Allt du behöver veta om hematologiska sjukdomar

Det finns olika typer av hematologiska sjukdomar, men de är alla allvarliga. På senare tid har vetenskapliga framsteg lett till nya behandlingar.
Allt du behöver veta om hematologiska sjukdomar

Senaste uppdateringen: 08 april, 2022

Det finns många olika hematologiska sjukdomar. Vissa är relativt vanliga, medan andra är mycket sällsynta. Det är någon typ av abnormitet i produktionen av blod eller några av dess komponenter som orsakar dem.

De flesta av dem kan dyka upp i vilken ålder som helst, och nästan alla av dem kan leda till allvarliga hälsoproblem om de inte blir rätt behandlade. Nedan hittar du de vanligaste hematologiska sjukdomarna, enligt den mest konventionella klassificeringen.

Hematologiska sjukdomar: Anemi

Detta är en av de vanligaste hematologiska sjukdomarna. Men vi borde faktiskt hänvisa till dem i plural som anemier, eftersom det finns flera typer. De kännetecknas alla av låga hemoglobinnivåer.

De viktigaste typerna av anemi är:

 • Järnbrist. Det är en typ av anemi som uppstår på grund av brist på järn, som kroppen behöver för att producera hemoglobin. Det är den vanligaste typen.
 • Megaloblastisk. Även känd som “vitaminbristanemi”. Det är en sjukdom som kännetecknas av deformerade eller förstorade röda blodkroppar. Låga nivåer av vissa vitaminer orsakar detta tillstånd.
 • Hemolytisk. Detta är en grupp sjukdomar där röda blodkroppar förstörs snabbare än de produceras.
 • Aplastisk. Detta är en sällsynt hematologisk sjukdom, där kroppen inte kan producera alla röda blodkroppar som kroppen behöver i benmärgen.
 • Fanconis anemi. Detta är en sällsynt ärftlig sjukdom som kännetecknas av benmärgssvikt, medfödda missbildningar och en tendens att utveckla solida tumörer eller blodtumörer.
En utmattad kvinna
Trötthet och brist på energi är de huvudsakliga symptomen på anemi.

Leukemi, en av de allvarligaste hematologiska sjukdomarna

Leukemi är en av de allvarligaste hematologiska sjukdomarna, eftersom och det är en typ av blodcancer. Cancern är lokaliserad i benmärgen och orsakar en snabb tillväxt av onormala vita blodkroppar. Cancercellerna försvagar produktionen av röda blodkroppar, blodplättar och även normala vita blodkroppar.

De viktigaste typerna av leukemi är:

 • Akut lymfatisk leukemi (ALL). Denna typ av leukemi utvecklas snabbt och kännetecknas av spridningen av en typ av vita blodkroppar som kallas lymfocyter eller lymfoblaster. Det är också den vanligaste typen av leukemi hos barn.
 • Akut myelogen leukemi (AML), en snabb och progressiv typ av leukemi som drabbar myeloida celler. Detta är en typ av vita blodkroppar som vanligtvis utvecklas till olika typer av mogna vita blodkroppar, röda blodkroppar eller blodplättar.
 • Kronisk lymfatisk leukemi (KLL). Detta är i princip samma sak som akut lymfatisk leukemi, men den har ett långsammare sjukdomsförlopp. Denna form är vanligare hos äldre vuxna.
 • Kronisk myelogen leukemi (KML). Den liknar akut myelogen leukemi, men skillnaden är att den utvecklar sig långsamt. Detta är den typ av leukemi som har bäst prognos.
 • Hårcellsleukemi. Denna typ är kännetecknad av överdriven produktion av B-celler, som “ser håriga ut” under ett mikroskop.

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln:  Forskare har hittat ett sätt att förstöra leukemiceller

Hematologiska sjukdomar: Lymfom

Lymfom är en typ av cancer där det förekommer en godtycklig spridning av lymfocyter. Denna cancer ökar med andra ord antalet försvarsceller i immunsystemet. Tillståndet uppstår också om lymfocyterna inte dör när de borde. Vanligtvis inträffar detta i lymfkörtlarna, men det kan också förekomma i levern eller mjälten.

