Användningen av cannabis för att lindra MS-symtom: Vad är effekterna?

Användningen av cannabis skulle kunna vara ett bra alternativ för att behandla flera av de symtom som multipel skleros ger upphov till. Men helst bör en läkare vara den som avgör huruvida en sådan behandling är påkallad.
Användningen av cannabis för att lindra MS-symtom: Vad är effekterna?

Senaste uppdateringen: 09 september, 2022

Många patienter runt om i världen har rapporterat positiva resultat när de använt cannabis för att lindra MS-symtom. Emellertid är bevisen något tvetydiga. Det är ännu för tidigt att dra någon definitiv slutsats. Men alla tecken tyder på att man är inne på ett hoppfullt spår.

Vi måste tänka på att MS (multipel skleros) är en grav och obotlig degenerativ sjukdom. Den leder till hyperaktivitet i immunsystemet som orsakar allvarlig skada på nervcellerna.

Under senare år har användningen av medicinsk cannabis för olika sjukdomar, varibland MS, blivit allt vanligare. Allt pekar på att denna substans skulle kunna reducera muskel- och nervbesvär, och den skulle även kunna medföra bättre sömn. Dock saknas det fortfarande entydiga bevis.

Cannabis för att lindra MS-symtom

MS är en autoimmun sjukdom ska kan leda till skador på hjärnan, ryggmärgen och synnerven. Den orsakar en rad olika symtom som varierar från person till person. Emellertid är det vanligt att man drabbas av en del mycket obehagliga manifestationer, såsom muskelsmärtor, kramper och domningar.

Man har sedan en tid tillbaka använt cannabis för att lindra MS-symtom. Närmare bestämt är det ett derivat av denna planta, känt under namnet cannabidiol eller CBD, som varit aktuellt. Detta innehåller inte något tetrahydrocannabinol (TCH) och resulterar därför inte i ett förändrat medvetande.

Det finns 3 typer av cannabidiol på marknaden:

 • CBD-isolat: Detta är cannabidiol i renad form och innehåller inte några andra substanser som finns i Cannabis spp.
 • Bredspektrum-CBD: Denna innehåller inte TCH, men den innehåller andra ämnen från Cannabis spp.
 • Fullspektrum-CBD: Innehåller minimala mängder TCH. Allt tyder på att detta är den mest effektiva typen för MS-symtom.

Fördelarna med att använda cannabis för att lindra MS-symtom

Trots att det behövs mer forskning om användningen av cannabis för MS-symtom så har organisationer som den nationella MS-föreningen i USA, National Multiple Sclerosis Society, gett sitt stöd för denna användning. Likaså visade en studie från 2018 att det är en substans som de flesta patienter tolererar väl.

Vidare fann man att negativa effekter var sällsynta, samtidigt som man varnade för att man i vissa fall måste ta hänsyn till dessa.

Vid MS får man ofta gradvis försämrad rörlighet.
MS är en progressiv sjukdom som efterhand gör att patienten förlorar grundläggande funktioner. Svårigheter med rörlighet och andning hör ofta till sjukdomsbilden.

Cannabis hjälper patienten att återfå muskelkontrollen

En studie från 2014 fastslog att cannabis minskar problemen förenade med stelhet och muskelkramper hos MS-patienter. Man fann att oralt cannabisextrakt (OCE) medförde dessa positiva effekter, medan andra former av cannabis inte hade denna verkan.

Å andra sidan gav en granskning som omfattade 11 olika studier blandade resultat. Fem av dessa studier pekade på att det finns otillräckligt med bevis på fördelarna med cannabis.

Cannabis kan ha smärtstillande verkan

Tillgängliga data tyder på att användningen av cannabis är en effektiv åtgärd för att lindra smärta. Denna effekt har visat sig gälla för såväl patienter som röker cannabis som för dem som intar substansen oralt. En forskningsöversikt från 2018 bekräftar dessa slutsatser.

Cannabis är antiinflammatoriskt

Forskare har utfört flera djurundersökningar för att studera effekterna av cannabis. Med hjälp av dessa har man kunnat konstatera att användningen av denna substans leder till en reducering av inflammationsnivåerna och konsekvenserna av dessa. Dock krävs mänskliga studier för att kunna befästa dessa resultat.

