Forskare har hittat ett sätt att förstöra leukemiceller

Det är viktigt att påpeka att dessa celler endast attackerar och förstör andra leukemiceller; de är inte effektiva mot andra typer av cancer.
Forskare har hittat ett sätt att förstöra leukemiceller
José Gerardo Rosciano Paganelli

Granskad och godkänd av läkare José Gerardo Rosciano Paganelli.

Senaste uppdateringen: 25 augusti, 2022

Leukemi är en typ av blodcancer som börjar i benmärgen, en vävnad som finns i mitten av vissa ben och den del som genererar den största andelen blodceller. Även om vetenskapen många gånger har lyckats utveckla olika behandlingar mot cancer är det fortfarande en av de svåraste sjukdomarna att behandla. Cellerna har många gånger visat sig bli motståndskraftiga mot de utvecklade medicinerna. En ny studie har dock visat att det finns en möjlighet att få leukemiceller att förstöra sig själva.

Sjukdomen sätter igång när omogna blodceller övergår till att bli cancerceller och motverkar då att det tillverkas tillräckligt med röda blodceller och hälsosamma vita blodkroppar, vilket i sin tur skapar en serie av dödliga symtom som reducerar de bra cellerna. Cancern sprider sig genom blodomloppet och lymfkörtlarna, och går därefter till hjärnan, ryggmärgen och andra delar av kroppen.

Studien om leukemiceller

Vetenskapsmän vid TSRI i La Jolla (USA) har utvecklat en ny teknik. Denna teknik kan göra att leukemiceller som har blivit immuna mot läkemedel kan börja förstöra andra cancerceller. Nyckeln till att göra detta möjligt har att göra med en ovanlig antikropp som kan aktivera receptorerna i benmärgens celler. Den gör att de mognar och övergår till att bli användbara celler.

Antikroppar är en typ av protein som formas naturligt tack vare immunförsvaret. Dessa fungerar tillsammans med de vita blodcellerna för att fäkta bort yttre hot. Antingen genom att neutralisera dem eller förstöra dem.

Med detta i åtanke har vetenskapsmännen börjat utveckla en behandling med antikroppar för att omvandla leukemiceller i benmärgen till celler som inte är cancerceller. De hoppas att antikropparna ska kunna aktivera omogna celler för att de åter ska bli friska och användbara inom behandlingen. De räknar dock inte med att kunna använda denna behandling med antikroppar mot andra liknande sjukdomar.

leukemiceller

För att visa vad de kommit fram till injicerade vetenskapsmännen olika antikroppar i människoblod som innehöll farliga leukemiceller, och det visade sig att de omvandlades till andra typer av celler, vars funktioner hjälpte immunförsvaret. Efter att behandlingen hade verkat under en stund började cellerna att mogna. De började även sakta men säkert att jaga och förstöra de entiteter som utgjorde ett hot mot kroppen. Hoten inkluderade virus, bakterier och cancerceller.

Dessa celler visade en förmåga att motverka cancerceller.   Vidare förstörde cellerna 15% av leukemiceller, under ett test som bara varade under en dag. Och även om detta kan verka som en otrolig upptäckt är det tyvärr inte användbart mot andra typer av cancer, endast leukemiceller.

Förhoppningarna är goda…

gul blomma i öppna händer

Studien visade fantastiska resultat.  I och med denna studie hoppas forskare kunna använda kunskapen för att i framtiden utveckla ett försvar mot andra typer av cancer. Huvudforskaren, Richard A. Lerner, hade följande kommentar:

Det är ett helt nytt tillvägagångssätt för att motverka cancer. Vi jobbar med att testa detta på människor så snart som möjligt.

Han sade vidare:

“Vi håller på att diskutera med läkemedelsföretag för att kunna erbjuda det här till människor efter nödvändiga säkerhetstester.”

Som slutsats är det här en väldigt viktig behandling, eftersom man kan använda antikropparna efter en mindre modifikation. Man uppskattar att dess applicering drastiskt kommer att kunna minska de bieffekter som uppkommer vid den behandling som man för tillfället ger. Och det är i vilket fall betydligt behagligare än kemoterapi.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.