Lär dig om de olika typerna av minnesförlust

Amnesi, eller minnesförlust, är en sjukdom som kan bero på olika orsaker, allt från droganvändning till trauma till huvudskador och alkoholmissbruk. I den här artikeln ska vi titta på de vanligaste typerna av minnesförlust.
Lär dig om de olika typerna av minnesförlust
Samuel Antonio Sánchez Amador

Skriven och verifierad av biolog Samuel Antonio Sánchez Amador.

Senaste uppdateringen: 03 november, 2022

Det finns olika klassificeringar av typerna av minnesförlust. Amnesi, som detta även kallas, är en störning som kännetecknas av en patients partiella eller fullständiga minnesförlust. Enligt diagnostisk litteratur uppskattar man att dissociativ amnesi – en specifik form – förekommer i upp till 2,6% av befolkningen.

Det finns två primära sätt att kategorisera typerna av minnesförlust. Den första avser kronologin för minnesförlusten, det vill säga typen av information som patienten inte kan komma ihåg. De andra grupperar dem baserat på deras etiologi eller med andra ord den bakomliggande orsaken till sjukdomen.

I allmänhet kan minnesförlusten vara organisk eller funktionell. Några av de vanligaste utlösarna är bland annat hjärnskador och användning av vissa läkemedel eller narkotika.

Typerna av minnesförlust baserat på kronologi

Sammantaget kan vi skilja mellan två typer av amnesi: retrograd och anterograd amnesi. Det är viktigt att notera att en patient kan uppleva båda samtidigt, vilket innebär att de är två komplementära sjukdomar.

Samtidigt hänvisar denna kategorisering inte till orsakerna utan till symptomen. Webbplatsen Memory Health Check ger oss följande definitioner av dessa termer:

Anterograd amnesi

I det här fallet överför inte hjärnan nya händelser till patientens långtidsminne. Detta innebär att personen bara kommer ihåg vad som hänt innan amnesin.

Denna typ av minnesförlust innebär en allvarlig förlust av autonomi i vardagen, eftersom brist på förmåga att skapa nya minnen och upplevelser vanligen orsakar olika störningar ur en emotionell synvinkel. Samtidigt kan det det också innebära hälsorisker i form av olyckor. Man kan till exempel glömma att man har satt på spisen.

Typerna av minnesförlust: Retrograd amnesi

Här ska vi titta på den andra typen av minnesförlust. I fallet med retrograd amnesi kommer patienten inte ihåg något som ägt rum före att denna drabbats av denna sjukdom. Enligt det internationella universitetet i Valencia är det möjligt att glömma all information man har samlat in genom livet.

typerna av minnesförlust: träd i form av huvud där löven blåser bort
Minnesförlust kan vara anterograd eller retrograd beroende på om de förlorade minnena är från före eller efter sjukdomens uppkomst.

Du kanske också är intresserad av den här artikeln: Analys av demens: hur är livet för en patient med demens?

Typerna av minnesförlust baserat på etiologi

Å andra sidan indikerar studier från Cleveland Clinic att vi också kan kategorisera typer av minnesförlust baserat på deras etiologi. Enligt vad som orsakat sjukdomen. Låt oss titta på var och en av dem i detalj.

Posttraumatisk minnesförlust

Enligt neurologiska studier är en traumatisk hjärnskada (TBI) en av de vanligaste orsakerna till funktionshinder och dödlighet i världen. Uppgifter visar att det finns mer än 2,5 miljoner sjukhusvistelser för denna typ av skada i USA, vilket motsvarar 16% av sjukhusvistelser på grund av fall eller stroke.

Posttraumatisk amnesi uppstår till följd av skador som orsakar hjärnskador men inte tränger in i skallen. Denna typ av störning är vanligtvis åtföljd av medvetslöshet och till och med koma. Lyckligtvis är minnesförlusten i de flesta fall bara tillfällig.

Typerna av minnesförlust: Transient global amnesi (TGA)

Enligt Mayo Clinic är övergående eller transient global minnesförlust en tillfällig minnesförlust som inte kan tillskrivas de vanligaste neurologiska sjukdomarna som epilepsi eller stroke. Förekomsten av denna sjukdom – det vill säga antalet nya fall inom ett givet område – är mellan 2,9 och 10 fall per 100 000 personer.

Experter anser det därför som en mycket sällsynt störning. Även om forskare fortfarande inte är på det klara om vad som är utlösaren av denna störning, misstänker de en koppling till närvaron av migrän och sjukdomar i blodkärlen.

