Anamu som medicin: egenskaper och kontraindikationer

Traditionellt har folk använt anamu som medicin för att lindra smärta, minska inflammation och förbättra minnet. I den här artikeln berättar om växtens fördelar, såväl som dess negativa effekter, allt enligt vetenskapen.
Anamu som medicin: egenskaper och kontraindikationer

Skriven av Daniela Andarcia

Senaste uppdateringen: 11 augusti, 2022

Inom alternativmedicin har man använt anamu som medicin för att reducera inflammation och smärta, stärka immunförsvaret samt för att bekämpa vissa kroniska sjukdomar. Denna örtartade buske har sitt ursprung i Amazonas regnskog, men den växer idag också i hela Sydamerika, Centralamerika och USA.

Växten som är mest känd som anamu går också under det vetenskapliga namnet Petivera, vilket är ett släkte i familjen kermesbärsväxter. En av de speciella egenskaperna hos växtens rot och blad är dess starka vitlökslukt. Enligt en studie gjord på djur så tror forskare att denna växt kan förbättra hjärnans funktion.

Egenskaper och fördelar med anamu som medicin

Det finns flera fördelar med att använda anamu som medicin. De mest framstående är följande:

Antioxidanta egenskaper

Tack vare sina växtföreningar har anamu antioxidanta egenskaper. Den innehåller flavonoider, kumariner, triterpener och svavel. Dessa antioxidanter har funktionen att blockera fria radikaler.

Enligt en litteraturöversikt publicerad i Recent Patents on Inflammation & Allergy Drug Discovery, är fria radikaler förknippade med kroniska sjukdomar och tillstånd som till exempel hjärtsjukdomar, hjärnsjukdomar och diabetes.

Reducera inflammation och lindra smärta

Människor har länge använt denna växt traditionellt för att lindra smärta och även reducera inflammation. Enligt forskning på möss utförd av Chinese Journal of Integrative Medicine, reducerar användningen av anamu inflammationsmarkörer som interleukin 6, prostaglandin E2 och tumörnekrosfaktor alfa.

Forskning publicerad av Phytomedicine: International Journal of Phytotherapy & Phytopharmacology fann via en djuranalys att anamu avsevärt kan lindra smärta. Å andra sidan visade forskning utförd på 14 människor som lider av artros att anamu-te inte är lika effektivt som andra mediciner.

Vi behöver fler mänskliga studier för att ta reda på om anamu är effektivt i detta avseende.

Person med ledont.
Användning av anamu som smärtstillande är kontroversiellt. Vissa studier bekräftar dess effektivitet, medan andra inte finner någon förbättring jämfört med vanliga mediciner.

Förbättrad mental prestation

En studie med djur utförd av Journal of Ethnopharmacology postulerade att anamu har potential att förbättra både kort- och långtidsminnet, eftersom djuren visade framsteg när det kommer till inlärningsuppgifter.

En annan studie på djur bekräftade också att växten förbättrar långtidsminnet och även minskar tecken på ångest, men den kunde dock inte säkert påstå att växten hjälper till att stärka korttidsminnet. Men specialister måste dock forska även på människor för att bekräfta dess möjliga fördelar.

Har växten cancermotverkande egenskaper?

En provrörsstudie registrerade att anamu bidrog till förminskning av prostata-, bröst-, lung-, kolon- och pankreascancerceller, varför specialister antar att extraktet av denna växt kan vara effektivt för att undertrycka utvecklingen av vissa cancerformer.

Detta beror på att växten har aktiva ingredienser som till exempel flavonoider, fettsyror, kumariner och svavel. Men vi behöver fler tester på människor, och det är omöjligt att betrakta det som en första linje för cancerbehandling.