Det finns mer än 60 varianter av denna typ av hematologisk sjukdom. Av praktiska skäl är de dock huvudsakligen indelade i två grupper:

 • Först, Hodgkins lymfom. En cancer i lymfsystemet där det finns onormal tillväxt och proliferation av celler. Det står för 22 % av de totala lymfomfallen och är vanligare hos personer mellan 20 och 40 år.
 • För det andra, non-Hodgkins lymfom. Detta är en lymfatisk cancer där tumörer bildas från lymfocyter, en typ av vita blodkroppar. Det är den vanligaste typen av lymfom.

Multipelt myelom

Detta är en typ av lymfatisk tumörsjukdom som kännetecknas av att den sprider sig i plasmaceller. Dessa celler producerar de antikroppar som skyddar kroppen mot infektioner och främmande kroppar.

Plasmaceller finns i benmärgen. Normalt sett förökar de sig för att slåss mot ett inkräktande, främmande ämne. När dessa inkräktare försvinner upphör produktionen normalt. Myelom gör dock att cellerna fortsätter att växa och ackumuleras vilket leder till en för stor produktion av samma antikropp.

Myelom kan vara symptomatiskt eller asymptomatiskt. Det drabbar främst äldre vuxna, men det kan uppstå från 40 års ålder. Experter vet ännu inte vad som orsakar det.

Vita och röda blodkroppar.
Vissa hematologiska sjukdomar kännetecknas av överproduktion av blodkroppar.

Du kanske är intresserad av att läsa den här artikeln:  Läkemedlet fulvestrant: Behandling vid östrogenreceptorpositiv bröstcancer

Andra hematologiska sjukdomar

Vi bör också nämna några andra hematologiska sjukdomar med lägre incidens än de vi just tagit upp här ovan:

 • Hemokromatos eller järnöverskott. En överdriven absorption av järn som leder till flera allvarliga sjukdomar.
 • Protrombotiska koagulationsrubbningar. En blodplättsrubbning som orsakar överdriven koagulation.
 • Blödningsrubbningar. Koagulationsavvikelser som leder till kontinuerlig blödning.
 • Kroniska myeloproliferativa syndrom. En grupp med flera sjukdomar som kännetecknas av en okontrollerad produktion av benmärgsceller.
 • Myelodysplastiskt syndrom. En grupp cancersjukdomar där blodmärgen i benmärgen inte mognar eller inte producerar friska blodkroppar.
 • Porfyr. En grupp sjukdomar som man kan känna igen genom en ansamling av olika ämnen som producerar porfyrin.

Hur man upptäcker en hematologisk sjukdom

Hematologiska sjukdomar kommer med distinkta symptom och de går att diagnostisera. Därför bör du uppsöka din läkare om du har misstänkta symptom eller en familjehistoria av dessa sjukdomar. Det är också viktigt för barn och vuxna att gå på rutinkontroller, eftersom detta hjälper till att garantera en tidig upptäckt.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Sosa, H., Fernández-Calleja, V., Hernández, P., Schvartzman, J. B. S., Krimer, D. B., & Fernández-Nestosa, M. J. (2019). Análisis de líneas celulares eritroleucémicas con deleciones de genes implicados en el desarrollo de enfermedades hematológicas severas. Revista Científica Estudios e Investigaciones, 8, 19-20.
 • Xu, Weixian, Tracy Y. Wang, and Richard C. Becker. “Enfermedades hematológicas: desde dentro del corazón.” Revista espanola de cardiologia 64.7 (2011): 606-613.
 • Rojas, Alicia, et al. “Anomalías cromosómicas en enfermedades hematológicas malignas.” Acta Científica Venezolana 51.2 (2000): 109-114.
 • Pérez, J., J. C. Gómez, and D. Almaguer. “La sangre y sus enfermedades.” Hematología 3 (2016): 118-128.
 • Medina Córdoba, Camila Alejandra, and Marjorie Pérez Villa. “Medidas no farmacológicas implementadas por las enfermeras para el dolor de niños con Leucemia Linfocítica Aguda.” Index de Enfermería 28.1-2 (2019): 46-50.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.