldkörtelproblem och hypokalcemi.

Gillar du den här artikeln? Du kanske också vill läsa: 5 nycklar till att lugna ett rastlöst sinne & få inre frid

Orsaker och riskfaktorer för chorea eller danssjuka

Chorea är ofta ett symptom på någon annan, underliggande störning. Som en artikel från Cleveland Clinic förklarar lider uppskattningsvis 30 000 människor bara i USA av Huntingtons sjukdom. Varje år upptäcka cirka 4 000 fall av Sydenhams chorea.

Förekomsten av just Sydenhams chorea är okänd. Men cerebrala vaskulära lesioner är en av de huvudsakliga orsakerna bakom detta. Detta Cirka 56 patienter av varje 1 500 personer som har drabbats av en stroke tenderar att utveckla detta.

För att särskilja orsaken till denna störning behöver man titta på om den uppträder akut eller progressivt. Akuta fall orsakas vanligtvis av ett giftigt ämne eller ett läkemedel. Till exempel levodopa vid behandling av Parkinsons sjukdom, eller neuroleptika.

Därtill, som vi nämner ovan, uppstår de mest typiska progressiva formerna av sjukdomen till följd av Huntingtons sjukdom och reumatisk feber.

Riskfaktorer

Det finns vissa faktorer som ökar risken för chorea. Detta är ett tillstånd som kan uppstå i alla åldrar. Det är dock mer typiskt hos äldre patienter och barn.

Hos äldre kan det uppstå utan någon uppenbar orsak. Barn, å andra sidan, är mer benägna att ha reumatisk feber, varför det är de som tenderar att drabbas av Sydenhams chorea.

I stigande ålder finns det också en ökad risk för kardiovaskulära händelser. Stroke är exempelvis nära relaterat till chorea. Detsamma gäller för tumörer som är belägna nära de basala ganglierna i hjärnan.

En av de största riskfaktorerna som läkare tittar på är familjehistoria; i synnerhet att ha en familjemedlem med Huntingtons sjukdom. Graviditet är en annan risksituation, dock är detta är mycket mindre vanligt och vanligtvis självbegränsande.

Att vara under vissa medicinska behandlingar kan öka sannolikheten för att bli drabbad av detta tillstånd. Vi noterade tidigare att det är förknippat med levodopa och neuroleptika. Andra orsakande läkemedel är bland annat antikonvulsiva medel, antihistaminer och vissa antidepressiva medel.

Hur ställer man diagnos?

Diagnos av chorea eller danssjuka kan vara komplext, särskilt att hitta den underliggande orsaken till tillståndet. Misstankar görs vanligtvis på kliniska grunder, då man observerar okontrollerbara och oförklarliga nervösa tics.

Det är viktigt för läkaren att känna till patientens sjukdomshistoria, tidigare historia, om patienten har haft någon infektion, om det finns andra symtom etc. Läkaren utför dessutom vanligtvis vissa kompletterande tester för att vägleda diagnosen.

  • Först och främst rekommenderas ett fullständigt blodprov. Genom detta test kan man upptäcka infektioner och hormonella eller metabola förändringar. Det används också för att leta efter antikroppar vid misstänkta autoimmuna sjukdomar.
  • Avbildningstester kan också vara till hjälp. MRT- och CT-skanningar används när man misstänker en hjärnskada. Till exempel en stroke.
  • Slutligen kan också genetiska tester utföras för att avgöra om tillståndet har sitt ursprung i Huntingtons sjukdom.

Tillgängliga behandlingar

Behandlingen beror på vad som orsakar tillståndet. Enligt en artikel av Mapfre Channels Health finns ingen behandling för Huntingtons sjukdom. Det finns bara åtgärder som kan hjälpa till att lindra vissa av symtomen, men det finns inget botemedel.

Till exempel används dopaminantagonister för att försöka minska rörelserna. Om psykiatriska störningar uppstår kan neuroleptika, antidepressiva eller anxiolytika rekommenderas.

I allmänhet behandlas de flesta fall av chorea med dessa läkemedel. Bensodiazepiner är vanligtvis de vanligaste anxiolytika. Tetrabenazin och reserpin, som hjälper till att minska katekolaminer, används också.

Om orsaken är en metabolisk störning är det viktigt att behandla detta. Sydenhams chorea är vanligtvis självbegränsande. Själva rörelserna kan behandlas med dopaminantagonister. För själva tillståndet ordineras antibiotika som penicillin, vilket kan eliminera infektionen.

Vad man ska komma ihåg om chorea eller danssjuka

Chorea i sig är inte en sjukdom, men kan uppstå i samband med många olika sjukdomar. Många människor tenderar att använda denna term som en synonym för Huntingtons sjukdom. Men som vi har sett kan det vara ett symptom på infektioner, metabola störningar, autoimmuna sjukdomar osv.

Detta symptom kan påverka den drabbades liv allvarligt . Därför är det viktigt att försöka hitta orsaken snabbt och fastställa den bästa behandlingen i varje enskilt fall.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.