Vad betyder termen immunsupprimerad?

Termen "immunsupprimerad" hänvisar till ett försvagat immunsystem. När detta inträffar räcker inte människokroppens försvarsceller och substanser till för att kontrollera utifrånkommande mikroorganismer, vilket gör att den immunsupprimerade personen är mycket mer mottaglig för infektioner.
Vad betyder termen immunsupprimerad?

Senaste uppdateringen: 15 april, 2022

För närvarande kan man höra folk prata om termen “immunsupprimerad” på grund av coronavirus-pandemin som äger rum runt om i världen. Synonymen “immunbrist” används också ofta i samma syfte. Dessa människor är i riskzonen för många sjukdomar, eftersom de är mer mottagliga än andra för sjukdomen covid-19. I den här artikeln ska vi beskriva vad termen immunsupprimerad betyder.

Med termen “immunsupprimerad” syftar man på ett försvagat immunförsvar. Vårt immunförsvar består av en komplex uppsättning mekanismer som gör att vi kan försvara oss mot olika infektioner eller aggressioner.

Men det finns många faktorer och situationer som kan påverka kvaliteten på detta system, till exempel så kan sjukdomar som diabetes eller situationer som långvarig stress ha en stor inverkan. I den här artikeln ska vi förklara allt du behöver veta om vad termen”immunsupprimerad” betyder.

Vad betyder termen immunsupprimerad och hur kan man bli det?

Som vi redan har nämnt så har personer med nedsatt immunförsvar inte tillräcklig kapacitet för att bekämpa sjukdom eller infektion. Dessa människor är mycket mer mottagliga för mikroorganismer som finns i miljön och som kan invadera kroppen.

Friska personer kan bekämpa dessa mikroorganismer och därmed undvika att bli infekterade. Men en immunsupprimerad person kan inte bekämpa attacker på samma sätt.

Det är viktigt att notera att en immunsupprimerad person inte uttrycker några symtom. Symtomen eller hälsoproblemen beror på de infektioner som uppstår som en konsekvens av denna svaghet.

I allmänhet finns det två typer av immunsuppression: medfödd och förvärvad. Förvärvad immunsuppression är mycket vanligare och är vanligtvis sekundär till medicinska behandlingar, såsom kemoterapi eller organtransplantationer. Medfödd immunsuppression är resultatet av en DNA-mutation som påverkar immunsystemets funktion.

En immunsupprimerad person blir sjuk lättare.
Immunsuppression är en svaghet i immunsystemet inför yttre smittsamma hot.

Orsaker till immunsuppression

Först och främst vill vi förklara att orsaken vid medfödd immunsuppression är en defekt i generna. Denna typ uttrycks vanligtvis från spädbarnsåldern. Det är barn som har återkommande infektioner, som till exempel bronkit eller förkylning.

Förvärvad immunsuppression är vanligare. En välkänd orsak är förvärvat immunbristsyndrom (AIDS). Det är det sista stadiet av infektionen med humant immunbristvirus (HIV). Andra orsaker är:

  • Alla typer av cancer.
  • Undernäring.
  • Diabetes.
  • Medicinska behandlingar: Denna grupp inkluderar relativt ofta använda läkemedel, såsom kortikosteroider – i höga doser – samt strålbehandling och kemoterapi.

Du kanske också är intresserad av: 7 medicinska myter som de flesta tror är sanna

Hur vet man om man är immunsupprimerad?

För att veta om man lider av immunsuppression är det första man bör göra att granska hela sin sjukdomshistoria. Det första tecknet är att infektioner inträffar mycket ofta och är upprepade. Det är också viktigt att kontrollera om det finns en familjehistoria av detta.

Dessutom finns flera tester som ger vägledning om tillståndet hos en persons immunsystem. I ett blodprov bör läkare kontrollera antalet leukocyter. Dessa är de så kallade vita blodkropparna som i sin tur består av olika cellulära subtyper.

Det är viktigt att räkna alla celltyper, eftersom var och en har olika funktioner. En läkare kan också mäta antikroppsnivåer i blodet. Immunsupprimerade individer har ofta ändrade parametrar, vilket är varför detta är en pålitlig källa till information.

Sjuk patient hos doktorn.
Patienter med immunsuppression måste följa vissa speciella protokoll för att ta bästa möjliga hand om sin hälsa.

Vad termen “immunsupprimerad” betyder: viktiga saker att komma ihåg

Det viktigaste att veta är att en immunsupprimerad patient är mycket mer sårbar för alla sjukdomar. Därför är den viktigaste åtgärden att följa förebyggande av infektioner.

Allmänna hygienåtgärder är viktiga. För närvarande, i fallet med coronaviruset, är det också avgörande att respektera isolering och att hålla sig så långt borta som möjligt från andra människor som kan överföra SARS-CoV-2.

Andra rekommenderade åtgärder är vaccination och kostvård. Ät helst inte rå eller dåligt tillagad mat eftersom det kan innebära stor infektionsrisk. När det gäller vaccination är det lämpligt att använda de doser som din nationella hälsomyndighet rekommenderar.

Men allt beror på typen av immunsuppression och dess orsak. Därför bör man ha en läkare som övervakar situationen och ger råd på individuell basis.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.