Allopurinol vid gikt - biverkningar och indikationer

Det är viktigt att notera att allopurinol inte botar gikt, man använder det främst som en förebyggande metod när en person genomgår behandling med andra läkemedel.
Allopurinol vid gikt - biverkningar och indikationer

Senaste uppdateringen: 04 juli, 2020

Allopurinol är ett läkemedel man använder för behandling vid gikt, och för att kontrollera höga nivåer av urinsyra i kroppen. Läkare förskriver allopurinol i fall där gikt beror på biverkningar orsakade av andra läkemedel. Till exempel de som används för behandling vid cancer och njursten.

Medicinen har förmågan att reducera syntesen av urinsyra, som är ansvarig för att utlösa de kliniska symtomen på gikt. Allopurinol tillhör familjen av läkemedel som kallas xantinoxidashämmare. Xantinoxidas är ett enzym som är nödvändigt vid syntesen av urinsyra. I den här artikeln kan du lära dig mer om denna process i detalj.

Du måste dock tänka på att allopurinol inte botar gikt. Istället är det bara en förebyggande metod för patienter som genomgår behandling med andra läkemedel, till exempel de som vi nämnde ovan.

Vad är gikt?

En person undersöker sin fot.
Patienter med gikt, en välkänd sjukdom, upplever vanligtvis akut inflammation, särskilt i stortån.

Gikt manifesterar sig vanligtvis som akut ledinflammation, särskilt i stortåns inre led. Gikt orsakar med andra ord en asymtomatisk inflammation i en led samt svullnad, vilket orsakar smärta under en kort tid.

Denna inflammation sker på grund av närvaron av monosodiumuratkristaller (urinsyrakristaller). Detta ämne bildas av ett överskott av urinsyra i blodet. Förhöjda nivåer av denna syra har vanligtvis att göra med dåliga livsstilsvanor, som dålig kost och alkoholintag. Efter att man hållit dessa nivåer normala under en längre tid kommer kristallerna vanligtvis att lösas upp utan problem.

Man kallar tillståndet hos en person som har höga urinsyrahalter för hyperurikemi. Men även om detta tillstånd är vanligt (det drabbar 7% av alla män), är det bara en minoritet som utvecklar de karakteristiska giktkristallerna.

När en giktattack är över stannar en del av urinsyrakristallerna kvar i lederna. Så även om behandlingen är över kan personen få en ny giktattack när som helst.

Du kanske också är intresserad av: Undvik dessa 7 livsmedel om du lider av gikt

Biverkningar av allopurinol vid gikt

Biverkningar är vanligare hos patienter med nedsatt njur- eller leverfunktion. Det är för att läkemedlet metaboliseras i levern och utsöndras av njurarna. På grund av dessa förändringar kan läkemedelskoncentrationer i kroppen således antingen öka eller minska.

Effekterna ökar tillsammans med koncentrationen. Ökade effekter gör det också lättare för en patient att uppleva biverkningar. Låt oss titta på de vanligaste oönskade effekterna som denna medicin ger.

Hudreaktioner på grund av allopurinol

En person river sig på armen.
En av de negativa effekterna av allopurinol är pruritus. Men andra hudreaktioner kan också uppstå.

Här listar vi de vanligaste hudreaktionerna som kan förekomma under behandling med allopurinol:

 • Klåda
 • Flagnande hud
 • Purpurfärgade fläckar och lesioner
 • Exfoliering
 • Hudutslag

Om du lider av de fyra reaktionerna vi listade först, bör du avbryta behandlingen med detta läkemedel. Du kan starta om och gradvis öka dosen efter återhämtning. Men om du igen får hudutslag måste du avbryta behandlingen permanent.

Generaliserad överkänslighetsreaktion

Även om det inte händer ofta, kan en patient drabbas av överkänslighetsreaktioner som:

 • Feber
 • Stevens-Johnson eller Lyells syndrom
 • Generell lymfkörtelförstoring
 • Vaskulit (detta kan manifestera på olika sätt som exempelvis hepatit, nefrit och epilepsi)

Om du börjar lida av dessa reaktioner måste du avbryta behandlingen med allopurinol omedelbart och för alltid. Läkare kommer då sannolikt att förskriva kortikosteroider för att vända dessa generaliserade överkänslighetsreaktioner.

Gastrointestinala störningar

Kvinna spyr i en toalett.
Illamående och kräkningar är matsmältningssystemets vanligaste reaktion efter intag av denna medicin.

De vanligaste reaktionerna i matsmältningssystemet är illamående och kräkningar. För att undvika detta bör du aldrig ta allopurinol direkt efter en måltid.

Granulomatös hepatit på grund av allopurinol vid gikt

Denna biverkning inträffar sällan utan uppenbara bevis på en mer generaliserad överkänslighet. När man avbryter behandlingen verkar symtomen på biverkningar vända.

Allopurinol är ett mycket effektivt läkemedel för att förhindra giktattacker orsakade av intag av andra läkemedel. Det här är en receptbelagd medicin, så du bör aldrig självmedicinera. Missbruk av detta läkemedel kan nämligen leda till allvarliga hälsoproblem.

Rådfråga din läkare eller apotekspersonal om du har frågor eller behöver information om biverkningar.

Detta kanske intresserar dig
Effektiva naturliga huskurer för att behandla gikt
Steg för Hälsa
Läs det Steg för Hälsa
Effektiva naturliga huskurer för att behandla gikt

I den här artikeln kommer vi ge dig några användbara råd och naturliga huskurer för att behandla gikt så att du inte drabbas av detta problem.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Tilz, H., Becker, J. C., Legat, F., Schettini, A. P. M., Inzinger, M., & Massone, C. (2013). Allopurinol in the treatment of acquired reactive perforating collagenosis*. Anais Brasileiros de Dermatologia. https://doi.org/10.1590/s0365-05962013000100012
 • Heilberg, I. P., & Schor, N. (2006). Renal stone disease: causes, evaluation and medical treatment. Arquivos Brasileiros de Endocrinologia & Metabologia. https://doi.org/10.1590/s0004-27302006000400027
 • Sánchez Pozo, A., & Faus, M. J. (2003). Hiperuricemia y gota. Pharmaceutical Care Espana.

Innehållet i denna publikation är endast i informationssyfte. Det kan inte under några omständigheter tjäna till att underlätta eller ersätta diagnoser, behandlingar eller rekommendationer från en fackman. Konsultera din betrodda specialist om du har några tvivel och sök dennes godkännande innan du påbörjar några procedurer.