Allt du behöver veta om te på rölleka

Te på rölleka är känt för sin användning inom naturmedicin. Även om det inte botar några sjukdomar på egen hand, kan det fungera som ett komplement för att förbättra vår hälsa och välbefinnande. Läs den här artikeln för att ta reda på vad det används till!
Allt du behöver veta om te på rölleka

Senaste uppdateringen: 24 januari, 2021

Te på rölleka är en naturlig produkt som kommer från växten rölleka, även kallad röllika. Den är känd under det vetenskapliga namnet Achillea millefolium, och är medlem av familjen korgblommiga växter. Enligt historiska uppgifter har släktet (Achillea) fått sitt namn efter krigaren Akilles i den grekiska mytologin, som använde denna växt för att behandla såren och skador hos sina soldater.

Enligt en recension som publicerats i DARU Journal of Pharmaceutical Sciences, är rölleka känd för sin avsevärda koncentration av fytokemikalier, inklusive flavonoider, lignaner och terpenoider.

Vad kan du använda detta örtte till? Läs vidare för att hitta svaret!

Te på rölleka: fördelar och användningsområden

Inom naturmedicin använder man te på rölleka oralt för att lugna olika matsmältningssymptom. Dess läkande egenskaper gör att en del menar att det kan hjälpa till vid behandling av sår. Hittills har man dock inte hittat några tydliga bevis som kan bekräfta dessa egenskaper. Därför, som med alla örtmediciner, bör du använda den med omdöme.

Även om vissa studier tyder på att denna växt kan erbjuda vissa fördelar som örtte, extrakt eller en eterisk olja, är bevisen inte avgörande och du bör aldrig betrakta det som en ersättning för medicinsk behandling.

Som sagt, låt oss ta en titt på några användningsområden!

Te på rölleka bidrar till matsmältningshälsan

I traditionell medicin använder man te på rölleka som ett sätt att lugna matsmältningen. Mer specifikt menar man att det hjälper till att minska diarré, gaser i magen och uppblåsthet. Man har även rekommenderat det som en kur vid magsår och irritabelt tarmsyndrom (IBS).

Detta eftersom att innehållet av flavonoider och alkaloider verkar främja lindring av dessa matsmältningsproblem, vilket framgår av forskning som publicerats i African Journal of Traditional, Complementary, and Alternative Medicines .

Å andra sidan har växtextrakten antacida och antiinflammatoriska egenskaper som kan skydda mot skador orsakade av överskott av magsyra. I en djurstudie som publicerats i Journal of Ethnopharmacology visade rölleka sig ha egenskaper som kunde lindra magsår.

Vi behöver dock mer bevis för att göra säkra uttalanden om detta.

Te på rölleka: kvinna håller sig för magen
Vissa människor menar att rölleka kan minska gaser i magen och uppblåsthet.

Te på rölleka stimulerar sårläkning

Det råder ingen tvekan om att sårläkning är en av de mest traditionella användningsområdena när det gäller denna sorts te. I själva verket använder man rölleke-extrakt för att göra omslag och salvor för detta ändamål.

En djurstudie som publicerats Acta Poloniae Pharmaceutica fastställde att växtens blad har extrakt med antiinflammatorisk och antioxiderande aktivitet. Dessa egenskaper verkar ha en positiv effekt när det gäller återhämtning från en skada.

Dessutom visade denna forskning att extrakten av denna växt hjälper till att öka antalet fibroblaster. Fibroblaster är cellerna som är ansvariga för att regenerera bindväv. Det kan därför vara ett användbart komplement vid ärrbildning.

Vi rekommenderar att du läser den här artikeln: Salvia och honung för att behandla små sår

Det understöder hjärnans hälsa

Te på rölleka uppmuntrar bra hjärnfunktion. Även om det ännu inte finns några preliminära bevis för detta verkar resultaten lovande när det gäller att använda växten för kognitiva nedsättningar.

