Är strontium som tillskott användbart för osteoporos?

Strontium är ett mineral med flera fördelar för ben- och tandhälsa. Dess användning vid osteoporos är mycket populärt.
Är strontium som tillskott användbart för osteoporos?
Franciele Rohor de Souza

Granskad och godkänd av farmaceut Franciele Rohor de Souza.

Senaste uppdateringen: 18 januari, 2023

Osteoporos är en bensjukdom som drabbar cirka 200 miljoner människor världen över och är enligt rapporter ansvarig för miljontals fall av höftfrakturer per år. Nuförtiden finns det flera alternativ tillgängliga för behandling av detta tillstånd och dess komplikationer. Är du intresserad av att veta mer om strontium som tillskott vid hanteringen av osteoporos? Vi berättar mer om det här.

En förlust av benmassa och försämring av den inre benstrukturen är kännetecknen för sjukdomen. Strontium är ett naturligt spårämne som kan lagras upp till 99 % i benen. Under åren har man använt detta mineral för att behandla osteoporos, känsliga tänder, skelettsmärta och till och med prostatacancer.

Idag finns det olika format av strontium när det används som läkemedel. Klorid och ranelat är de former som man oftast använder som terapeutiska alternativ. Detta ämne ger flera fördelar för benhälsan, men det kan också äventyra hälsan hos vissa människor.

Vad är strontium?

Strontium är en mjuk metall som finns i naturen i form av sulfat och karbonat. Detta element har liknande egenskaper som kalcium och magnesium, och kan därför binda till människokroppens vävnader. Detta innebär att det vanligtvis tar positionen för kalcium i skelettet, vilket ökar benutvecklingen och tillväxten.

Detta spårämne kan hittas i havet och på land, såväl som i vissa livsmedel. I allmänhet är skaldjur den bästa källan. Dessutom finns det i små mängder i följande livsmedel:

 • Spannmål
 • Helmjölk
 • Spenat
 • Bönor
 • Sallat
 • Selleri
 • Potatis
 • Morot
Några ostron.
Fisk och skaldjur är en viktig källa till strontium för människor.

Är strontiumtillskott användbart mot osteoporos?

För närvarande är de former av strontium som blir marknadsförda ranelat, citrat och klorid. Strontiumranelat blir ofta tillskrivet flera fördelar som ett läkemedel mot osteoporos i Europa. Det har dock inte blivit godkänt av det amerikanska livsmedelsverket (FDA).

Strontiumklorid och strontiumcitrattillskott har inte samma effekter som ranelat på osteoporos. Det finns dessutom inga studier som stöder säkerheten och effekten av dessa kosttillskott vid hanteringen av sjukdomen.

Innan du konsumerar en substans för medicinska ändamål bör du konsultera en sjukvårdsexpert.

Du kanske är intresserad av: 6 förebyggande kosttips mot osteoporos

Fördelar med strontiumranelat vid osteoporos

Strontiumranelat är ett nyligen utvecklat läkemedel som är ämnat för behandling av osteoporos. Detta ämne har en dubbel verkningsmekanism: det kan hämma benförstöring samtidigt som det stimulerar bildningen av ny benmassa.

Forskning bekräftar att strontiumranelat ökar kollagensyntesen i ben och främjar differentieringen av osteoblastiska prekursorer vilka är ansvariga för mineralisering. Därför visar det en god förmåga att förebygga frakturer och för att öka bentätheten hos personer med osteoporos.

Studien SOTI (spinal osteoporos therapeutic intervention) analyserade effekten av strontium för att förebygga kotfrakturer. Den utvärderade 1 649 postmenopausala kvinnor med minst en kotfraktur som blev behandlade med 2 gram strontium per dag i 3 år. Slutresultatet blev en minskning med upp till 40 % av risken för nya frakturer, och en minskning på 52 % efter ett år.

Dessutom visade studien TROPOS (treatment of peripheral osteoporosis), utförd med 5 091 postmenopausala kvinnor från Europa och Australien, att användningen av 2 gram strontium dagligen signifikant förbättrade bentätheten och minskade risken för frakturer med upp till 36 %.

För närvarande rekommenderar vissa forskare en dos på 500 milligram till 1 gram dagligen för att förhindra osteoporos, och en hög dos på 2 gram för att behandla osteoporos som redan förekommer. Dock har andra former av tillskott, såsom strontiumklorid, inte visat liknande effekt hos människor. De blir studeras fortfarande.

Hittills har heller inga maximala säkra doser blivit fastställda för barn eller gravida och ammande kvinnor. Dessutom är det oklart om användning i kombination med konventionella behandlingar förbättrar eller förvärrar sjukdomsförloppet.

Skelett med osteoporos.
Osteoporos ökar frekvensen av frakturer hos patienter eftersom benet är mindre tätt, och därför mindre motståndskraftigt.

Biverkningar av strontium

I de flesta fall är användningen av strontiumranelat i rekommenderade doser relativt säker. Men långtida och överdriven konsumtion kan orsaka följande bieffekter:

 • Illamående
 • Kräkningar
 • Diarré
 • Huvudvärk
 • Feber
 • Klåda

Dessutom visar ny europeisk forskning att människor som konsumerar strontium på lång sikt har en ökad risk för hjärtinfarkt, blodproppar samt generaliserade överkänslighetssyndrom. Dessutom uppskattas det att detta läkemedel kan öka risken för venös trombos.

En terapeutisk lösning fortfarande under utredning

Strontiumranelat är ett nyligen upptäckt terapeutiskt alternativ. Trots pågående forskning är användningen fortfarande kontroversiell. Dessutom har tillskott som innehåller strontiumcitrat eller strontiumklorid inte samma effekter mot benskörhet och är inte likartade.

Kalcium och D-vitamin fortsätter alltjämt att vara de bästa tillskotten för att bibehålla benhälsan. Om du har några problem, tveka inte att rådfråga din läkare.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Lozano JA. Osteoporosis. Offarm. 2006: 25 (9): 62-68.
 • Palacios C, Sánchez Borrego R, Valdés C, Baród F, et al. Recomendaciones sobre ranelato de estroncio en el tratamiento de la osteoporosis. Progresos de Obstetricia y Ginecología. 2012; 55 (1): 38-49.
 • Reginster JY, Seeman E, De Vernejoul MC, Adami S, et al. Strontium ranelate reduces the risk of nonvertebral fractures in postmenopausal women with osteoporosis: Treatment of Peripheral Osteoporosis (TROPOS) study. J Clin Endocrinol Metab. 2005 May;90(5):2816-22.
 • Reginster JY, Deroisy R, Jupsin I. Strontium ranelate: a new paradigm in the treatment of osteoporosis. DrugsToday (Barc). 2003;39:89-101.
 • Meunier PJ, Roux C, Seeman E, et al. The effects of strontium ranelate on the risk of vertebral fracture in women with postmenopausal osteoporosis. N Engl J Med. 2004;350:459-68.
 • Ferraro EF, Carr R, Zimmerman K. A comparison of the effects of strontium chloride and calcium chloride on alveolar bone. Calcif Tissue Int. 1983;35:258-60.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.