Thumb Author Samuel Antonio Sánchez Amador

Samuel Antonio Sánchez Amador

Biolog och magister i zoologi.


Biolog med examen från universitetet i Alcalá de Henares och magisterexamen i zoologi från Complutense University of Madrid. Han har specialiserat sig inom områden som parasitologi, epidemiologi och mikrobiologi. För närvarande ägnar han sig på heltid åt populärvetenskap, särskilt inom ämnen som återställande av miljön och tillämpad ekologi.

Om författaren

Examen i biologi från universitetet i Alcalá de Henares (2018). Han kompletterade sin utbildning med en magisterexamen i zoologi från Complutense University of Madrid (2019). Han specialiserade sina studier inom parasitologi, epidemiologi, mikrobiologi och andra grenar som konvergerar mellan experimentell vetenskap och medicin .

Han ingick i ett forskarlag vid institutionen för evolutionsbiologi vid det spanska Naturvetenskapliga museet i två år. Under denna period skaffade han sig omfattande specifik kunskap om DNA, ärftlighet och andra genetiska frågor.

Han ägnar sig för närvarande heltid åt populärvetenskap. Han samarbetar som skribent och redaktör för olika medicinska, psykologi- och epidemiologiska portaler. Hans intresseområden är bevarande av ekosystem, tillämpad ekologi och miljörestaurering.