En studie som publicerats i Iranian Journal of Basic Medical Sciences menar att flavonoiderna i rölleka fungerar som hjälpämnen för neurodegenerativa störningar. Antioxidanteffekten och den antiinflammatoriska effekten är särskilt positiva vid sjukdomar som:

 • Multipel skleros
 • Alzheimers sjukdom
 • Parkinsons sjukdom
 • Stroke
 • Epilepsi
Te på rölleka
Flavonoiderna i rölleka kan komplettera behandlingen av neurodegenerativa sjukdomar.

Varningar om rölleka och möjliga biverkningar

Detta te är säkert för de flesta friska vuxna, så länge du dricker det med måtta. Vissa människor bör dock vara försiktiga på grund av risken för eventuella biverkningar. Gravida kvinnor bör till exempel undvika det eftersom det kan orsaka missfall.

Av säkerhetsskäl är det också viktigt att undvika att ta det medan du ammar, eftersom det kan påverka menstruationscykeln. Liknande bör också personer med blödningsstörningar eller som tar antikoagulerande läkemedel undvika det, eftersom det ökar risken för blödning.

Av samma anledning bör du undvika att dricka det före eller efter en operation på grund av blödningsrisken. Människor som upplever allergiska reaktioner mot ambrosiasläktet eller liknande växter bör också undvika det.

Det finns inga bevis för vad som är en säker dos av detta te. Det kan bero på ålder, hälsostatus och andra variabler i varje enskilt fall. Du bör alltid prata med din läkare innan du tar detta eller någon annan form av naturläkemedel.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Saeidnia S, Gohari A, Mokhber-Dezfuli N, Kiuchi F. A review on phytochemistry and medicinal properties of the genus Achillea. Daru. 2011;19(3):173‐186.
 • Nemeth, E., & Bernath, J. (2008). Biological Activities of Yarrow Species (Achillea spp.). Current Pharmaceutical Design14(29), 3151–3167. https://doi.org/10.2174/138161208786404281
 • Moradi MT, Rafieian-Koupaei M, Imani-Rastabi R, et al. Antispasmodic effects of yarrow (Achillea millefolium L.) extract in the isolated ileum of rat. Afr J Tradit Complement Altern Med. 2013;10(6):499‐503. Published 2013 Oct 3. doi:10.4314/ajtcam.v10i6.19
 • Cavalcanti, A. M., Baggio, C. H., Freitas, C. S., Rieck, L., de Sousa, R. S., Da Silva-Santos, J. E., Mesia-Vela, S., & Marques, M. C. A. (2006). Safety and antiulcer efficacy studies of Achillea millefolium L. after chronic treatment in Wistar rats. Journal of Ethnopharmacology, 107(2), 277–284. https://doi.org/10.1016/j.jep.2006.03.011
 • Pirbalouti, A. G., Koohpayeh, A., & Karimi, I. (2010). The wound healing activity of flower extracts of Punica granatum and Achillea kellalensis in Wistar rats. Acta Poloniae Pharmaceutica – Drug Research67(1), 107–110.
 • Ayoobi F, Shamsizadeh A, Fatemi I, et al. Bio-effectiveness of the main flavonoids of Achillea millefolium in the pathophysiology of neurodegenerative disorders- a review. Iran J Basic Med Sci. 2017;20(6):604‐612. doi:10.22038/IJBMS.2017.8827
 • Nemeth E, Bernath J. Biological activities of yarrow species (Achillea spp.). Curr Pharm Des. 2008;14(29):3151‐3167. doi:10.2174/138161208786404281
 • Tsai HH, Lin HW, Lu YH, Chen YL, Mahady GB. A review of potential harmful interactions between anticoagulant/antiplatelet agents and Chinese herbal medicines. PLoS One. 2013;8(5):e64255. Published 2013 May 9. doi:10.1371/journal.pone.0064255

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.