Willis-Ekboms sjukdom, eller rastlösa ben

Konstanta rörelser av benen kan vara ett tecken på Willis-Ekboms sjukdom, eller rastlösa ben. Om du tror att du är drabbad bör du tala med din läkare.
Willis-Ekboms sjukdom, eller rastlösa ben

Senaste uppdateringen: 09 augusti, 2022

Tro det eller ej, men en ihärdig önskan att röra på benen kan vara ett symptom på en sjukdom. Om du upplever detta när du ligger ned så kanske du lider av Willis-Ekboms sjukdom, eller rastlösa ben.

Problemet med detta tillstånd är att dess orsaker fortfarande är okända. Man tror dock att det är en neurologisk störning och att 3% av världens befolkning lider av en allvarlig form av den.

Willis-Ekboms sjukdom

Svårigheter att sova

Även om det finns vissa riskfaktorer så är orsaken som sagt okänd.

Viss statistik indikerar att nästan 10% av världens befolkning uppvisar symptom med koppling till detta tillstånd. Det är även känt att att det drabbar både män och kvinnor av alla åldrar. Symptomen kan dock bli värre efter 40 års ålder.

Anemi, njursvikt och vissa läkemedel kan leda till att denna sjukdom dyker upp. Graviditet är också en orsak bland kvinnor. För tillfället tror man att den är kopplad till dopaminaktivering. Denna signalsubstans har hand om rörelser och koordination genom det centrala nervsystemet.

Detta tillstånd är uppdelat i två typer: primärt och sekundärt. Det förstnämnda har inga kända orsaker medan det andra associeras med andra tillstånd.

Denna artikel kanske intresserar dig: Auriculoterapi för att bekämpa Parkinsons

Varierade och förvirrande symptom

Ett annat problem med Willis-Ekboms sjukdom är att dess symptom är varierade och svåra att märka av. I vissa fall visar de sig endast genom behovet att röra på benen. Detta tillstånd kan dock även ha andra irriterande manifestationer.

Vissa patienter rapporterar om en obehaglig och oangenäm känsla i benen. Ibland kan obehaget bli till kramper och stickningar. Eftersom många av dessa symptom visar sig nattetid kan de göra det svårt att sova, vilket kan leda till trötthet och dåsighet under dagen.

Vidare är denna önskan att röra benen kopplad till dygnsrytmen. Det innebär att detta tillstånd vanligtvis förvärras på eftermiddagarna och kvällarna.

Hur man identifierar Willis-Ekboms sjukdom

Stickningar i benen

Patienter med detta tillstånd tenderar att drabbas av stickningar och obehag, utöver dålig sömnkvalitet.

Här kommer en lista över symptom och tecken:

  • Önskan att röra på benen när man vilar: detta tillstånd ska inte blandas ihop med en reflex eller hyperaktivitet. Dessa rörelser sker främst när man vilar.
  • Symptom som visar sig på natten: de flesta diagnostiserade patienter känner ingen önskan att röra på benen under dagen.
  • Nattliga benkramper: periodiska rörelser av lemmarna sker när man sover. Detta är ytterligare ett tillstånd som associeras med sjukdomen.
  • Rörelser leder till lindring: att röra sig kan lindra den stickande känslan, även om fortfarande upplever klåda, obehag och smärta.

Möjliga behandlingar

Om du känner obehag så ska du prova att röra på benen. Det är till och med rekommenderat att gå upp ur sängen och gå i några minuter. Det negativa med detta är att det leder till dålig livskvalitet eftersom man inte kan få en god natts sömn.

Därför är det nödvändigt att prova olika behandlingar för att förbättra sömnkvalitetenDet finns även psykologiska tillvägagångssätt som kan medföra förbättring. Vissa specialister rekommenderar till exempel kognitiv beteendeterapi eftersom detta tillstånd är kopplat till psykologiska och känslomässiga aspekter.

De som tror att de lider av Willis-Ekboms sjukdom bör söka omedelbar medicinsk hjälp. Även om det kan verka oviktigt så tenderar effekterna av dessa symptom att förvärras med åldern. Även om det inte finns något diagnostiskt test så bör tillståndet utvärderas av en expert.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.