Amnesi i mitthjärnan

Som namnet antyder är det som kännetecknar denna typ av minnesförlust lesioner i mellanhjärnan (diencephalon). De viktigaste funktionerna för denna struktur är att koppla ihop nerver till det endokrina systemet samt att kontrollera frisättningen för vissa körtlar.

Ett exempel på denna typ av störning är Korsakoffs syndrom. I detta specifika fall är det som bestämmer förlusten av minne och förmåga bristen på absorption av vitaminer – i allmänhet vitamin B1 – på grund av skador på mag- och tarmsystemet från ett stort intag av alkohol.

Typerna av minnesförlust: Amnesi i barndomen

Amnesi i barndomen är vanligt förekommande bland alla människor eftersom detta handlar om vuxnas oförmåga att komma ihåg de första 3-4 åren av sin barndom. Forskning tyder på att gränsen för detta minne är varierande och påverkas av både individuella och kulturella faktorer.

Amnesi orsakad av Alzheimers

Även om vi fortfarande inte är medvetna om alla orsaker till Alzheimers – experter misstänker till och med metabola sjukdomar – påpekar föreningar som bland annat Elalzheimer.com att minnesförlust är ett av de första symptomen på denna sjukdom. Denna sjukdom får patienter att förlora både korttidsminnet och minnen av nyliga händelser.

Läkemedelsinducerad amnesi

Enligt San Diego Hospital kan vissa läkemedel och droger, som flunitrazepam, skapa anterograd amnesi. Som vi har nämnt ovan innebär detta att det är omöjligt för patienten att komma ihåg allt som hänt under tiden de varit under påverkan av läkemedlet.

Flunitrazepam är tyvärr känt som en drog som används vid våldtäkt. Detta är nämligen en vanlig drog som angripare stoppar i kvinnans drink så att hon inte kommer ihåg vad som hänt och inte kommer ihåg angriparens ansikte.

Dissociativ amnesi

I det här fallet står vi inför en typ av minnesförlust som är en undermedveten försvarsmekanism. Patienter som lider av dissociativ amnesi blockerar personlig information som involverar en traumatisk händelse.

Enligt webbplatsen för MSD:s manualer kan dessa luckor i minnet sträcka sig från några minuter till hela decennier av livet. Hypnos och läkemedel kan hjälpa patienter att komma ihåg delar av de traumatiska händelserna.

Typerna av minnesförlust: Paramnesi

Enligt webbplatsen Medical Dictionary är paramnesi en förändring i minnet som innebär minnesförvrängning. Dessa fiktiva minnen ersätter den verkliga situationen, som personen inte kan komma ihåg.

Denna typ av amnesi förekommer ganska ofta i fall av kronisk alkoholism och organiska syndrom i hjärnan. Vi har också situationer vi kallar deja vú och jamais vú.

Den första termen avser en situation där personen har en känsla inför ny upplevelse som om han eller hon har upplevt den tidigare. Å andra sidan beskriver den senare fenomenet när en person inte kommer ihåg att ha upplevt någonting tidigare.

man med typerna av minnesförlust
Sjukdomar som Alzheimers är relaterade till minnesförlust.

När ska du prata med en läkare?

Efter en allvarlig hjärnskakning som orsakar medvetslöshet, även om tillståndet varar bara i några sekunder, bör du göra ett besök på akutmottagningen. Vissa hjärnskador manifesterar sig inte omedelbart, vilket är varför man bör uppsöka vård så snart som möjligt.

Samtidigt är det nödvändigt att betona att förlusten av korttidsminne är vanligt bland allmänheten. Vi lever i ett högt tempo med mycket stress, och ibland upplever vi ångeststörningar och förvirring som svar på detta. Det finns därför ingen anledning att oroa sig om man inte kommer ihåg allt helt perfekt.

Vi rekommenderar att du också läser den här artikeln: Så kan du motverka dåligt minne och stimulera hjärnan

De olika typerna av minnesförlust är otaliga och varierade

Som du kan se, även om det är en störning med en enkel definition, finns det många olika typer av minnesförlust. I allmänhet uppstår amnesi efter en hjärnskada medan minnesförlust är tillfälligt.

Det är vanligt att glömma saker i ett samhälle fullt av stimuli och stress. När en person glömmer viktiga detaljer i vardagen, känner sig förvirrad i sitt eget hem eller inte kan identifiera sin plats i ett fysiskt utrymme, är det viktigt att kontakta sjukvården.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.