Behandling av hypotermi: när kroppen kyls ned

Att drabbas av hypotermi kan vara livshotande. Det är viktigt att få tillbaka kroppstemperaturen till normala nivåer så snart som möjligt.
Behandling av hypotermi: när kroppen kyls ned

Senaste uppdateringen: 19 oktober, 2019

En person anses lida av hypotermi när dennes kroppstemperatur avsevärt sänkts. Detta tillstånd kräver brådskande vård för att undvika allvarlig skada. Idag ska vi tala om behandling av hypotermi.

Vad är hypotermi?

Man med hypotermi

Hypotermi är en medicinskt term som refererar till ovanligt låg kroppstemperatur. Generellt anses en person ha hypotermi när temperaturen sjunker under 35°C. Ett flertal olika tillstånd kan leda till detta.

Kroppen har en serie mekanismer som skyddar den mot kyla, och när temperaturen sjunker så jobbar den hårt för att producera värme och stabilisera kroppen.

Men om det extrema tillståndet fortsätter kan kroppen inte bibehålla värmen, och vid en kroppstemperatur under 35°C börjar kroppen fallera.

Detta eftersom värmeproduktionen är lägre än värmen som förloras. Det leder till att vitala organ och blodkärl börjar skadas. Om tillståndet inte behandlas kan personen till slut dö.

Typer av hypotermi

Det finns tre olika typer av hypotermi beroende på hur allvarligt drabbad man är. Symptomen dyker vanligtvis upp gradvis och blir värre med tiden.

Ha därför följande i åtanke:

  • Lindrig hypotermi (33-35ºC): de vanligaste symptomen och tecknen är frossa, skakningar, förvirring, desorientering och svårigheter att röra sig. Huden kan byta färg och kännas väldigt kall.
  • Måttlig hypotermi (30-33ºC): i denna situation börjar patienten tappa medvetandet och kan muttra eller babbla. Det är även möjligt att personen känner intensiv dåsighet och brist på energi.
  • Allvarlig hypotermi (mindre än 30ºC): till slut tappar individen medvetandet, hjärtrytmen minskar och andningen blir svagare och långsammare. Blodtrycket ligger även under rekommenderad standard.

Behandling av hypotermi: hur går det till?

Kvinna med varm dryck

Med varma kläder och drycker kan man behandla lindrig hypotermi.

Första hjälpen för detta tillstånd är en serie enkla riktlinjer som kan användas i nödsituationer. Oavsett vad som hänt kan man minimera skadan medan man väntar på hjälp.

Om du upptäcker ett fall av hypotermi ska du ringa 112 och undersöka den drabbade. Du kan göra det genom att kolla pulsen och andningen, och ge hjärt- och lungräddning om det krävs.

Flytta sedan offret till en skyddad plats med högre temperatur. Det är även rekommenderat att täcka över personen med filtar eller kläder, samt ta av personen blöta kläder.

Om det inte finns något skydd att söka måste du ge värme till den drabbade för att torka kläder och höja kroppstemperaturen. Om möjligt kan du använda varma omslag eller dela med dig av din kroppstemperatur.

Det är inte rekommenderat att applicera direkt värme eftersom det kan orsaka allvarliga komplikationer.

Medicinsk behandling av hypotermi

När sjukvårdare anländer kommer de använda de bästa teknikerna för att stabilisera patienten.

Vid lindrig hypotermi kan man använda sig av passiv värme. Tekniken ifråga består av att ge offret varma drycker och filtar för att återställa värmen.

I allvarligare fall kan offret vara medvetslöst eller uppjagade. I denna situation kommer sjukvårdarna använda andra metoder, såsom:

  • Ge personen vätskor intravenöst. Vanligtvis rör det sig om en saltlösning.
  • Använda fuktat syre för att värme patientens luftvägar.
  • Applicera saltlösning på vissa regioner av kroppen. Den levereras vanligtvis via kateter i områden såsom lungsäcken och bukhålan.
  • I de mest extrema fallen kan en hemodialysmaskin användas. Den tar blod från patienten, värmer upp det och pumpar sedan tillbaka det.

Hypotermi bör behandlas så snabbt som möjligt av sjukvårdare. Endast i lindriga fall räcker varma drycker och kläder till för att höja kroppstemperaturen och hjälpa patienten.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.