Cannabis bidrar till att minska besvär med urinblåsan

Många personer med MS lider av blåsrubbningar. Enligt en undersökning som utfördes 2014 gör cannabis att dessa symtom minskar och blir lättare att hantera.

Andra fördelar

Enligt flera rapporter skulle cannabisanvändning även kunna leda till en minskning av andra symtom som är vanligt förekommande vid multipel skleros, såsom trötthet och klåda. Det verkar också som om patienter som använder denna substans har färre depressiva yttringar och att de sover bättre.

Möjliga risker och kontraindikationer

En av riskerna med att använda cannabis för att lindra MS-symtom är att effekterna kan utebli. Likaså vet vi att denna substans inte hjälper med att kontrollera en av sjukdomens vanligaste manifestationer, nämligen darrningar.

Det förefaller som om de flesta personer inte upplever några negativa effekter från cannabis, men hos en del kan följande biverkningar uppträda:

 • Ökad hjärtfrekvens
 • Illamående och kräkningar
 • Mental förvirring
 • Torrhet i mun och ögon
 • Förhöjd aptit
 • Dåsighet
 • Yrsel
 • Trötthet

Gravida och ammande kvinnor bör inte använda cannabis. Detsamma gäller för personer med hjärtsjukdomar, Parkinsons sjukdom och individer som har drabbats av psykos eller som har intagit vissa läkemedel, som exempelvis klobazam och valproinsyra.

Ofta rekommenderar man CBD-olja för att lindra MS-symtom.
CBD-extrakt och CBD-oljor har legaliserats i många länder, och kan hjälpa vid vissa sjukdomar.

Detta kan också intressera digTidiga tecken på multipel skleros

Slutord angående användning och rekommendationer

Cannabis finns att tillgå i olika former och de medicinska derivaten har olika sammansättning. Helst bör en läkare vara den som ger råd om vilken produkt som är mest lämplig för den enskilde patienten. I annat fall kan produkten visa sig vara ineffektiv eller rent av farlig.

Allmänt rekommenderar man att preparatet inte innehåller mer än 0,3 % TCH och att det överensstämmer med ISO 17025. Cannabis som kommer från ett erkänt laboratorium är också mer tillförlitlig.

Vid behandling av MS brukar man rekommendera cannabis i olje- eller krämform. Man kan blanda oljan i maten eller droppa den direkt på tungan. Det finns även kapslar och nässprayer, men det finns inte mycket bevis på att de är effektiva.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Marijuana FAQs. (s. f.). National Multiple Sclerosis Society. https://www.nationalmssociety.org/Treating-MS/Complementary-Alternative-Medicines/Marijuana/Marijuana-FAQs.
 • Rice J, Cameron M. Cannabinoids for Treatment of MS Symptoms: State of the Evidence. Curr Neurol Neurosci Rep. 2018 Jun 19;18(8):50. doi: 10.1007/s11910-018-0859-x. PMID: 29923025.
 • Koppel, B. S., Brust, J. C., Fife, T., Bronstein, J., Youssof, S., Gronseth, G., & Gloss, D. (2014). Systematic review: efficacy and safety of medical marijuana in selected neurologic disorders: report of the Guideline Development Subcommittee of the American Academy of Neurology. Neurology, 82(17), 1556–1563. https://doi.org/10.1212/WNL.0000000000000363.
 • Nielsen S, Germanos R, Weier M, Pollard J, Degenhardt L, Hall W, Buckley N, Farrell M. The Use of Cannabis and Cannabinoids in Treating Symptoms of Multiple Sclerosis: a Systematic Review of Reviews. Curr Neurol Neurosci Rep. 2018 Feb 13;18(2):8. doi: 10.1007/s11910-018-0814-x. PMID: 29442178.
 • Vučković, S. (2018). Cannabinoids and Pain: New Insights From Old Molecules. Frontiers. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphar.2018.01259/full.
 • Koppel, B. S., Brust, J. C., Fife, T., Bronstein, J., Youssof, S., Gronseth, G., & Gloss, D. (2014). Systematic review: efficacy and safety of medical marijuana in selected neurologic disorders: report of the Guideline Development Subcommittee of the American Academy of Neurology. Neurology, 82(17), 1556–1563. https://doi.org/10.1212/WNL.0000000000000363.
 • Hernández Mendoza, L. M. (2019). Cannabinoides y esclerosis múltiple.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.