Cauda equina-syndromet: Symptom och behandling

Cauda equina-syndromet är ett sällsynt neurologiskt tillstånd som kräver omedelbar läkarvård. Ta reda på mer om det i den här artikeln.
Cauda equina-syndromet: Symptom och behandling
Michelle Torres

Skriven och verifierad av sjukgymnast Michelle Torres.

Senaste uppdateringen: 25 augusti, 2022

Enligt läkare är cauda equina-syndromet en medicinsk nödsituation. Det är något som man  bör operera så snart som möjligt för att undvika följdsjukdomar. Det är ett mycket sällsynt syndrom som förekommer hos 1 av 33 000 till 100 000 personer.

Enligt information publicerad i Formación Médica Continuada en Atención Primaria (FMC) är diskbråck en av de vanligaste orsakerna. För att förklara hur det uppstår måste vi först titta på vad det består av och hur man behandlar det.

Vad är cauda equina-syndromet?

en person som håller ryggen.
Cauda equinas syndrom är ett tillstånd som involverar nervrötterna i slutet av ryggmärgen.

Detta är ett mycket sällsynt men allvarligt neurologiskt tillstånd som drabbar gruppen av nervrötter i slutet av ryggmärgen.

Det är dock så sällsynt att det finns läkare som inte ser ett fall av detta syndrom under hela sin karriär. Detta gäller särskilt i fall där nerverna i slutet av ryggmärgen blir sammanpressade, vilket äventyrar sfinkterkontrollen och orsakar andra problem.

Det anses vara en medicinsk nödsituation som bör behandlas kirurgiskt så snabbt som möjligt för att undvika irreversibla följdsjukdomar, till exempel:

 • Problem med urinblåsan
 • Att inte kunna kontrollera urinering eller avföring
 • Svårigheter att gå

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln: Kosttillskott vid ledbesvär – så förebygger du uppkomsten

Men vad är cauda equina?

Cauda equina är vad vi kallar nerverna i slutet av ryggmärgen, som löper genom nedre delen av ryggen och korsbenet, ner till benen. Den består av 10 par nerver:

 • L2 till L5
 • De 5 paren av sakrala nerver
 • Coccygeusnerven

Dessa nerver är ansvariga för muskler, hudkänsla i bäcken och ben, samt urinblåsan och tarmens funktion. Själva orden cauda equina är latin för hästsvans.

Symptom

Även om dessa symptom inte är exklusiva för cauda equina-syndromet, är de medicinska nödsituationerna:

Tidig medicinsk vård och behandling är avgörande för att uppnå full återhämtning så snart som möjligt. Symptomen klassificeras också efter hur de manifesterar sig:

Symptomen uppstår plötsligt

Symptom utvecklas snabbt och inkluderar:

 • Svår smärta i ländryggen
 • Betydande förlust av urinblåsa och tarmfunktion
 • Brist på motorisk kontroll och nedsatt känsel från midjan och neråt inträffar vanligtvis inom 24 timmar

Symptomen uppstår gradvis

I dessa fall har vi symptom som utvecklar sig gradvis och kan komma och gå under loppet av veckor eller månader. De vanligaste är:

 • Partiell eller periodisk förlust av kontroll över urinblåsa och tarmfunktion.
 • Domningar eller förändrad känsla i och runt underlivet
 • Återkommande smärta i ländryggen
 • Muskelsvaghet

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln: Vad är orsakerna till lumbago (smärta i korsryggen)?

Behandling

Läkare som opererar en patient
Den vanligaste behandlingen för detta sällsynta neurologiska tillstånd är kirurgi. Det gör man för att förbättra prognosen, och man bör genomföra det så snabbt som möjligt.

Den första behandlingen är kirurgisk, och bör helst utföras 24 till 48 timmar efter symptomdebut (i fall där symptomen uppstår plötsligt) för att maximera förbättringen av sensoriska och motoriska effekter.

Prognos och återhämtning beror på ett antal faktorer, som hur snabbt nerven kan bli dekomprimerad och graden av nervskada vid operationstillfället.

Jag har ont i ländryggen: kan jag lida av cauda equina-syndromet?

Att ha ont i ländryggen är extremt vanligt och är inte ett tecken på detta ovanliga syndrom i sig. Sammanfattningsvis, för att läkare ska kunna misstänka att en patient lider av cauda equina-syndromet måste det också förekomma blås- eller tarmsymptom som de som vi har tagit upp i föregående avsnitt.

Om du är osäker, fråga din läkare.

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln:

Originalartikel: 


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Ahmed, T., & Caño, J. G. (2012). Síndrome de la cauda equina. FMC Formacion Medica Continuada En Atencion Primaria, 19(9), 544–546. https://doi.org/10.1016/S1134-2072(12)70467-X
 • Fraser, S., Roberts, L., & Murphy, E. (2009, November). Cauda Equina Syndrome: A Literature Review of Its Definition and Clinical Presentation. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation. https://doi.org/10.1016/j.apmr.2009.03.021
 • Lavy, C., James, A., Wilson-MacDonald, J., & Fairbank, J. (2009, April 11). Cauda equina syndrome. BMJ (Online). https://doi.org/10.1136/bmj.b936
 • Gardner A, Gardner E, Morley T. Cauda equina syndrome: a review of the current clinical and medico-legal position (2011). European Spine Journal: Official publication of the European Spine Society, the European Spinal Deformity Society, and the European Section of the Cervical Spine Research Society. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3082683/  (accessed 14 February 2020)

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.