Allt du behöver veta om nocebo-effekten

Både placebo- och nocebo-effekten måste beaktas under en klinisk prövning eller vid förskrivning av en behandling. Läs mer i den här artikeln!
Allt du behöver veta om nocebo-effekten

Senaste uppdateringen: 30 juli, 2022

Både placebo- och nocebo-effekten måste beaktas under en klinisk prövning eller vid förskrivning av en behandling. Båda förändrar kroppens uppfattning om en behandling, vilket förändrar slutresultatet. Läs mer i den här artikeln!

Det är inte många som känner till nocebo-effekten, som är ett begrepp som man använder inom medicin, psykologi och farmaci. Det skulle kunna definieras som motsatsen till den berömda placebo-effekten. Det är när en person börjar drabbas av de möjliga biverkningarna av behandlingen bara för att de tror att dessa effekter kan uppstå.

Än så länge finns det få studier som förklarar denna mekanism. Det är dock en aspekt som man måste beakta vid all behandling. Den visar att de negativa förväntningarna på en behandling kan orsaka biverkningar.

Av denna anledning måste experter ta hänsyn till både placebo- och nocebo-effekten när de väljer en behandlingsplan, och i synnerhet när de genomför kliniska prövningar.

I den här artikeln förklarar vi allt du behöver veta om detta fenomen.

Vad är nocebo-effekten?

När experter genomför en klinisk prövning för att testa effektiviteten av ett läkemedel använder de vanligtvis två grupper av människor. En grupp får det verksamma läkemedlet, medan den andra får en placebo. En placebo är en substans som inte innehåller en aktiv substans, vilket betyder att den inte har farmakologiska egenskaper eller verkliga effekter.

Experter gör detta för att se de verkliga effekterna av läkemedlet, utan att deltagarna faktiskt vet vad de tar. Den så kallade placebo-effekten är när en patient rapporterar positiva verkningar av ett läkemedel endast på grund av sina förväntningar på behandlingen.

Men det motsatta kan också inträffa. Vid vissa tillfällen börjar patienter som får placebo att drabbas av de möjliga biverkningarna av behandlingen, trots att de inte tar det aktiva läkemedlet. Detta är nocebo-effekten.

Med andra ord är nocebo-effekten när någon börjar känna av de negativa effekterna av en behandling endast på grund av deras förväntningar på den. Dessa effekter kommer sig inte av någon aktiv ingrediens utan är istället psykogena. Det betyder att de har har sitt ursprung i hjärnan.

En läkare som håller i några piller.
När en läkare skriver ut ett läkemedel till en patient kan patienten uppleva en nocebo-effekt på grund av dennes förväntningar på det.

Vad orsakar denna effekt?

Nocebo-effekten gör att patienten utvecklar verkliga symptom och biverkningar. Till exempel kan illamående, sömnproblem, klåda och även smärta uppstå. Vad experter inte vet är vilka faktorer som definitivt leder till det, och inte heller vilka som är de mest mottagliga individerna.

En studie publicerad i den vetenskapliga tidskriften Science visar att priset på behandlingen är förknippat med utvecklingen av placebo- och nocebo-effekten. Liknande verkar det som att spridningen av information om möjliga reaktioner är nära relaterad till båda.

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln: En av tio personer kan tappa hörseln, enligt ÖNH-specialister

Skillnader och likheter mellan nocebo- och placebo-effekten

Några piller på ett bord.

Läkemedelsindustrin känner till förekomsten av nocebo-effekten och tar hänsyn till den i sina experiment.

Men som vi nämnde ovan finns det inte många studier på nocebo-effekten, vilket betyder att vissa aspekter av den är okända. Till exempel har båda effekterna sitt ursprung i samma hjärnområden. Samtidigt verkar det även finnas ett genetiskt inflytande.

Dessutom är de förväntningar en patient har på läkemedlet avgörande. I själva verket är det inte bara läkemedel som kan orsaka dessa effekter, utan också andra typer av terapier.

Varken nocebo- eller placebo-effekten är relaterade till verkan av något specifikt ämne, eftersom de båda har sitt ursprung i psykologiska mekanismer. Det som skiljer dem åt är att placebo-effekten är mycket fördelaktig för all behandling, medan nocebo är skadligt.

Experter har observerat att vissa människor har hoppat av kliniska prövningar på grund av denna effekt. Detta är en anledning till att forskare bör göra fler studier om det.

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln:  Fördelarna med ingefärsolja och hur man gör den hemma

Nocebo-effekten inom sjukvården

Det är tydligt att man måste beakta nocebo-effekten i alla former av behandling. Detta eftersom att vissa åtgärder, som att ge patienten adekvat information, helt kan förändra deras perspektiv och påverka utvecklingen av denna effekt. Detta kan förändra hur väl patienter följer behandlingen.

Å andra sidan är det patientens ansvar att enbart förlita sig på officiell information om de läkemedel de tar. Internetsökningar på opålitliga webbplatser bidrar till att förvärra psykogena biverkningar.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.