Är det säkert att ta bort mögel på maten och äta resten?

Vissa människor har för vana att ta bort mögel från maten för att sedan äta resten. Detta kan dock leda till matförgiftning eller sjukdom.
Är det säkert att ta bort mögel på maten och äta resten?
Saúl Sánchez Arias

Skriven och verifierad av nutritionist Saúl Sánchez Arias.

Senaste uppdateringen: 26 augusti, 2022

Att ta bort mögel på maten har många av oss gjort någon gång, när det bara är en liten del som drabbats av angreppet. Det är inte helt ovanligt att man tar bort mögel på mat som blivit lite dålig och sedan använder den opåverkade delen. Det finns emellertid definitivt allvarliga risker med denna metod. Att ta bort de mögliga delarna garanterar inte att gifterna som kommit in i livsmedlet följer med. Dessa kan leda till sjukdom eller matförgiftning.

Endast hårda och torra livsmedel går bra att äta efter att den kontaminerade delen har blivit avlägsnad. Du bör dock slänga mat som är mjuk och fuktig i sin helhet i denna situation eftersom mykotoxiner kan ha trängt in och skämt maten.

Du bör därför aldrig äta sylt, torkad frukt, mjuk frukt, ostar, bröd och bakverk som har utvecklat mögel. Det går dock bra att äta charkuterier, fasta frukter och grönsaker.

Men om du känner dig osäker är det bäst att slänga produkten.

Förgiftning orsakad av mögel eller svamp

Denna typ av förgiftning är vanligtvis kronisk. Giftet ackumuleras med tiden i kroppen och orsakar olika biverkningar. Bland dessa kan hepatit, nefropati, ergotism och matstrupscancer förekomma. Det kan dock även leda till fall av akut matförgiftning som ger effekter kort efter att man har ätit den kontaminerade maten.

Som en generell regel bör man vara mycket försiktig när det kommer till mykotoxiner, eftersom de vanligtvis är klassade som cancerframkallande.

Det finns dessutom många typer av mykotoxiner, och vi känner inte till alla ännu. Vissa kan orsaka dödsfall på kort tid genom akut förgiftning. Andra är till exempel hallucinogena.

En skiva mögligt bröd.

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln:  Korskontaminering i köket: 3 tips för att undvika det

Andra viktiga saker för att hålla livsmedel säkra

Förutom förekomsten av mögel på ytan och inuti produkterna finns det andra situationer som kan utsätta konsumenten för fara. Många av dessa har att göra med att äta rått kött som inte har genomgått de rätta tillagningsprocesserna.

Till exempel ökar risken för kontaminering med spiralmask (Anisakis simplex) radikalt genom att äta rå eller okokt vit fisk utan att först frysa in den.

När man tinar upp frysta livsmedel finns det också en risk för att de ska bli otjänliga för förtäring. Experter rekommenderar vanligtvis att man tinar produkter i kylskåpet. Detta förhindrar att de ligger länge i temperaturer som är optimala för bakterietillväxt.

Dessutom måste du vara försiktig när du hanterar livsmedel för att undvika korskontaminering. Du bör aldrig använda samma redskap för att hantera rå mat och tillagad mat. Mikroorganismer kan bli överförda från en yta eller ett redskap till ett annat.

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln: Så gör du för att sterilisera dina köksredskap

Hur man känner igen matförgiftning från mögel på maten

Om matförgiftningen är akut är symptomen oftast snabba och tydliga. Denna typ av förgiftning visar sig vanligtvis som mag- och tarmproblem. Diarré, illamående och kräkningar är de vanligaste symptomen.

I denna situation är det avgörande att se till att personen får i sig tillräckliga mängder vätska för att undvika uttorkning och stora problem. Man bör avvakta med förtäring av fast föda tills symptomen avtar. Därefter kan man börja med att äta riktigt skonsam kost och sedan gradvis introducera annan mat.

Om förgiftningen är kronisk, som i fallet med mykotoxiner, är diagnosen mer komplicerad. Ofta är manifestationerna hepatiska och involverar levern. Dessa fall är komplicerade och kräver behandling med läkemedel. I vissa fall kan till och med vissa typer av cancer utvecklas.

Det enda sättet att undvika denna typ av situation är alltså att förebygga den. Om vi ​​misstänker att ett livsmedel kan vara förorenat, eller om det verkar vara skämt eller unket, och vi inte vet om det räcker att ta bort de dåliga bitarna, är det bäst att slänga hela produkten.

En man som äter sallad och har kramp i magen.

Är det då säkert att ta bort mögel på maten och äta resten?

I vissa fall är det säkert att ta bort mögel från maten och sedan använda sig av den kvarvarande produkten. Dessa produkter är vanligtvis torra livsmedel som innehåller mycket lite fukt eller vatten. De flesta produkter är dock bäst att undvika att äta om du kan se att det växer mögel på dem.

Mykotoxiner kan ha trängt in i produkten, vilket kan orsaka akut eller kronisk förgiftning genom ackumulering. Det är avgörande att vara noga med livsmedelshygienen för att förebygga stora problem. På så sätt kan du undvika alla risker.

Akut förgiftning kan identifieras och behandlas relativt snabbt. Vid kronisk förgiftning kan dock konsekvenserna bli ödesdigra på organisk nivå. Leversjukdomar och till och med utveckling av vissa typer av cancer är några av de problem som kan uppstå.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Arif S., Perfect JR., Emergence of the molds other than aspergillus in immunocompromised patients. Clin Chest Med, 2017. 38 (3): 555-573.
  • Sanguinetti M., Posteraro B., Identification of molds by matrix-assisted laser desorption ionization-time of flight mass spectrometry. J Clin Microbiol, 2017. 55 (2): 369-379.
  • Janssen, S., Pankoke, I., Klus, K., Schmitt, K., Stephan, U., & Wöllenstein, J. (2014). Two underestimated threats in food transportation: Mould and acceleration. Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences.
  • Calado, T., Venâncio, A., & Abrunhosa, L. (2014). Irradiation for Mold and Mycotoxin Control: A Review. Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.