Allt du behöver veta om skolios hos barn

Skolios hos barn är inte ett särskilt vanligt problem, men det handlar ändå om en sjukdom som behöver uppmärksammas på rätt sätt. Hur känner man igen skolios? Hur behandlar man det? I denna artikel ska vi berätta allt du behöver veta.
Allt du behöver veta om skolios hos barn

Senaste uppdateringen: 17 januari, 2021

Skolios hos barn är ett allvarligt problem som man måste behandla så fort en doktor ställt diagnosen. Namnet används för alla deformationer av ryggraden som uppstår hos minderåriga. Sjukdomen kan sedan vara av olika omfattning och allvarlighetsgrader.

Generellt sett tenderar skolios hos barn att bli värre allt eftersom de växer. En missvisande aspekt av denna situation är att barn och unga oftast tolererar problemet ganska väl. Men om du låter det fortgå kan det senare kräva mycket komplexa behandlingsmetoder.

Den vanligaste formen av skolios hos barn kallar man “idiopatisk skolios”. Denna uppstår hos ca 4 av 100 personer. Av de fallen är ungefär 1% svåra och kräver därmed behandling under lång tid. Dessa barn behöver därför träffa en läkare för ortopedisk utvärdering minst en gång per år, speciellt när de kommer in i puberteten.

Vad är skolios hos barn?

Skolios hos barn definierar man som ett problem med ryggradens krökningsom uppstår hos barn. Faktum är att ryggraden alltid har en kurvatur, men den är mera uttalad hos vissa barn och kan se ut som bokstäverna “C” eller “S”. Denna avvikelse orsakar ibland smärta och andningssvårigheter.

När ett barn lider av skolios så flyttar sig ryggraden mot en sida. Detta kan sedan leda till att skelettet vänder eller vrider sig. Om det händer så kan en skuldra eller ena höften bli högre än den andra.

På det hela taget finns det flera typer av skolios hos minderåriga:

 • Infantil skolios. Detta uppstår hos barn som är yngre än 3 år och kan vara en födelsedefekt eller en ärftlig åkomma. Men ibland är orsaken också en annan sjukdom eller helt okänd.
 • Idiopatisk adolescent skolios. Detta är den vanligaste formen och den uppstår hos barn som är äldre än 10 år. Orsakerna är ännu okända.
 • Juvenil skolios. Denna variant förekommer hos barn mellan 3 och 10 år gamla och är den mest sällsynta varianten av alla.
Skolios hos barn: Läkare undersöker en modell av ryggraden.
Skolios hos barn är en deformation av ryggraden som kan ha en “C”- eller “S”-form.

Du kanske är intresserad av: Fyra enkla övningar som kan förebygga skolios

Orsaker och riskfaktorer

I de flesta fall så är orsakerna till skolios hos barn okända. Men vi vet i alla fall att det oftare drabbar flickor än pojkar. Beroende på anledningarna till det kan skolios klassificeras enligt följande:

 • Congenital skolios. Denna variant uppstår under graviditeten och inkluderar olika sorters avvikelser som till exempel avsaknad av ryggkotormissbildningar eller ofullständig utveckling.
 • Idiopatisk. I detta fall vet läkarna ännu inte den bakomliggande orsaken.
 • Neuromuskulär. Detta är en följd av vissa neurologiska sjukdomar så som muskeldystrofi, cerebral pares, ryggmärgsbråck, tumörer i benmärgen, neurofibromatos eller tillstånd av förlamning.
 • Övriga. I en del fall är skolios hos barn resultatet av en infektion, skada, tumör, ben av olika längd eller någon genetisk sjukdom

Symptom och diagnos av skolios hos barn

Alla barn kan uppleva olika symptom på skolios. Även om detta är fallet, finns det en del symptom som är sådana som oftast visar sig. De är följande:

 • Huvudet är inte centralt placerat, vilket stör resten av kroppen.
 • Armarna hänger olika när barnet står rakt.
 • En av skuldrorna eller ena höften är högre än den andra.
 • Om barnet lutar sig framåt, verkar ett område av ryggen högre än resten.

I de flesta fall orsakar skolios ingen smärta eller andra, liknande symtom. Läkare ställer vanligtvis diagnosen utgående från klinisk observation och dessutom gör man ofta också en magnetröntgen eller CT-röntgen.

Skolios hos barn: Läkare visar en modell av ryggraden.
I de flesta fall orsakar skolios ingen smärta och kan därför vara svår att upptäcka. Läkare kan ställa en diagnos baserad på klinisk observation.

Upptäck: Diagnos och behandling av artros i ryggraden

Behandling

Behandlingen av skolios hos barn beror på barnets ålder, hur barnet växer, orsaken till problemet, hur svår snedböjningen av ryggraden är och barnets generella hälsa. Läkarna beaktar också barnets tolerans för tillgängliga läkemedel och terapier.

Om kurvaturen är liten eller barnet är nära tonåren, gör man vanligen bara en uppföljning för att se till att problemet inte förvärras. I dessa fall, eller när kurvaturen är större, får barnet ofta bära en korsett. Det hindrar kurvaturen från att bli värre.

Om kurvaturen är mycket uttalad kan man välja att gå vidare med operation för att rätta till problemet. Om man inte behandlar ett svårt fall kan det leda till minskad lungkapacitet och småningom utvecklingen av en lungsjukdom. Därför är det ett tillstånd som kräver noggrann uppmärksamhet.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Monsalve, C. Y. F., Corena, Z. M. G., & Samudio, M. P. O. (2007). Estudio de caso: terapia manual en una paciente de 18 años con escoliosis juvenil idiopática. Revista Ciencias de la Salud, 5(3), 78-90.
 • Garcia-Barrecheguren, E., Alfonso-Olmos-García, M., & Beguiristain, J. (2001). Defecto vertebral múltiple con otras anomalías acompañantes.
 • Pantoja, T. S., & Chamorro, L. M. (2015). Escoliosis en niños y adolescentes. Revista Médica Clínica Las Condes, 26(1), 99-108.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.