Almotriptan: Ett läkemedel mot migrän

Migrän är ett vanligt tillstånd, särskilt hos kvinnor. Almotriptan är ett läkemedel som kan användas för att behandla migränattacker, med fördelen att det ger endast få biverkningar.
Almotriptan: Ett läkemedel mot migrän

Senaste uppdateringen: 06 maj, 2022

Almotriptan är ett läkemedel mot migrän som tillhör triptanfamiljen. Det lindrar den huvudvärk som uppstår i samband med migrän. Denna effekt kommer sig av dess förmåga att dra ihop hjärnans blodkärl.

Vad är migrän?

Migrän är en vanlig typ av huvudvärk. I många fall visar sig en migrän till en början med andra symptom än huvudvärk. Dessa symptom inkluderar illamående, kräkningar eller överkänslighet mot ljus och ljud. För närvarande lider mer än 12% av befolkningen av migrän.

Typer av migrän

I grund och botten kan migrän vara av två typer: med aura och utan aura.

Migrän med aura

Auran är den uppsättning symptom som har sitt ursprung i hjärnan och som uppträder i början av ett migränanfall. Vi kan säga att aurasymptom är en förvarning för huvudvärken.

I allmänhet uppträder auran vanligtvis 10 till 15 minuter innan huvudvärken börjar. Auran varar i ungefär en timme. Bland de mest karakteristiska symptomen på migrän med aura är följande:

En kvinna med huvudvärk
Synstörningar är vanliga vid migrän med aura.

Migrän utan aura

I det här fallet uppträder huvudvärken gradvis, den börjar med en smärta som växer till sig i intensitet med tiden och kan vara från några minuter till flera timmar.

Normalt upplevs smärtan mer intensivt på ena sidan av huvudet. Symptomen som åtföljer denna typ av migrän är trötthet, frossa, svettning och känslighet för ljus eller ljud. Efter en episod kan man i många fall uppleva nacksmärtor och dåsighet.

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln:  Adrenalin: aktiverings-, stress- och huvudvärkshormonet

Hur fungerar Almotriptan mot migrän och hur mycket behöver jag ta?

Almotriptan verkar mot migrän genom att minska inflammationen som åtföljer migrän. Det utövar sin effekt genom att binda till de serotoninreceptorer som finns i hjärnans blodkärl. Som en konsekvens av effekten sker en vasokonstriktion av dessa kärl, och förstoringen som orsakar smärta minskar eller försvinner.

Detta läkemedel är indicerat för behandling av akut migrän med eller utan aura. Almotriptan lindrar huvudvärk och även andra symptom som man ser i samband med migrän, som illamående, kräkningar, känslighet för ljus och buller.

Den vanliga dosen som läkare ordinerar är en 12,5 milligram tablett. Du bör ta det så snart de första symptomen du kan ha relaterade till ett migränanfall dyker upp. Du kan ta Almotriptan med eller utan mat, eftersom effekten inte förändras av det.

Effekten visar sig inom en halvtimme efter att du tagit den, men om huvudvärken efter den första dosen inte försvinner eller återkommer kan du ta en ny dos. Du måste dock vänta minst två timmar efter den första dosen för att ta mer och inte överstiga totalt två tabletter.

Även om Almotriptan i allmänhet tolereras väl, påverkar de biverkningar som kan uppstå när du tar detta läkemedel magen och kan ge symptom i form av illamående och kräkningar. I vissa fall kan du dock också uppleva dåsighet eller trötthet.

Almotriptan har visat sig ha få interaktioner med andra läkemedel, men läkare rekommenderar inte att man tar det med andra läkemedel mot migrän, eftersom det kan leda till ett ökat blodtryck.

En kvinna som tar en dos av ett migränmedicin
Den maximala dosen av Almotriptan på en dag är 25 milligram.

Biverkningar av Almotriptan

Detta läkemedel kan orsaka vissa biverkningar, de vanligaste är följande:

  • Yrsel
  • Dåsighet
  • Illamående och kräkningar
  • Utmattning

Detta läkemedel kan orsaka dåsighet, och av denna anledning bör du vara försiktig när du kör bil eller när du utför uppgifter som kräver särskild uppmärksamhet.

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln:  När borde man börja oroa sig över huvudvärk?

Varje migrän är unik

Varje migränpatient är unik och kommer att ha episoder med migrän som har sina egna egenskaper. Detta läkemedel mot migrän, Almotriptan, är ett läkemedel som är effektivt för vissa men kanske inte är effektivt för andra. Fördelen det ger är en lägre förekomst av biverkningar än andra migränmediciner.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.