AEMPS identifierar nya biverkningar av omeprazol, eller Losec

AEMPS identifierar nya biverkningar av omeprazol, eller Losec
Leonardo Biolatto

Skriven och verifierad av läkaren Leonardo Biolatto.

Senaste uppdateringen: 11 mars, 2023

Den spanska myndigheten för läkemedel och hälsoprodukter, AEMPS, har tillkännagett nya biverkningar av omeprazol, ett av de mest konsumerade läkemedlen i världen. I Sverige finns ämnet bland annat i läkemedlet Losec. Det bör också noteras att, utöver masskonsumtion, finns det en tendens för människor att ta det under många månader. Enligt vissa undersökningar är den genomsnittliga konsumtionstiden bland patienter 2 år, med en dos på 20 mg per dag.

Som alla läkemedel är omeprazol inte fri från biverkningar. Vissa är mer kända och mer förväntade än andra, men med tidens gång och dess allmänna förekomst är det möjligt att vi allteftersom upptäcker nya biverkningar.

I AEMPS månatliga säkerhetsbulletin från december 2022 (artikel på spanska) rapporterade myndigheten att tubulointerstitiell nefrit är en ny erkänd biverkning av omeprazol. Problemet är att detta tillstånd kan utvecklas till njursvikt. Här är en artikel på engelska för dig.

Vad används omeprazol för?

Omeprazol är en protonpumpshämmare i magen. Det verkar alltså genom att minska produktionen av saltsyra i matsmältningssystemet.

Genom att hämma protonpumpen stiger pH och miljön blir mindre sur. Det är inte samma sak som andra läkemedel som anses som antacida, vilka blockerar surheten som redan producerats. I detta fall minskar den aktiva ingrediensen produktionen från början.

Därför anses omeprazol vara mycket effektivt vid behandling av gastrit, magsår, vissa fall av funktionell dyspepsi och även mot Helicobacter pylori-infektion. I sig är det väldigt säkert, men du bör inte ta det mer än åtta veckor. Under två månader är det nämligen fortfarande någorlunda säkert, men vid fortsatt och oövervakad användning kan allvarliga biverkningar uppstå.

Som vi redan har nämnt går tendensen i den allmänna befolkningen mot överdriven konsumtion, till och med så lång som upp till 2 års dagligt intag. Många av de oönskade reaktionerna vi ser idag kan därför bero på detta missbruk och inte på den godkända användningen som rekommenderas av vetenskapliga riktlinjer.

Automedicación med omeprazol aumenta los efectos secundarios.
Självmedicinering är ett folkhälsoproblem. Det händer inte bara med antacida.

Vanliga biverkningar av omeprazol

De juridiska bipacksedlarna för de kommersiella varumärkena som tillverkar omeprazol nämner följande som frekventa oönskade reaktioner:

 • Huvudvärk
 • Diarré eller förstoppning
 • Illamående och kräkningar
 • Flatulens

Alla dessa biverkningar kan förväntas, och även om de inte alltid uppträder, är deras närvaro bevisad från forskning på omeprazol. När man upplever dessa är det bästa att rådgöra med läkaren som ordinerat läkemedlet för att bestämma möjliga alternativ.

Biverkningar på grund av kronisk användning av omeprazol

De negativa effekterna som kan uppstå på grund av missbruk av omeprazol har också undersökts. Här inkluderar vi den överdrivna användning som en stor del av befolkningen utövar, genom självmedicinering.

En rapport från 2016 visar att följande är reaktioner som kan hänföras till kronisk användning:

 • Minskad effektivitet av antikoagulantia och trombocythämmande läkemedel. Detta kan öka kardiovaskulär risk.
 • Ökad risk för lunginflammation. Eftersom det är mindre surt i magen, möter bakterier en försvagad barriär som gör att de enkelt kan föröka sig.
 • Hypovitaminos. Framför allt ses vitamin B12-brist hos kroniska användare som är äldre eller som har samtidig diabetes mellitus.
 • Hypomagnesemi. Magnesiumkoncentrationen minskar hos patienter som tar läkemedlet i mer än 1 år.

Biverkningar som inte står på bipacksedeln

En granskning från 2018 fann därtill några negativa effekter av läkemedlet som inte är listade på de flesta bipacksedlar, men som forskare tillskrev den aktiva ingrediensen:

 • Hjärtsvikt
 • Hjärtinfarkt
 • Frossa
 • Demens

Vilken är den nya biverkningen av omeprazol som erkänns av AEMPS?

