Andra patienten med HIV botad - med hjälp av stamceller

Den andra patienten med HIV som någonsin blivit botad fick en stamcellstransplantation, vilket var vad som gjorde återhämtningen möjlig. Detta öppnar dörren för en definitiv behandling av denna pandemi.
Andra patienten med HIV botad - med hjälp av stamceller

Senaste uppdateringen: 05 december, 2020

Nyheten om att andra patienten med HIV blivit botad dök upp för första gången år 2019. Läkarna vågade dock inte påstå att det var definitivt. Men nu, ett år senare, verkar möjligheten att detta botemedel varit helt framgångsrikt mer och mer troligt.

Förkortningen HIV hänvisar till humant immunbristvirus. Även om många ofta förväxlar termen med AIDS är det inte samma sak. HIV är själva viruset, medan AIDS är det sista steget i infektionen. Det betyder “Förvärvat immunbristsyndrom”.

HIV är ett virus som attackerar vissa immunceller och förstör dem. Dessa celler är CD4 T-lymfocytcellerna. De är viktiga för din kropps funktion. Detta eftersom de ansvarar för att stimulera och samordna många av cellerna i ditt immunsystem.

Det finns många människor med HIV i världen; cirka 39 miljoner människor. På grund av dess betydelse ska vi i den här artikeln prata om den andra patienten som botats från HIV och vad behandlingen innebär.

Historien om den andra patienten som blivit botad från HIV

Den andra patienten som botats från HIV kallas “Londonpatienten”. Den första hänvisas till som ”Berlinpatienten” och blev botad omkring år 2008. Läkare är dock alltid mycket försiktiga när man talar om att bota denna sjukdom.

Detta beror på att HIV är ett virus som kroniskt stannar kvar i kroppen. Det förstör CD4 T-lymfocyterna, försvagar immunsystemet och förhindrar kroppen från att reagera på infektioner.

Dessutom är stadierna av HIV komplicerade. Om en smittad person inte får behandling, kan det förvandlas till AIDS. Det innebär fullständig immunbrist. Fram till mycket nyligen trodde forskare att det var omöjligt att bota denna infektion.

Patienter får antiretrovirala behandlingar för att hålla infektionen under kontroll. På så sätt minskar de risken för att överföra viruset och antalet kopior som förekommer i kroppen. Detta har gjort det möjligt för personer med HIV att få en ökad livslängd.

Andra patienten med HIV botad.
HIV är ett smittsamt virus som kan orsaka AIDS när det kommer in i kroppen.

Hur kan en patient med HIV bli botad?

Båda patienterna genomförde en stamcellstransplantation. Vid en stamcellstransplantation ersätter donatorcellerna den sjuka personens celler. Skulle det röra sig om en vanlig transplantation skulle patienten fortfarande ha HIV.

Forskarna valde en specifik givare. Givaren hade två kopior av en genetisk mutation i sina vita blodkroppar. Denna mutation gjorde dem resistenta mot HIV och att de inte kunde bli smittade. Av detta skäl, när stamcellerna började ersätta den sjukas celler, blev de mer och mer resistenta mot HIV. Viruset kunde inte komma in i cellerna eller replikera sig själva i kroppen. På grund av detta försvann till slut viruset.

En benmärgstransplantation var nyckeln till att bota båda patienter som var smittade med HIV.
En benmärgstransplantation var nyckeln till att bota båda patienter som var smittade med HIV.

Vad betyder detta för medicinen?

Efter detta gick den andra patienten som botades i 30 månader utan att ta sin HIV-behandling. Faktum är att det efter detta inte förekom några tecken på infektion i kroppen. På grund av detta börjar forskare bekräfta detta botemedel.

Detta faktum är en milstolpe i medicinsk historia. HIV är en infektion som fortsätter att vara ett av de största hälsoproblemen runt om i världen. Även om det kommer fler och fler behandlingar och sätt att förhindra det, är det fortfarande en stor dödsorsak.

Det faktum att det nu finns en andra patient vars HIV blivit botad gör att vi kan få en mycket mer hoppfull syn på framtiden när det gäller forskning och möjliga behandlingar för denna infektion. Vad som nu gäller är bara att fortsätta forskningen för att skapa fler sätt att hantera denna utmaning.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.