Vad är ”kristallbarn” och ”indigobarn”?

januari 2, 2019
"Indigo" och "kristall" är adjektiv som hänvisar till barn med olika medvetenhetsnivåer och extraordinära förmågor. Vad är egentligen "indigobarn" och "kristallbarn"?

Ett kristallbarn är en del av en generation som lovar att ingripa i världen genom kärlek, fred och harmoni. I denna artikel ska vi berätta hur du identifierar ett kristallbarn. Kanske har du ett hemma.

Barn av det tredje årtusendet

Barn av det tredje årtusendet

Man brukar säga att våra barn är hörnstenen för förändring i världen. Det finns en teori som har funnits sedan många år som föreslår att mänskligheten gradvis kommer att förbättras genom genetiska förändringar över en eller flera generationer. Dess anhängare tenderar att vara rätt andliga.

Denna teori klassificerar barn genom psykologiska mönster och ovanligt beteende. Vissa tror att den första generationen andliga barn uppkom under 50- och 60-talen. Men deras försök att förbättra världen var inte framgångsrika.

Som ett resultat, växte mellan 70- till 90-talen en annan generation fram. Denna generation blev känd som indigobarn. Indigobarn, med härdade personligheter, kallas ”systembrytare”. Deras uppgift är att bekämpa handlingar och attityder som inte härrör från kärlek.

Indigobarn vill ha respekt för mänskliga värderingar och ärlighet. På senare tid har man nu börjat pratat om barn av annan art: kristallbarn. Den första personen som identifierade den här generationen var Steve Rother 1999.

2002 publicerade Rother officiellt sina fynd i ett kapitel i sin bok, Re-Member, A Handbook for Human Evolution (ej ännu utgiven på svenska). Sedan dess har forskning gjorts för att mer precis definiera attributen och egenskaperna hos dessa kristallbarn.

Vad är kristallbarn?

Kristallbarn är fridfulla varelser som söker sanning och balans mellan det intuitiva och det irrationella. I motsats till indigobarn, som strävar efter att fokusera mänskligheten på välbefinnande bland förändringar, har kristallbarn ett helande uppdrag.

Kristallbarn tenderar att vara väldigt vackra, med en ren och ljus aura och stora, uttrycksfulla ögon. De har två särskilda egenskaper: de har starka förmågor, vilka människor ofta anser vara magiska, och är extremt  känsliga för låg vibrationsenergi.

Vad betyder ”kristallbarn”?

”Indigo” eller ”kristall” är inte bara fina etiketter. De hänvisar till olika nivåer av medvetande.

Denna generation av unga är associerad med kristallvibrationen, en energi som vibrerar i alla levande varelser. Att förflytta sig mellan ett plan av medvetande till ett annat ändrar en persons vibrationer.

Kristallvibrationens frekvens är ett av de renaste sätt på vilket materia kan manifestera sig. Faktum är att kristallenergi är en exakt balans mellan energipolaritet (maskulin-feminin, tänkande-kännande). Det är denna typ av energi som speciellt vibrerar i kristallbarn.

Hur är kristallbarn?

Kristallbarn är kärleksfulla och medkännande

Denna generation av helande barn är tysta, försonande, fredliga, kärleksfulla och medkännande. I boken Indigo and Crystal Children, Questions and Answers, hävdar författaren att föräldrarna till denna generation ser dem som ”små änglar”.

Detta beror på att de har ett balanserat temperament. Till exempel älskar de att skapa fred, pussas och kramas, och detta redan innan de lär sig att prata. De är också mycket diskreta. De har tendensen att inte sticka ut och föredrar att vara obemärkta, trots att de drar till sig uppmärksamhet från känsliga människor.

Inom traditionell medicin brukar kristallbarn anses ha vissa utvecklingsstörningar. Dessa kan vara störningar som ADHD, Aspergers syndrom eller autismspektrumstörning. Detta har emellertid inget att göra med orsakerna till deras beteenden; dessa kommer av att de har ett viktigt livssyfte.

Attribut

I artikeln Waking Up the Crystal Children, identifierar Steve Rother i stort de huvudsakliga egenskaperna hos dessa små kristallbarn. Genom detta hoppas han bättre kunna ge en definition av dem.

Kristallbarn har till exempel psykokinetiska förmågor, överkänslighet för vibrationer och ett starkt band till jorden. De upplever också bland annat emotionell empati och är allergiska mot rädsla, bland andra egenskaper.

Slutsatser

Det finns inga vetenskapliga bevis för denna teori. Faktum är att specialister hävdar att du kan tillämpa denna typ av egenskaper och attribut på alla barn, överallt och i alla eror. Vi bör också komma ihåg att varje person och barn är annorlunda och unik(t).

Ett kristall- eller indigobarn är helt enkelt ett sätt att beskriva egenskaper för psykoenergi. Syftet med denna klassificering är att förstå dessa barn, men framför allt förstå deras budskap.