Åtgärder för att förhindra bränder i hemmet

Det är viktigt att förhindra bränder i hemmet. Det är särskilt viktigt hemma hos äldre som bor ensamma eller har problem med syn, hörsel eller sin rörlighet.
Åtgärder för att förhindra bränder i hemmet

Senaste uppdateringen: 26 augusti, 2022

Risken för olyckor i hemmet är förmodligen något som vi alla har tänkt på ibland, särskilt om vi har barn hemma. Stötar, fall, förgiftning, elchocker, bränder… I den här artikeln fokuserar vi på bränder i hemmet och delar med oss av de bästa tipsen om hur du kan förebygga dem.

För att förhindra bränder i hemmet är en av de mest effektiva och rekommenderade åtgärderna att installera brandvarnare. Andra användbara regler är att alltid övervaka barn när de är i köket och att ha jordade strömbrytare.

Å andra sidan, när det gäller äldre vuxna, inträffar hushållsolyckor ofta på grund av den naturliga försämringen av syn och hörseln. Muskelsvaghet och balansproblem är också en riskfaktor.

De vanligaste orsakerna till bränder i hemmet

Med bränder i hemmet är det inte bara själva elden som är skadlig – röken och de giftiga gaser som den avger är också en fara.

Ett bra sätt att förhindra bränder är att veta vad som kan orsaka dem. Bland de främsta orsakerna man ser i bostadsbränder hittar vi följande:

Faror i köket

Du måste vara särskilt uppmärksam för att minimera brandrisker i köket. Inte bara tändstickor, tändare och spisar är en fara, utan även matfettet som vi hettar upp i kastruller och grytor eftersom det lätt kan antändas.

ett säkert kök kan förhindra bränder i hemmet
Det finns många potentiella brandfaror i köket. Att hålla allt städat och fritt från smuts hjälper till att minska risken.

Eldstäder och värmeelement kan orsaka bränder i hemmet

Dessa är mycket användbara för att bekämpa kylan på vintrar, men de utgör också brandrisker om de inte hanteras med omsorg. För att vara säker, bör du alltid använda ett gnistskydd framför en öppen eld. Och har du värmeelement är det viktigt att inte gå nära dem samt att hålla brandfarliga material som papper eller dukar på säkert avstånd.

Elektriska bränder

Ibland kan överspänningar i elnätet orsaka bränder i hemmet. På grund av detta bör du installera jordfelsbrytare som en försiktighetsåtgärd.

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln: Naturlig hudkräm för bristningar, brännskador & hudfläckar

Felaktig förvaring av brandfarliga produkter

En ansamling av olika brandfarliga ämnen, till exempel fotogen, etylalkohol, aceton, bensin eller ammoniak, kan utlösa en riktig brandkatastrof om du inte vidtar tillräckliga försiktighetsåtgärder.

Det är viktigt att inse att om du spiller till och med en liten mängd av någon av dessa produkter kan det vara tillräckligt med bränsle för att en brand ska få fäste.

Levande ljus är en riskfaktor för bränder i hemmet

Dessa användbara, estetiska och även romantiska ljus kan vara riktiga brandfaror. De kan ser ofarliga ut vid första ögonkastet. Men om du tänder ljus som du sedan glömmer att släcka kan bara en liten vindpust göra att de kommer i kontakt med en gardin, kuddar eller någon form av brandfarligt tyg eller material nära dem. Var mycket försiktig för att förhindra bränder i hemmet orsakade av ljus.

Tips för att förebygga bränder i hemmet

ljus med olja från bomullsfrön

Ibland finns det situationer i livet som vi inte kan undvika eller kontrollera. Lyckligtvis kan många av de situationer som orsakar bränder i hemmet förebyggas.

Var särskilt försiktig när du använder naturgas

Se till att du stänger av gasen efter att ha använt den. Dessutom bör alla rum i huset som har gasvärmare, ugnar eller spisar ha lämpliga ventiler som leder ut.

Om du känner lukt av gas i ditt hem eller misstänker att det kan förekomma ett läckage, öppna alla fönster omedelbart. I dessa fall bör du aldrig tända tändstickor eller tändare, eftersom det kan orsaka en explosion.

Förhindra bränder i hemmet: Var mycket försiktig med elektriska apparater

Om möjligt bör du låta en behörig elektriker kontrollera elektriska uttag i ditt hem. Det är också viktigt att inte överbelasta uttag och att inte använda för många förlängningssladdar.

För att vidta än mer ingående försiktighetsåtgärder bör alla elektriska apparater vara urkopplade när du inte använder dem. Och kom ihåg att aldrig använda vatten för att försöka släcka en elektrisk eld.

Förlängningssladdar med flera kontakter ökar risken för brandrelaterade olyckor i hemmet.

Ha nödtelefonnummer till hands

Det är en bra säkerhetsåtgärd att inte bara ha en telefon i närheten, utan också relevanta nödnummer. Dessa kan innefatta brandkår, polis, ambulans eller räddningstjänst.

Specialfallet med bränder i hemmet hos äldre personer

María Fernández Vigil Iglesias varnar i sin uppsats, presenterad vid University of Navarra, för att risken för brand är tre gånger större i boenden för äldre personer. På grund av detta varnar hon för den avgörande betydelsen av att vidta förebyggande åtgärder i dessa sammanhang.

Dessutom uppmärksammar Dorindo Cardenas i sin studie, som han presenterade vid tekniska universitetet i Panama, antalet bränder som orsakas av dåliga elektriska anslutningar. Och han lyfter upp frågan om vilket pris medborgarna kommer att få betala för vetenskapliga och tekniska framsteg.

I detta avseende behöver äldre personer hjälp och råd från sina barn eller personer i deras närhet för att kontrollera deras hemmiljö och minska riskerna. Det är ett olyckligt faktum att hälsoproblemen i samband med åldrande ökar risken för olyckor.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Universidad de Navarra. Fernández Vigil Iglesias, María. Seguridad contra incendios en viviendas de personas mayores en España: caracterización del problema y propuesta de soluciones. España 2020.
  • Universidad Tecnológica de Panamá. Cárdenas, Dorindo. Modelado de Fuentes Generadoras de Incendios Eléctricos por Termoconducción. Panamá 2011.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.