Att vaccinera sig mot röda hund: Allt du behöver veta

Röda hund är en sjukdom av viralt ursprung som är mild hos vuxna och barn. Trots det är det nödvändigt att vaccineras mot sjukdomen, bland annat eftersom sjukdom under graviditet innebär en risk för missfall och fosterdöd.
Att vaccinera sig mot röda hund: Allt du behöver veta
Samuel Antonio Sánchez Amador

Skriven och verifierad av biolog Samuel Antonio Sánchez Amador.

Senaste uppdateringen: 01 december, 2022

Det finns ett vaccin att få mot röda hund, och detta ingår i flera länders officiella scheman för gratis administrering. Vikten av att vaccinera sig mot röda hund är obestridd och det är därför nyckeln till folkhälsostrategier i flera länder.

Röda hund är en infektionssjukdom som orsakas av rubellaviruset, en patogen som tillhör familjen Matonaviridae . Världshälsoorganisationen (WHO) uppskattar att mer än 250 miljoner människor vaccineras mot denna sjukdom bara i Amerika.

Även om detta är en infektion som vanligtvis är mild hos barn och vuxna, utgör den under graviditeten en avsevärd risk för missfall och fosterdöd. Av denna anledning kommer vi att berätta vad röda hundvaccinet är och när och varför det är nödvändigt.

Vad är röda hund?

Som vi redan har nämnt är röda hund en infektionssjukdom av viralt ursprung. Flera studier visar på sjukdomens kliniska betydelse. Några av dem är följande:

  • I epidemin mellan 1964 och 1965 föddes mer än 20 000 barn med fosterskador på grund av röda hund i USA.
  • Under samma period inträffade mer än 10 000 spontana aborter hos smittade mödrar.
  • Därför anser WHO att denna sjukdom är den främsta orsaken till fosterskador som kan förebyggas med vaccin hos barn.

Enligt amerikanska Mayokliniken är tecknen och symtomen på röda hund svåra att diagnostisera på grund av deras mildhet. Patienten kan uppleva låggradig feber, utslag, illamående och mild konjunktivit samtidigt som vissa infekterade patienter inte alls utvecklar några symtom.

Överföring mellan vuxna och spädbarn sker genom direktkontakt med slemhinnor eller saliv hos den infekterade individen. Det överförs också transplacentalt från mor till barn – det vill säga genom blodomloppet.

röda hundvaccin
För barn kan röda hund vara mild, men hos gravida kvinnor är det mycket allvarligt.

Vi tror att du kan vara intresserad av att läsa detta också: 5 naturliga kurer för att behandla HPV

Vilka röda hund-vacciner finns det?

Som amerikanska Centers for Disease Control and Prevention (CDC) upplyser ger man röda hundvaccin vanligtvis som en del av ett kombinationsvaccin som kallas MPR. Detta är en cocktail av tre försvagade virala komponenter.

Detta gör att immunsystemet kan förbereda sig för och agera effektivt mot mässling, påssjuka och röda hund. Det administreras genom en kombinerad applikation som ofta involverar flera injektioner.

Det finns även monovalenta vacciner – det vill säga unika vacciner enbart för detta tillstånd. Hur som helst sker en immunisering utan allvarliga biverkningar, med en effekt på 95 % efter en engångsdos.

Vem ska vaccinera sig mot röda hund?

Enligt organisationen HealthyChildren ska man ge vaccin mot röda hund under spädbarnsåldern. För maximal grad av immunitet är det nödvändigt att fördela dosen i två tillfällen. Dessa är följande:

  1. Den första dosen: Från 12 till 15 månaders ålder.
  2. Den andra dosen: Vid 4 till 6 års ålder.

Detta är det ideala scenariot, men i länder där hälsostrukturen är dålig gör man vanligtvis en primär insats för att vaccinera alla under 40 år. Om detta inte är möjligt bör man prioritera kvinnor i fertil ålder.

Enligt WHO:s register bör minst 80 % av befolkningen vara immun mot röda hund så att de som inte kan vaccineras kan skyddas indirekt. Detta skapar en stor icke-mottaglig grupp.

Vem ska inte vaccinera sig mot röda hund?

Först och främst är det viktigt att betona att vaccination är en medborgerlig skyldighet för alla friska individers räkning. Det är inte så mycket ett val som det är ett ansvar.

Tyvärr finns det dock vissa delar av befolkningen som inte kan vaccineras mot röda hund. Följande undantag är listade i källorna som vi citerar ovan:

  • Personer som har en historia av allvarliga allergiska reaktioner mot MPR bör inte vaccineras mot röda hund.
  • Gravida kvinnor kan inte få röda hundvaccin. Mamman kan bara få det efter att hon har fött barnet.
  • Personer med ett försvagat immunförsvar, antingen från infektioner som HIV eller från behandlingar som kemoterapi, bör undvika denna typ av vaccination.

Andra undantag finns, men varierar från fall till fall och är vanligtvis övergående till sin natur. Om inte annat anges av en läkare är vaccination mot alla sjukdomar alltid det bästa alternativet.

Det är viktigt att vaccinera sig mot röda hund
Röda hund-utslag hos vuxna är vanligtvis inte lika tydliga som hos barn.

Möjliga biverkningar

Enligt den spanska föreningen för pediatrik (AEP) är biverkningarna sällsynta och milda. Mild feber eller mässling kan uppträda 5 till 15 dagar efter vaccination; detta försvinner sedan av sig själv.

Patienten kan också uppleva koagulationsstörningar eller en episod av svullnad. Detta är dock mycket sällsynta biverkningar.

Gillar du den här artikeln? Du kanske också vill läsa: Finns det ett vaccin mot lunginflammation eller inte?

Vaccinering för att skydda gravida

Som vi har sett är MPR-vaccinet nödvändigt närhelst barnets eller vuxnas hälsa tillåter det. Tack vare det har förekomsten av sjukdomar som mässling sjunkit till 1 % i samhällen där vaccinet är allmänt administrerat.

Även om röda hund är en mild infektion hos barn och vuxna, är fostret hos gravida kvinnor i allvarlig risk om de utsätts för patogenen. Därför är det en medborgerlig skyldighet för oss alla att förhindra spridningen.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.