Att diagnostisera dyslexi: hur går det till?

Att diagnostisera dyslexi är inte en lätt uppgift eftersom det inte finns specifika avbildningsmetoder för att certifiera patologin. Hur går man då tillväga för att ställa en diagnos? Fortsätt läsa för att ta reda på det.
Att diagnostisera dyslexi: hur går det till?

Senaste uppdateringen: 10 februari, 2022

Att diagnostisera dyslexi är inte så lätt som man skulle kunna tro. Faktum är att det är en grundlig process som förtjänar all uppmärksamhet. Hälso- och sjukvårdspersonal vill helst ta tillräckligt med tid och vara mycket noggranna när de diagnostiserar denna funktionsnedsättning, eftersom det finns flera olika möjliga behandlingar och hanteringsmetoder.

Livskvaliteten för en person med dyslexi beror på två saker. Först och främst, hur tidigt nedsättningen upptäcks. För det andra beror livskvaliteten på det stöd personen får från sin omgivning. Tvärvetenskapliga terapier är viktiga när man vill integrera individen i det normala och sociala livet.

Vad är dyslexi?

Innan diagnosen ställs för dyslexi är det viktigt att definiera vad dyslexi är. Kort sagt innebär dyslexi en inlärningsstörning (speciellt läs- och skrivsvårigheter), som träder fram i barndomen. Det har att göra med bristen på uppnåendet av vissa parametrar som är förväntade av barnet vid varje ålder.

Nu är det något som är speciellt med just denna störning. I grund och botten har de som lider av det vanligtvis inte ett associerat problem som förklarar det från utsidan. Med andra ord så kan man inte upptäcka varken fysiska eller mentala förändringar som fastställer förekomsten av denna inlärningsstörning.

Det är mycket svårt för ett barn som har dyslexi att identifiera varje bokstav i alfabetet och differentiera mellan dem. Ordens ljud ter sig också ganska konstiga för dessa barn. De kan ha stora problem med att förstå vad de läser, till en sådan grad så att de ändrar, ersätter, eller till och med förvränger stavelserna. När de inser hur svårt det är för dem att tolka texter blir läsningen mycket långsam.

Vissa forskare menar att huvudproblemet ligger i oförmågan att avkoda budskap. I grund och botten har ett dyslexiskt barn inte utvecklat förmågan att förstå koden som andra använder för att tala. Som ett resultat kan de inte se den korrekta innebörden av orden de använder.

Diagnostisera dyslexi: symtom att se upp för

Att diagnostisera dyslexi är komplicerat eftersom det i grunden beror på tolkningen hos vårdpersonalen. För tillfället finns det inga tester som helt kan bekräfta förekomsten av det. Av den anledningen måste individen uppfylla specifika kriterier för att man ska kunna fastställa förekomsten av störningen. Läs vidare för att lära dig om kriterierna.

Lässvårigheter

Lässvårigheter är kanske det första och mest framträdande tecknet. Vid dyslexi läser barnet dåligt eftersom de använder flera felaktiga metoder för att komma fram till hur de ska förstå betydelsen av orden som de läser.

De byter en bokstav mot en annan, ändrar stavelser, roterar ord och ljud och läser mycket långsamt. När de har läst klart kanske de inte vet vad texten handlade om. Detta beror på att alfabetets ljud inte motsvarar en kognitiv betydelse som kunnat bli utarbetad i deras sinne.

Barn med dyslexi packar sin skolväska.

Skrivsvårigheter

Ett barn med dyslexi har svårt att läsa, vilket också har en inverkan på skrivförmågan. När en individ med dyslexi försöker sätta ord på sina tankar, tenderar de att göra många misstag. De utelämnar till exempel bokstäver, ändrar stavelser och använder inte skiljetecken (eller använder dem på fel sätt).

Dessa individer har mycket dålig syntax eftersom de saknar verktygen för att uttrycka sig. Många gånger blir det de försöker skriva bara till klotter. Det är ett tydligt tecken som visar hur svårt det kan vara för vissa att skriva.

Stort intellekt

Det är inte ovanligt att barn med dyslexi väcker sina lärares nyfikenhet för att de har en så stor intellektuell kapacitet i nästan allt förutom i språket. Mental retardation är inte en del av dyslexi – långt ifrån. Faktum är att utvecklingen hos barn med dyslexi ligger inom förväntade parametrar inom många områden.

Du kanske också är intresserad av: Vad är “kristallbarn” och “indigobarn”?

