Tips för att anmäla en våldsam partner

Du måste ta dig ut ur den våldsamma rutinen. Sann kärlek involverar inte några former av övergrepp och du förtjänar bättre. I denna artikel vill vi ge dig tips om hur man anmäler.
Tips för att anmäla en våldsam partner

Senaste uppdateringen: 25 augusti, 2022

Att anmäla en våldsam partner kan verkar enkelt när någon annan är drabbad. Men när det gäller en själv kan man dock göra märkliga ursäkter som hindrar en från att ta rätt beslut.

Idag ska vi ge dig tips på hur man lämnar en våldsam relation.

Hur man anmäler en våldsam partner

Det finns många alternativ och resurser för personer som utsätts för våld i relationer, men många drar sig från att använda dem.

Här kommer fyra tips för att skydda dig själv och dina barn mot våld i hemmet:

1. Ring 112 eller 114 14

Vikten av att anmäla en våldsam partner

Larmnumret ska alltid användas om du känner att du själv eller någon annan befinner sig i omedelbar fara.

Tror du att du utsätts för övergrepp i en relation och behöver hjälp kan du ringa polisen på 114 14. I nödsituationer ska du givetvis ringa 112.

Det finns även många olika hjälplinjer man kan ringa, inklusive Kvinnofridslinjen (020 505050) och Bris (116 111).

De kan hjälpa dig att ta rätt beslut och tillhandahålla det stöd du behöver.

2. Vänd dig till familj, vänner och experter

När man lever i en våldsam relation vill man ofta inte erkänna det. Det är möjligt att du redan fått varningar från vänner, familj eller andra figurer, som lärare eller religiösa ledare.

De kan ha sagt att personen inte är bra för dig och att du bör lämna. Innerst inne vet du att de har rätt, men…

De som älskar dig vill ditt bästa, och samma sak gäller många specialister. De försöker öppna dina ögon för vad du vägrar att se.

Kom ihåg att du aldrig är ensamDet finns ett helt nätverk där ute som tar hand om och är villig att hjälpa dig, vare sig det rör sig om familj, vänner eller andra.

3. Tänk på dina barn när du anmäler en våldsam partner

Bråkande par framför barn

Även om du är paralyserad av rädsla så är en av anledningarna att anmäla en våldsam partner att skydda dina barn.

Ofta inser man inte hur skadliga dessa situationer är för barnen. Men ursäkterna man hittar på för sin partner gör att man förbiser skadan som ni drabbas av.

Barnen kanske inte direkt skadas fysiskt, men det är mycket traumatiskt att observera eller höra någon attackera ens förälder, fysiskt eller verbalt.

Om du har några tvivel angående att anmäla en våldsam partner ska du därför fråga dig själv:

  • Är det i denna miljö jag vill uppfostra mina barn?
  • Är jag lycklig i denna situation?
  • Varför lever jag i en giftig relation som skadar mina barn?
  • Bryr jag mig verkligen mer om min partner än mina barn?

Du kanske är intresserad av: Hur känner man igen en giftig familj?

4. Du måste skrida till handling

Det fjärde tipset om hur man anmäler en våldsam partner är att skrida till handling, precis som man skulle uppmana andra att göra.

Hur skulle du agera om det var din syster, bror eller bästa vän som befann sig i en liknande situation? Skulle du inte säga åt personen att lämna relationen och göra en anmälan?

Det skulle du givetvis göra.

Givetvis är det enklare att se skadan när den drabbar någon annan. Därför är det så viktigt att be om hjälp och stöd från familj och vänner. Det kommer ge dig ett annat perspektiv.

Lid inte i tystnad

Säg stopp och sök hjälp

Tack vare hjälplinjer får allt fler hjälp, men det finns fortfarande mycket kvar att göra när det kommer till att få folk att anmäla.

Även om antalet anmälningar om våld i hemmet är på uppgång så finns det fortfarande ett gigantiskt mörkertal.

Hur ofta åsamkas en person allvarliga skador utan att det funnits några rapporter om tidigare konflikter? Hur många fall har du hört talas om där barn påverkats av våld i hemmet?

Rädsla, brist på kunskap och övergrepp gör det svårt för offret att skrida till handling. En vanlig strategi hos förövare är även att isolera offret från familj, vänner och dylikt.

Därför är det så viktigt att inte vända ryggen till om man ser tecknen på övergrepp hos andra. Gör en anmälan, även om offret inte vill. Ofta gör den förstörda självkänslan att de inte vågar själva.

Vi hoppas att denna artikel kan motivera dig att hjälpa dig själv och andra. Det finns hjälp att få, så sök den.

Om du och dina barn mår dåligt ska ni be om hjälp. Att lämna en giftig situation kommer blotta en värld av frid och lycka som är verklig och inom räckhåll.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Arce-Rodríguez, Mercedes B.. (2006). Género y violencia. Agricultura, sociedad y desarrollo3(1), 77-90. Recuperado en 31 de marzo de 2019, de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-54722006000100005&lng=es&tlng=es.
  • Fernández-González, Liria, Calvete, Esther, & Orue, Izaskun. (2017). Mujeres víctimas de violencia de género en centros de acogida: características sociodemográficas y del maltrato. Psychosocial Intervention26(1), 9-17. https://dx.doi.org/10.1016/j.psi.2016.10.001
  • González Sala, Francisco, & Gimeno Collado, Adelina. (2009). Violencia de Género: Perfil de Mujeres con Ayuda Social. Psychosocial Intervention18(2), 165-175. Recuperado en 31 de marzo de 2019, de http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1132-05592009000200007&lng=es&tlng=es.
  • Otero, Ivana Beatriz. (2009). Mujeres y violencia: El género como herramienta para la intervención. Política y cultura, (32), 105-126. Recuperado en 31 de marzo de 2019, de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-77422009000200006&lng=es&tlng=es.
  • Recio, R. S., Alberola, E. G., & Guarné, C. I. F. (2016). Prevención de la violencia contra las mujeres: políticas y actuaciones en materia de violencia de género. Informació Psicològica, (111), 35-50.
  • Teléfono 016 – 016 online – Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Retrieved 12 December 2020, from https://violenciagenero.igualdad.gob.es/informacionUtil/recursos/telefono016/home.htm

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.