En grupp forskare har hittat ett sätt att förstöra leukemiceller

· december 22, 2015
Det är viktigt att påpeka att dessa celler endast attackerar och förstör andra leukemiceller; de är inte effektiva mot andra typer av cancer.

Leukemi är en typ av blodcancer som börjar i benmärgen, en vävnad som finns i mitten av vissa ben och den del som genererar den största andelen blodceller.

Sjukdomen sätter igång när omogna blodceller övergår till att bli cancerceller och motverkar då att det tillverkas tillräckligt med röda blodceller och hälsosamma vita blodkroppar, vilket i sin tur skapar en serie av dödliga symtom som reducerar de bra cellerna.

Cancern sprider sig genom blodomloppet och lymfkörtlarna, och går därefter till hjärnan, ryggmärgen och andra delar av kroppen.

Även om vetenskapen många gånger har lyckats utveckla olika behandlingar mot cancer är det fortfarande en av de svåraste sjukdomarna att behandla, eftersom cellerna många gånger har visat sig bli motståndskraftiga mot de utvecklade medicinerna.

En ny studie har dock visat att det finns en möjlighet att få cancercellerna att förstöra sig själva.

Studien…

leukemiceller

Vetenskapsmän vid TSRI i La Jolla (USA) har utvecklat en ny teknik som kan göra att leukemiceller som har blivit immuna mot läkemedel kan börja förstöra andra cancerceller.

Nyckeln till att göra detta möjligt har att göra med en ovanlig antikropp som kan aktivera receptorerna i benmärgens celler så att de mognar och övergår till att bli användbara celler.

Antikroppar är en typ av protein som formas naturligt tack vare immunförsvaret. Dessa fungerar tillsammans med de vita blodcellerna för att fäkta bort yttre hot, antingen genom att neutralisera dem eller förstöra dem.

Med detta i åtanke har vetenskapsmännen börjat utveckla en behandling med antikroppar för att omvandla leukemiceller i benmärgen till celler som inte är cancerceller.

De hoppas att antikropparna ska kunna aktivera omogna celler för att de åter ska bli friska och användbara inom behandlingen.

leukemiceller

De räknar dock inte med att denna behandling med antikroppar ska kunna användas mot andra liknande sjukdomar.

För att visa vad de kommit fram till injicerade vetenskapsmännen olika antikroppar i människoblod som innehöll farliga leukemiceller, och det visade sig att de omvandlades till andra typer av celler, vars funktioner hjälpte immunförsvaret.

Efter att behandlingen hade verkat under en stund började cellerna att mogna och även sakta men säkert att jaga och förstöra de entiteter som utgjorde ett hot mot kroppen, inkluderat virus, bakterier och cancerceller.

Dessa celler visade en förmåga att motverka cancerceller och förstöra 15% av dem under ett test som bara varade under en dag.

Och även om detta kan verka som en otrolig upptäckt är det tyvärr inte användbart mot andra typer av cancer, endast leukemiceller.

Förhoppningarna är goda…

leukemiceller

Med de fantastiska resultat som uppkom i och med denna studie hoppas forskare kunna använda denna kunskap för att i det långa loppet utveckla ett försvar mot andra typer av cancer.

Huvudforskaren, Richard A. Lerner, hade följande kommentar:

Det är ett helt nytt tillvägagångssätt för att motverka cancer och vi jobbar med att testa detta på människor så snart som möjligt.

Han sade vidare:

Vi håller på att diskutera med läkemedelsföretag för att kunna erbjuda det här till människor efter nödvändiga säkerhetstester.

Som slutsats kan vi därför säga att det här är en väldigt viktig behandling, eftersom antikropparna kan användas efter en mindre modifikation.

Det uppskattas att dess applicering drastiskt kommer att kunna minska de bieffekter som uppkommer vid den behandling som för tillfället ges, och det är i vilket fall betydligt behagligare än kemoterapi.