AEMPS rapporterade att tubulointerstitiell nefrit är en biverkning av omeprazol som vi bör vara uppmärksamma på. Därför bör ökad försiktighet vidtas vid förskrivning av detta läkemedel till patienter som redan har en njuranamnes.

Denna nefrit är en inflammation som uppstår i den del av njurvävnaden mellan tubuli, det vill säga mellan enheterna som ansvarar för att bilda urin. De som lider av det kan ha en ökning av mängden urin, en önskan att kissa på natten, ländryggssmärta och blod i urinen.

Även om det finns andra orsaker, har det på senare tid visat sig att 70 % av fallen är sekundära till en medicin. Icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel är huvudbovarna, liksom vissa antibiotika (betalaktamer och ciprofloxacin).

När det gäller omeprazol och dess möjlighet att generera tubulointerstitiell nefrit förväntas det att cirka 20 konsumenter av läkemedlet per 100 000 drabbas av det. Vissa drabbas efter bara 15 dagars användning, medan det för andra kan ta 18 månader innan det visar sig.

Biverkningar av omeprazol.
Biverkningar av omeprazol på njurarna kan visa sig med blod i urinen och smärta i områdena nära dessa organ.

Hur ska jag ta läkemedlet för att undvika dessa biverkningar?

Det viktigaste är att vi inte ska självmedicinera. Att använda det utan medicinsk övervakning ökar sannolikheten för negativa effekter.

Därför, även om det i många länder är tillgängligt receptfritt, är det att föredra att ha ett recept. Dessutom bör behandlingsplanen begränsas till vad som rekommenderas av vetenskapliga riktlinjer. Och denna  är i de flesta fall begränsad till högst 8 veckor.

Vissa negativa effekter är oundvikliga. Men med försiktighetsåtgärderna för vetenskapligt bevisad användning minskar risken.

Den spanska myndigheten för läkemedel och hälsoprodukter, AEMPS, har tillkännagett nya biverkningar av omeprazol, ett av de mest konsumerade läkemedlen i världen. I Sverige finns ämnet bland annat i läkemedlet Losec. Det bör också noteras att, utöver masskonsumtion, finns det en tendens för människor att ta det under många månader. Enligt vissa undersökningar är den genomsnittliga konsumtionstiden bland patienter 2 år, med en dos på 20 mg per dag.

Som alla läkemedel är omeprazol inte fri från biverkningar. Vissa är mer kända och mer förväntade än andra, men med tidens gång och dess allmänna förekomst är det möjligt att vi allteftersom upptäcker nya biverkningar.

I AEMPS månatliga säkerhetsbulletin från december 2022 (artikel på spanska) rapporterade myndigheten att tubulointerstitiell nefrit är en ny erkänd biverkning av omeprazol. Problemet är att detta tillstånd kan utvecklas till njursvikt. Här är en artikel på engelska för dig.

Vad används omeprazol för?

Omeprazol är en protonpumpshämmare i magen. Det verkar alltså genom att minska produktionen av saltsyra i matsmältningssystemet.

Genom att hämma protonpumpen stiger pH och miljön blir mindre sur. Det är inte samma sak som andra läkemedel som anses som antacida, vilka blockerar surheten som redan producerats. I detta fall minskar den aktiva ingrediensen produktionen från början.

Därför anses omeprazol vara mycket effektivt vid behandling av gastrit, magsår, vissa fall av funktionell dyspepsi och även mot Helicobacter pylori-infektion. I sig är det väldigt säkert, men du bör inte ta det mer än åtta veckor. Under två månader är det nämligen fortfarande någorlunda säkert, men vid fortsatt och oövervakad användning kan allvarliga biverkningar uppstå.

Som vi redan har nämnt går tendensen i den allmänna befolkningen mot överdriven konsumtion, till och med så lång som upp till 2 års dagligt intag. Många av de oönskade reaktionerna vi ser idag kan därför bero på detta missbruk och inte på den godkända användningen som rekommenderas av vetenskapliga riktlinjer.

Automedicación med omeprazol aumenta los efectos secundarios.
Självmedicinering är ett folkhälsoproblem. Det händer inte bara med antacida.

Vanliga biverkningar av omeprazol

De juridiska bipacksedlarna för de kommersiella varumärkena som tillverkar omeprazol nämner följande som frekventa oönskade reaktioner:

 • Huvudvärk
 • Diarré eller förstoppning
 • Illamående och kräkningar
 • Flatulens

Alla dessa biverkningar kan förväntas, och även om de inte alltid uppträder, är deras närvaro bevisad från forskning på omeprazol. När man upplever dessa är det bästa att rådgöra med läkaren som ordinerat läkemedlet för att bestämma möjliga alternativ.