Att diagnostisera dyslexi: Svårigheter att uppnå lexikala uppgifter

När det kommer till att upptäcka dyslexi spelar skolan den viktigaste rollen. De elever som har dyslexi har vanligtvis problem med språkuppgifter. Om deras lärare till exempel ber dem att peka på stora bokstäver, eller hitta ett ord i en ordsökning, klarar de inte av det.

Barn med dyslexi har också problem att sätta saker i rätt ordning, så kallat sekvenseringsproblem, vilket ibland kan sträcka sig till andra mer matematiska och geometriska områden. Men det händer inte alltid. När en individs svårigheter expanderar på detta sätt, kan denna ha svårigheter att lära sig att multiplicera eller räkna upp veckodagarna i rätt ordning.

Förändrat beteende

Det är vanligt att misstänka dyslexi när barn som kämpar i skolan lider av svår stress som påverkar deras dagliga liv. Enbart det faktum att de är lite efter jämfört med deras kamrater kan skada dem känslomässigt.

Beteendestörningar tenderar dessvärre ofta att relativiseras inom utbildningsinstitutioner. Vuxna antar ofta att ett barns problem beror på deras bristande intresse för lärande snarare än tvärtom. Så småningom hamnar eleven med dyslexi i en kategori som dålig och långsam elev som läraren inte bör slösa sin tid på eftersom de ändå inte kommer att lära sig.

Vissa individer får faktiskt en depressionsdiagnos innan de får diagnosen dyslexi. Sanningen är den att den tid som slösas bort med en feldiagnos försenar den professionella hjälp de faktiskt behöver. En del tar även receptbelagda läkemedel som inte alls är till hjälp för deras tillstånd.

Barn kramar om sin mammas ben.

Vem ansvarar för att diagnostisera dyslexi?

Eftersom det inte finns några kompletterande diagnostiska metoder, såsom magnetresonanstomografi (MRI) eller hjärnröntgen som kan leda till en diagnos, är det vanligt att man undrar vem som kan ställa diagnosen och hur det går till.

Inom kategorin inlärningsnedsättningar och hur man hanterar dessa kan vi säga att pedagogiska psykologer, logopeder och neuropsykologer är specialister som är utbildade för denna uppgift. Genom tester och utvärderingar kan tvärvetenskapliga team samla tillräckligt med kriterier för att komma till en slutsats.

I slutändan sammanställer hälsoteamet en rapport som intygar personens diagnos. Nästa steg är att patientens familj och övergripande omgivning förvärvar kunskap om diagnosen och vad de kan göra för att anpassa sig till den.

Kort sagt bör du inte tveka att ordna ett psykopedagogiskt samråd i ditt barns skola eller på er vårdcentral. Som förälder eller vårdgivare är det här ett viktigt steg. Att få en dyslexidiagnos i ett tidigt skede av livet kan förändra ett barns framtida utveckling.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Lorenzo, Susana Tamayo. “La dislexia y las dificultades en la adquisición de la lectoescritura.” Profesorado. Revista de Currículum y Formación de Profesorado 21.1 (2017): 423-432.
  • Luis Bravo, V., B. Jaime Bermeosolo, and G. Arturo Pinto. “Dislexia fonémica: decodificación-codificación fonémica y comprensión lectora silenciosa.” Infancia y aprendizaje 11.44 (1988): 21-34.
  • Artigas-Pallarés, J. “Dislexia: enfermedad, trastorno o algo distinto.” Revista de neurología 48.2 (2009): 63-69.
  • González, Juan Eugenio Jiménez, Celia Morales Rando, and Cristina Rodríguez. “Subtipos disléxicos y procesos fonológicos y ortográficos en la escritura de palabras.” European Journal of Education and Psychology 7.1 (2014): 5-16.
  • Coalla, Paz Suárez, et al. “Dificultades de escritura en niños españoles con dislexia.” Infancia y Aprendizaje: Journal for the Study of Education and Development 39.2 (2016): 291-311.
  • Jiménez-Fernández, Gracia, et al. “El papel del aprendizaje implícito en la lectura: Dislexia vs Retraso Lector.” AA. VV. Respuestas Flexibles en Contextos Educativos Diversos. Murcia: Consejería de Educación, Formación y Empleo (2012).
  • Artigas-Pallarés, J. “Problemas asociados a la dislexia.” Revista de neurología 34.1 (2002): 7-13.
  • Alves, Rauni Jandé Roama, et al. “Test para la identificación de Señales de Dislexia: Evidencia de la Validez de Criterio.” Paidéia (Ribeirão Preto) 28 (2018).

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.