Bieffekter och användningar för Diovan (valsartan)

Diovan fungerar genom att blockera effekterna av angiotensin II, vilket gör blodkärlen avslappnade och blodtrycket lägre. I denna artikel berättar vi om dess användningar och bieffekter.
Bieffekter och användningar för Diovan (valsartan)
Franciele Rohor de Souza

Granskad och godkänd av farmaceut Franciele Rohor de Souza.

Skriven av Equipo Editorial

Senaste uppdateringen: 04 januari, 2023

Vad finns det för användningar för läkemedlet Diovan och vad är dess bieffekter?

Diovan är ett läkemedel vars aktiva ingrediens är valsartan. Den tillhör en grupp läkemedel som kallas angiotensin II-receptorantagonister, som hjälper till att kontrollera blodtrycket.

Högt blodtryck får hjärtat och artärerna att jobba hårdare. Om det inte behandlas kan det skada blodkärlen i hjärnan, hjärtat och njurarna, vilket kan leda till stroke, hjärtsvikt och njursvikt.

Användningar för Diovan

Angiotensin II är en kroppslig substans som får blodkärlen att dra ihop sig, vilket resulterar i ökad blodtryck. Diovan fungerar genom att blockera effekten av detta ämne, vilket gör blodkärlen avslappnade och blodtrycket lägre.

Detta läkemedel kan hittas i form av tabletter och används för behandling av tre olika tillstånd:

  • Hypertoni hos vuxna och barn mellan 6 och 18 år.
  • För att behandla vuxna patienter som nyligen drabbats av en hjärtinfarkt – mellan 12 timmar och 10 dagar efter infarkten. Detta läkemedel hjälper till att minska dödsrisken.
  • Vuxna patienter med hjärtsvikt: hos dessa patienter påbörjas behandling vanligtvis med 40 mg två gånger dagligen.
Kvinna med piller

Detta läkemedel tillhör gruppen av läkemedel som kallas för angiotensin II-receptorantagonister.

Av naturliga skäl skiljer sig dosen baserat på tillståndet. I många fall kommer läkarna öka dosen gradvis under flera veckor upp till maximalt 160 mg två gånger dagligen.

Den slutliga dosen beror på patientens individuella tolerans.

Detta läkemedel kan administreras med andra behandlingar mot hjärtsvikt, såsom ACE-hämmare.

Symptom på hjärtsvikt inkluderar andfåddhet och svullnad i ben och fötter på grund av vätskeretention.

Användningar för Diovan med andra läkemedel

Effekterna hos valsartan kan ändras när det tas med vissa andra läkemedel. I dessa fall kan läkaren behöva ändra dosen och ta andra försiktighetsåtgärder.

Läkaren kan till och med avbryta behandlingar med andra läkemedel, såsom de som används för att sänka blodtrycket, inklusive diuretika, ACE-hämmare och aliskiren.

Man måste även ta hänsyn till läkemedel som höjer blodets kaliumnivåer, såsom kaliumtillskott.

Möjliga bieffekter

Likt alla läkemedel kan detta orsaka bieffekter, men alla drabbas inte. Vissa av dem kan dock vara allvarliga och kräva omedelbar vård.

Personer som tar denna medicin kan uppleva symptom på allergiska reaktioner, som:

Klåda är en möjlig bieffekt

Att ta detta läkemedel kan orsaka allergiska reaktioner som visar sig i form av kliande hud. Om detta inträffar ska du tala med din läkare.

Om du lider av något av dessa tillstånd ska du direkt tala med din läkare. Andra vanliga bieffekter inkluderar yrsel, lågt blodtryck med eller utan symptom samt tecken på hämmad njurfunktion.

Andra negativa effekter kan dock också visa sig. Dessa inkluderar vanligtvis angioödem, plötslig medvetslöshet, yrsel, muskelspasmer, onormal hjärtrytm, hosta, svaghet och buksmärta.

Bieffekter som yrsel och hämmad njurfunktion är mindre vanliga hos vuxna patienter som behandlas för högt blodtryck. De är däremot vanligare hos vuxna patienter som behandlas efter en hjärtinfarkt.

Vid negativa effekter

Om du upplever några negativa effekter ska du tala med din läkare eller apotekare. Genom att underrätta dem kan du hjälpa till att tillhandahålla mer information om denna medicins effekter.

För bättre resultat och för att minska risken för bieffekter ska du alltid ta den enligt din läkares föreskrifter.

Slutsats

Generellt visar studier att valsartan i doser om 160 mg till 360 mg tillhandahåller mer effektiv kontroll av blodtrycket jämfört med andra läkemedel i samma grupp.

Det är dock viktigt att tala med din läkare för att få reda på vad som är bäst för dig.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Ripley, T. L. (2005). Valsartan in chronic heart failure. Annals of Pharmacotherapy. https://doi.org/10.1345/aph.1E327
  • Zakirova, A. N., & Zakirova, N. E. (1999). Diovan efficacy and tolerance in mild and moderate hypertension. Terapevticheskii Arkhiv.
  • Mahony, C. (2013). Second study on valsartan is threatened with retraction over alleged data manipulation. BMJ (Clinical Research Ed.). https://doi.org/10.1136/bmj.f4920
  • Huang QF, Li Y, Wang JG. Overview of clinical use and side effect profile of valsartan in Chinese hypertensive patients. Drug Des Devel Ther. 2013;8:79–86. Published 2013 Dec 30. doi:10.2147/DDDT.S38617

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.