Andra möjliga fördelar

Anamu kan ha ytterligare fördelar som till exempel följande:

 • Ökad immunitet: En studie publicerad i The American Journal of Chinese Medicine avslöjade att vissa föreningar i anamu kan stimulera immunsystemet. Men vi behöver fortfarande mer forskning.
 • Antimikrobiella egenskaper: Tack vare sitt svavel har anamu antibakteriella och svampdödande egenskaper, i enlighet med fytokemi.
 • Minska ångest: Även om de fortfarande är studier på djur och inte människor, tror specialister att anamu kan minska tecken på både ångest och depression.

Användningsmetod och kontraindikationer vid användning av anamu som medicin

Anamu finns tillgängligt receptfritt i vissa delar av världen, och man kan köpa det i olika presentationer: pulver, tinktur, torkade blad eller kapslar. För närvarande har vetenskapen inte tillräckligt med data för att rekommendera en exakt dos. Vi behöver därför fler studier som använder sig av människor och inte djur.

Trots begränsad information står rekommendationen på vissa förpackningar för kosttillskott att man ska ta 400 till 1250 milligram per dag. Det finns dock ingen forskning som för nuvarande säkerställer just dessa mängder.

Forskning publicerad i Journal of Ethnopharmacology visar att kortvarig konsumtion och en liten dos kan ha endast låg toxicitet. Men på lång sikt kan det uppstå negativa effekter som till exempel förvirring, skakningar, dåsighet, kramper och rastlöshet.

Du bör dessutom komma ihåg att det inte finns några tester utförda av specialister på anamu-tillskott för att undersöka huruvida det är säkert att ta. Eftersom att kontrollen av tillskott dessutom är ganska låg i vissa länder så kan varje produkt innehålla lägre doser än vad som anges på produktetiketten.

Vi rekommenderar att du är särskilt försiktig om du konsumerar det samtidigt som du medicineras med ett antikoagulantia eller något läkemedel mot hjärtsjukdomar. Anamu innehåller redan en liten mängd av ett naturligt antikoagulantia som kallas kumarin.

Blod som koagulerar i en ven.
Anamu innehåller kumarin, en naturligt antikoagulantia, så hjärtpatienter bör vara särskilt uppmärksamma vid användning av växten.

Vem bör undvika att äta anamu som medicin?

Den här växten har gått igenom mycket lite forskning när det kommer till mänsklig konsumtion. Därför rekommenderar vi att gravida kvinnor, ammande mödrar och små barn undviker att inta den. Om du tar medicin bör du alltid fråga din läkare innan du använder dig av anamu för medicinska syften.

Vad bör man komma ihåg om anamu?

Anamu är en örtartad buske som kännetecknas av en stark vitlökslukt. Inom traditionell medicin har människor använt växten för att lindra smärta, reducera inflammation, stärka immunförsvaret, minska ångest samt förbättra mental prestation.