Biverkningar på grund av kronisk användning av omeprazol

De negativa effekterna som kan uppstå på grund av missbruk av omeprazol har också undersökts. Här inkluderar vi den överdrivna användning som en stor del av befolkningen utövar, genom självmedicinering.

En rapport från 2016 visar att följande är reaktioner som kan hänföras till kronisk användning:

 • Minskad effektivitet av antikoagulantia och trombocythämmande läkemedel. Detta kan öka kardiovaskulär risk.
 • Ökad risk för lunginflammation. Eftersom det är mindre surt i magen, möter bakterier en försvagad barriär som gör att de enkelt kan föröka sig.
 • Hypovitaminos. Framför allt ses vitamin B12-brist hos kroniska användare som är äldre eller som har samtidig diabetes mellitus.
 • Hypomagnesemi. Magnesiumkoncentrationen minskar hos patienter som tar läkemedlet i mer än 1 år.

Biverkningar som inte står på bipacksedeln

En granskning från 2018 fann därtill några negativa effekter av läkemedlet som inte är listade på de flesta bipacksedlar, men som forskare tillskrev den aktiva ingrediensen:

 • Hjärtsvikt
 • Hjärtinfarkt
 • Frossa
 • Demens

Vilken är den nya biverkningen av omeprazol som erkänns av AEMPS?

AEMPS rapporterade att tubulointerstitiell nefrit är en biverkning av omeprazol som vi bör vara uppmärksamma på. Därför bör ökad försiktighet vidtas vid förskrivning av detta läkemedel till patienter som redan har en njuranamnes.

Denna nefrit är en inflammation som uppstår i den del av njurvävnaden mellan tubuli, det vill säga mellan enheterna som ansvarar för att bilda urin. De som lider av det kan ha en ökning av mängden urin, en önskan att kissa på natten, ländryggssmärta och blod i urinen.

Även om det finns andra orsaker, har det på senare tid visat sig att 70 % av fallen är sekundära till en medicin. Icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel är huvudbovarna, liksom vissa antibiotika (betalaktamer och ciprofloxacin).

När det gäller omeprazol och dess möjlighet att generera tubulointerstitiell nefrit förväntas det att cirka 20 konsumenter av läkemedlet per 100 000 drabbas av det. Vissa drabbas efter bara 15 dagars användning, medan det för andra kan ta 18 månader innan det visar sig.

Biverkningar av omeprazol.
Biverkningar av omeprazol på njurarna kan visa sig med blod i urinen och smärta i områdena nära dessa organ.

Hur ska jag ta läkemedlet för att undvika dessa biverkningar?

Det viktigaste är att vi inte ska självmedicinera. Att använda det utan medicinsk övervakning ökar sannolikheten för negativa effekter.

Därför, även om det i många länder är tillgängligt receptfritt, är det att föredra att ha ett recept. Dessutom bör behandlingsplanen begränsas till vad som rekommenderas av vetenskapliga riktlinjer. Och denna  är i de flesta fall begränsad till högst 8 veckor.

Vissa negativa effekter är oundvikliga. Men med försiktighetsåtgärderna för vetenskapligt bevisad användning minskar risken.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


 • Cardona-Ospina, J. A., Medina-Morales, D. A., Rodríguez-Morales, A. J., & Machado-Alba, J. E. (2016). Efectos adversos a largo plazo de los inhibidores de la bomba de protones: Perspectiva desde la medicina basada en la evidencia. Revista colombiana de Gastroenterología31(4), 403-408.
 • Forgerini, M., Mieli, S., & Mastroianni, P. D. C. (2018). Safety assessment of omeprazole use: a review. Sao Paulo Medical Journal136, 557-570.
 • Gordillo García, A. (2015). Omeprazol,¿ el opresor gástrico?.
 • Illesca Orosco, V. F., & Yalli Clemente, Y. Y. (2016). Evaluación del abuso del consumo de omeprazol en pacientes ambulatorios del Hospital Docente Clínico Quirúrgico Daniel Alcides Carrión.
 • Nieto-Ríos, J. F., Ruiz-Velásquez, L. M., Álvarez, L., & Serna-Higuita, L. M. (2020). Acute interstitial nephritis. Literature review. Iatreia33(2), 155-166.
 • Perazella, M. A., & Markowitz, G. S. (2010). Drug-induced acute interstitial nephritis. Nature Reviews Nephrology6(8), 461-470.
 • Shah, N., & Gossman, W. (2019). Omeprazole.

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.