Är det normalt att ha blodklumpar vid mens?

Blodklumpar under mensen är normalt under det fertila stadiet hos många kvinnor. Ta reda på varför det uppstår och i vilka situationer som du bör söka sjukvård.
Är det normalt att ha blodklumpar vid mens?

Skriven av Equipo Editorial

Senaste uppdateringen: 22 december, 2022

Att ha blodklumpar vid mens är något som händer alla kvinnor emellanåt. Det händer vissa oftare än andra, men det är ganska vanligt.

I de flesta fall är förekomsten av dessa blodklumpar normal. Även om de kan kännas obehagliga, är de en helt naturlig del av menstruationsprocessen. Det finns vissa yttre faktorer som kan orsaka att de bildas.

Varför får du blodklumpar under din mens?

Blodproppar under din mens kan uppstå på grund av följande faktorer:

1. En plötslig lossning av slemhinnan

Under mensen gör sig kroppen av med slemhinnan som täcker livmodern på ett långsamt och balanserat sätt. I de fall den lossnar snabbare kan klumpar uppstå. På natten ansamlas vanligtvis mer blod i slidan utan att drivas ut och då kan dessa små klumpar kan bildas.

konstnärsrepresentation av att vänta på mens med en klocka, en kalender och en röd fjäder

2. Cystor eller myom i livmodern

Fertila kvinnor är mer benägna att ha intrauterina cystor eller myom och ett av symptomen är klumpar under mens. Vävnad växer inuti livmodern, och även om det mestadels är godartat, finns det en möjlighet att det inte är det. Av denna anledning är det en bra idé att besöka en gynekolog.

3. Hormonella obalanser kan skapa blodklumpar vid mens

Förändringar i vissa hormoner som östrogen och progesteron är andra möjliga orsaker till blodklumpar under menstruationen. Dessa förändringar inträffar främst i tonåren eller premenopausen.

4. Anemi

Dessa tjocka klumpar av blod kan uppstå vid järnbrist. Med minskningen av detta mineral förlorar den nödvändiga antikoaguleringen en del av sin effektivitet i vissa processer i kroppen. I dessa fall är det också nödvändigt att kontakta en läkare.

5. En sjukdom som påverkar reproduktionssystemet

Om det finns en sjukdom som påverkar någon av de integrerade delarna av det kvinnliga reproduktionssystemet, kan du ha blodklumpar under din mens. Det är mycket troligt att de utöver detta kommer att åtföljas av svår smärta i bukområdet.

6. Missfall

Ett missfall under de första veckorna av graviditeten förväxlas ofta med en menstruation. Vad många inte tänker på är fostret och alla andra vätskor som är förknippade med graviditeten. Postpartumblödning kan också vara en orsak till blodklumpar.

7. Ätstörningar

En kvinna med anorexi.

Olika ätstörningar, såsom anorexi eller bulimi, har en inverkan på menstruationens regelbundenhet. Samma sak händer vid  extrema viktförändringar, antingen genom ökning eller minskning.

8. Stress kan leda till blodklumpar vid mens

Oro, ångesttillstånd och stress kan göra att mensen blir framskjuten. På så sätt blir blödningen som kommer senare rikligare och det kan då lätt bildas blodklumpar i olika storlekar. Detta är ett tecken på att din kropp säger dig att du bör börja slappna av; din kropp visar dig den skada som kan uppstå på grund av negativa känslor.

När måste du oroa dig för blodklumpar under din mens?

Som vi redan har nämnt är det i de flesta fall mycket normalt att blodklumpar uppstår under en kvinnas mens. Det finns inget att oroa sig för om det inträffar varannan månad, dvs under menstrueringsperioden. Det finns dock vissa faktorer du måste vara medveten om och i dessa fall rekommenderar vi att du kontaktar sjukvården.

  • En konstant trötthetskänsla. En kvinna kan ha anemi utan att vara medveten om det. Detta är en sak som kan orsaka blodklumpar vid mens, och det måste behandlas i tid. Med ett järntillskott är det väldigt lätt att lösa.
  • Stark smärta och överdriven blödning. Om du märker att du har mer buksmärtor och en avsevärd ökning av blödningen, kan detta betyda att det finns något underliggande tillstånd som behöver behandling.
  • Storleken på blodklumparna. Även om detta är något helt naturligt så kan det kännas lite otrevligt att titta på dessa blodklumpar som kan uppstå under din mens. Men eftersom det är viktigt att du känner till din kropp, bör du vara medveten om storleken på dessa tjocka blodklumpar och övervaka dem. Om blodklumparna är stora och kommer i överflöd, bör en läkare utföra tester.

Känn din kropp

Menstruation är en mycket viktig process i kvinnors liv. Från den första menstruationen till den sista är det mycket relevant för kvinnans fertila liv. Trots förändringarna, värken och hur det påverkar din vardag, är det en viktig och normal del av ditt liv som kommer att följa med dig tills du når klimakteriet.

Att kunna tillbringa menstruationens dagar lugnt, behandla den som en naturlig del av ditt liv, hjälper ditt humör och din allmänna hälsa. Så att känna till det vi nu har berättat om blodklumpar vod mens kommer säkert att hjälpa dig när du hanterar din kropps månatliga cykel.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


    • InformedHealth.org [Internet]. Cologne, Germany: Institute for Quality and Efficiency in Health Care (IQWiG); 2006-. Heavy periods: Overview. [Updated 2017 May 4]. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK279294/
    • Santos, I. S., Minten, G. C., Valle, N. C., Tuerlinckx, G. C., Silva, A. B., Pereira, G. A., & Carriconde, J. F. (2011). Menstrual bleeding patterns: A community-based cross-sectional study among women aged 18-45 years in Southern Brazil. BMC women’s health, 11(1), 26. https://doi.org/10.1186/1472-6874-11-26
    • Beller FK. Observations on the clotting of menstrual blood and clot formation. Am J Obstet Gynecol. 1971 Oct 15;111(4):535-46. doi: 10.1016/0002-9378(71)90470-4. PMID: 4937608.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.