Lär dig att behandla muskelsträckningar

En muskelsträckning är en form av överbelastning som är vanlig vid fysiska aktiviteter. Symptom och behandlingar beror på hur svår skadan är.
Lär dig att behandla muskelsträckningar
Alejandro Duarte

Granskad och godkänd av bioteknolog Alejandro Duarte.

Senaste uppdateringen: 18 januari, 2023

En sträckt muskel har en delvis eller total slitning av muskelsenorna som fäster muskeln till skelettet. Lyckligtvis går det att behandla muskelsträckningar, eller muskelslitningar, och det är vad vi ska tala om idag.

När en muskel sträcks ut för mycket resulterar det i att muskelfibrerna går sönder. De närliggande strukturer, som senor eller blodkärl, kan också påverkas, varpå ett blåmärke uppstår.

Dessa skador orsakas av dynamisk överbelastning, ofta tillsammans med en plötslig förändring av intensitet eller position. Detta sker vanligtvis i högintensiva sporter som basket, fotboll eller friidrott.

Generellt finns det tre olika grader av muskelsträckningar beroende på hur stor skadan är:

  • Lindrig eller första gradens muskelsträckning: detta är en mikroskopisk slitning av muskelfibrerna. Senorna och de närliggande blodkärlen förblir dock oskadda.
  • Måttlig eller andra gradens muskelsträckning: i det här fallet finns det en delvis slitning av muskelfibrerna och närliggande ligament. Ett blåmärke uppstår ofta på grund av trasiga blodkärl. Rörligheten i det drabbade området påverkas i detta fall.
  • Allvarlig eller tredje gradens muskelsträckning: detta är den totala slitningen av muskelfibrerna och ligamenten, med komplett eller nästan komplett förlust av funktion. Av denna anledning kan ett synligt blåmärke och en inflammatorisk reaktion inträffa.

Muskelsträckningar

Brustna muskelfibrer

Det finns många brustna fibrer i en sträckt muskel.

Symptomen på en muskelsträckning beror på hur skadade muskelfibrerna är. Nedan klassificerar vi dem enligt graden av skada:

  • Första graden: i detta fall finns det ingen förlust av funktion och den drabbade åtnjuter full rörlighet i det skadade området. Det finns endast en mindre inflammation såväl som behag. Den skadade kanske inte upptäcker det förrän den fysiska aktiviteten är över eller till och med nästa dag.
  • Andra graden: i det här fallet är funktionen delvis påverkar och man upplever en viss mån av rörlighetsförlust. Det finns även smärta när man känner på det drabbade området såväl som inflammation och hematom. Vanligtvis är patienten medveten om skadan så fort den inträffar och måste avsluta den fysiska aktiviteten.
  • Tredje graden: detta är en delvis eller total förlust av rörlighet i det drabbade området. Det finns blåmärken och hematom såväl som gott om smärta. Personen märker av skadan omedelbart och kan även upptäcka oegentligheter i muskelvävnaden när vederbörande känner på den.

Att behandla muskelsträckningar

Att behandla muskelsträckningar beror på tiden som gått sedan skadan inträffade såväl som nivån av skada på muskelfibrerna.

Hur det än ligger till bör man dock applicera is för att minska smärtan. Kom dock ihåg att linda in isen i en handduk eller liknande.

Den huvudsakliga behandlingen som används för de olika fallen är:

Första graden

Under de första dagarna bör du applicera is och använda kompression på det drabbade området. Man ska även vila, höja upp det och utföra isometriska övningar. Detta spänner muskeln utan att den rörs.

Ägna dig sedan åt mild till måttlig fysisk träning i syfte att progressivt återgå till det normala. Några av de rekommenderade aktiviteterna inkluderar vattenaktiviteter, varsam stretchning och lätt tyngdlyft.

Applicering av antiinflammatoriska läkemedel är vanligtvis inte nödvändigt eftersom smärtan är lindrig.

Andra graden

Man med smärta i låret

Is, kompression och anpassade övningar är de vanliga rekommendationerna för muskelsträckningar.

Som med fallet ovan bör man applicera is och utöva kompression på det drabbade området under de första 2-3 dagarna. Vila och håll skadan upphöjd.

Från och med den fjärde dagen kan du börja ägna dig åt isometriska övningar. Gör det försiktigt och sluta omedelbart om du känner smärta.

Under de komman de två veckorna rekommenderar läkare att man ägnar sig åt måttlig träning tills man helt återfått sin rörlighet. De kan skriva ut läkemedel för att behandla inflammation och smärta.

Att behandla muskelsträckningar av tredje graden

Under de första dagarna ska du följa samma protokoll som van. Du behöver vila ordentligt, och om du måste gå så ska du göra det med kryckor, åtminstone om skadan är svår.

Sedan kan du gradvis börja utföra isometriska övningar under den andra veckan, varpå du progressivt inkluderar fler fysiska aktiviteter tills du återhämtar dig helt. Läkare kommer troligen rekommendera antiinflammatoriska läkemedel.

Hur det än ligger till är det viktigaste att du följer din läkares råd.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.