Orsaker till atetos och rörelsestörningar

Atetos är en sällsynt rörelsestörning som kan uppstå på grund av vissa neurologiska sjukdomar, särskilt de som involverar anatomisk eller funktionell skada på basala ganglierna.
Orsaker till atetos och rörelsestörningar

Senaste uppdateringen: 30 juli, 2022

Atetos visar sig som ofrivilliga långsamma och skruvande rörelser i armar, ben och bål. Detta är en av av de rörelsestörningar som påverkar både händer och fötter negativt. Detta tillstånd är en sällsynt manifestation av vissa neurologiska sjukdomar, särskilt de som orsakas av anatomiska och funktionella skador på basala ganglierna i storhjärnan. I den här artikeln tar vi upp olika orsaker till atetos.

Vad är basala ganglierna?

Basala ganglierna är ett område i storhjärnan som är bildat av grå materia. Det befinner sig i hjärnans centrala del. Det här området har ett stort antal anslutningar till andra strukturer i hjärnan. De strukturer som räknas till de basala ganglierna är: substantia nigra (den svarta kärnan), globus pallidus (den inre bleka kärnan) och striatum som innehåller putamen, svanskärnan och accumbenskärnan.

Dessa strukturer deltar i utförandet och underhållet av motorisk aktivitet. Om det därför finns ett underskott eller överskott av vissa neurotransmittorer uppstår anatomiska och funktionella förändringar i form av onormala rörelser.

Rörelsestörningar med grund i basala ganglierna

Basala ganglier i hjärnan

De flesta störningar i basala ganglierna har att göra med funktionella störningar. Detta beror på ett under- eller överskott av vissa neurotransmittorer, vilket resulterar i elektrisk hyperaktivitet i detta område. Således förändrar dessa den drabbade personens motoriska aktivitet.

Sammantaget finns det olika typer av onormala rörelser som danssjuka, dystoni, skakningar och atetos. Danssjuka består av repetitiva, korta och oregelbundna ofrivilliga rörelser. Sådana rörelser är till en viss grad plötsliga och börjar i en del av kroppen, för att sedan förflytta sig till en annan både plötsligt och oväntat, och ofta kontinuerligt. I allmänhet påverkar danssjuka ansiktet, munnen, bålen och extremiteterna.

Hemiballism är en typ av danssjuka som vanligtvis involverar våldsamma ofrivilliga spastiska rörelser av en arm eller ett ben. Rörelserna är vidare och mer intensiva än de vid danssjuka.

Orsaker till atetos kan, precis som de andra manifestationerna ovan, vara beroende på ett stort antal sjukdomar. Tilläggningsvis leder dess närvaro ofta till en diagnos. Danssjuka och atetos som kan uppstå samtidigt som koreo, är inte exakt störningar. Istället är de symtom som produceras av andra störningar.

Läs också: Fakta om stereotyp rörelsestörning (SMD)

Orsaker till atetos

Röntgenbilder av hjärnan

Sammanfattningsvis finns det två typer av rörelsestörningar. I grund och botten motsvarar de antingen ett hypokinetiskt eller hyperkinetiskt syndrom, beroende på vilken typ av motorisk aktivitet som är inblandad.

  1. Hypokinetiskt syndrom inkluderar Parkinsons sjukdom, neurodegenerativa störningar och sekundär Parkinsons sjukdom. Det är karakteristiskt för dessa sjukdomar att ha dessa symtom. Dessa beror dock vanligtvis på mediciner eller andra organiska orsaker. Till exempel läkemedel, infektionssjukdomar, trauma och vattenskalle.
  2. Hyperkinetiskt syndrom består av en serie uppenbara tecken som den som genomför en fysisk undersökning lätt kan lägga märke till. De inkluderar skakningar, korea, dystoni, ticks och myoklonus. Det som skiljer atetos från andra störningar är att drabbade patienter inte kan hålla vissa delar av kroppen i vissa positioner.

Atetos visar sig som långsamma, konstanta och oundvikliga rörelser. Rörelserna förekommer vanligtvis i de distala delarna av armar och ben, tungan och halsen, men rörelserna kan också förekomma i andra delar av kroppen. De långsamma rörelserna som är karakteristiska för denna störning gör det möjligt för oss att skilja den från andra störningar som korea. Det finns dock liknande kliniska former som läkare hänvisar till som “koreoatetos.” Uttrycket “koreoatetos” kan också appliceras på olika generativa sjukdomar, som till exempel Huntingtons sjukdom.

Du kanske också är intresserad av: Allt du behöver veta om cerebral pares

Andra orsaker till atetos

Det finns också andra orsaker till atetos, såsom infektioner i centrala nervsystemet likt hjärninflammation. De är relaterade till den diffusa och allvarliga skadan på all sorts hjärnvävnad. Av denna anledning är symtom på rörelsestörningar ganska vanliga. Dessutom kan autoimmuna störningar som till exempel systemisk lupus erythematosus (SLE) uppstå vid denna typ av neurologiska förändringar. Men det är inte den mest typiska presentationen av sjukdomen.

Dessa patienter bör få långtidsbehandling med immunsuppressiva medel som steroider. Följaktligen kan det finnas en tendens för infektioner av nervsystemet. Det kan också utlösa rörelsestörningar, liknande vad som händer vid hjärninflammation.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Delfino, L; Gauna, A. (2010). COREA AGUDA COMO PRESENTACIÓN DE LA ENFERMEDAD DE GRAVES. RAEM.
  • Willshaw Z, M. E., Atria R, A., & Ferrer D, S. (2009). Hipertiroidismo y coreatetosis. Revista Chilena de Pediatría. https://doi.org/10.4067/s0370-41061986000600023
  • Buriticá, O. (2004). Discinesias tardias 10. Asociación Colombiana de Neurología.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.