Trots de många fördelarna som man tillskriver anamu, så behövs fortfarande mer forskning på denna växt. Detta för att få fördjupade kunskaper om dess eventuella positiva egenskaper och möjliga biverkningar.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Benevides, P. J., Young, M. C., Giesbrecht, A. M., Roque, N. F., & Bolzani, V. S. (2001). Antifungal polysulphides from Petiveria alliacea L. Phytochemistry, 57 (5), 743–747. https://doi.org/10.1016/s0031-9422(01)00079-6
 • de Andrade, T. M., de Melo, A. S., Dias, R. G., Varela, E. L., de Oliveira, F. R., Vieira, J. L., de Andrade, M. A., Baetas, A. C., Monteiro, M. C., & Maia, C. (2012). Potential behavioral and pro-oxidant effects of Petiveria alliacea L. extract in adult rats. Journal of Ethnopharmacology, 143 (2), 604–610. https://doi.org/10.1016/j.jep.2012.07.020
 • Ferraz, M. B., Pereira, R. B., Coelho Andrade, L. E., & Atra, E. (1991). The effectiveness of tipi in the treatment of hip and knee osteoarthritis–a preliminary report. Memorias do Instituto Oswaldo Cruz, 86 Suppl 2, 241–243. https://doi.org/10.1590/s0074-02761991000600054
 • Gomes, P. B., Noronha, E. C., de Melo, C. T., Bezerra, J. N., Neto, M. A., Lino, C. S., Vasconcelos, S. M., Viana, G. S., & de Sousa, F. C. (2008). Central effects of isolated fractions from the root of Petiveria alliacea L. (tipi) in mice. Journal of Ethnopharmacology, 120 (2), 209–214. https://doi.org/10.1016/j.jep.2008.08.012
 • Khansari, N., Shakiba, Y., & Mahmoudi, M. (2009). Chronic inflammation and oxidative stress as a major cause of age-related diseases and cancer. Recent Patents on Inflammation & Allergy Drug Discovery, 3 (1), 73–80. https://doi.org/10.2174/187221309787158371
 • Lopes-Martins, R. A., Pegoraro, D. H., Woisky, R., Penna, S. C., & Sertié, J. A. (2002). The anti-inflammatory and analgesic effects of a crude extract of Petiveria alliacea L. (Phytolaccaceae). Phytomedicine : International Journal of Phytotherapy and Phytopharmacology, 9(3), 245–248. https://doi.org/10.1078/0944-7113-00118
 • Lowe, H. I., Facey, C. O., Toyang, N. J., & Bryant, J. L. (2014). Specific RSK kinase inhibition by dibenzyl trisulfide and implication for therapeutic treatment of cancer. Anticancer Research, 34 (4), 1637–1641.
 • Luz, D. A., Pinheiro, A. M., Silva, M. L., Monteiro, M. C., Prediger, R. D., Ferraz Maia, C. S., & Fontes-Júnior, E. A. (2016). Ethnobotany, phytochemistry and neuropharmacological effects of Petiveria alliacea L. (Phytolaccaceae): A review. Journal of Ethnopharmacology, 185, 182–201. https://doi.org/10.1016/j.jep.2016.02.053
 • Okada, Y., Tanaka, K., Sato, E., & Okajima, H. (2008). Antioxidant activity of the new thiosulfinate derivative, S-benzyl phenylmethanethiosulfinate, from Petiveria alliacea L. Organic & Biomolecular Chemistry, 6 (6), 1097–1102. https://doi.org/10.1039/b715727d
 • Rosa, M., & Jose, M. (2018). Petiveria alliacea Suppresses Airway Inflammation and Allergen-Specific Th2 Responses in Ovalbumin-Sensitized Murine Model of Asthma. Chinese Journal of Integrative Medicine, 24 (12), 912–919. https://doi.org/10.1007/s11655-018-2566-5
 • Santander, S. P., Hernández, J. F., Barreto, C. C., Masayuki, A., Moins-Teisserenc, H., & Fiorentino, S. (2012). Immunomodulatory effects of aqueous and organic fractions from Petiveria alliacea on human dendritic cells. The American Journal of Chinese Medicine, 40 (4), 833–844. https://doi.org/10.1142/S0192415X12500620
 • Silva, M. L., Luz, D. A., Paixão, T. P., Silva, J. P., Belém-Filho, I. J., Fernandes, L. M., Gonçalves, A. C., Fontes-Júnior, E. A., de Andrade, M. A., & Maia, C. S. (2015). Petiveria alliacea exerts mnemonic and learning effects on rats. Journal of Ethnopharmacology, 169, 124–129. https://doi.org/10.1016/j.jep.2015.04.005
 • Urueña, C., Cifuentes, C., Castañeda, D., Arango, A., Kaur, P., Asea, A., & Fiorentino, S. (2008). Petiveria alliacea extracts uses multiple mechanisms to inhibit growth of human and mouse tumoral cells. BMC Complementary and Alternative Medicine, 8, 60. https://doi.org/10.1186/1472-6882-8-60

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.