8 varningstecken på hypotyreos du bör känna till

Symtom på hypotyreos må vara lätta att blanda ihop med andra vanliga tillstånd, men om du lägger märke till ett eller flera av dem bör du träffa en läkare för att få en tidig diagnos.
8 varningstecken på hypotyreos du bör känna till
Gilberto Adaulfo Sánchez Abreu

Granskad och godkänd av Kirurg Gilberto Adaulfo Sánchez Abreu.

Skriven av Okairy Zuñiga

Senaste uppdateringen: 26 augusti, 2022

Hypotyreos, eller underaktiv sköldkörtel, inträffar när sköldkörteln inte fungerar som den ska. Eftersom det kan påverka flertalet olika funktioner kan det utgöra en risk för din hälsa. Dessvärre är det lätt att missa några av de tidiga symptomen på detta problem. Försök därför att alltid vara medveten om följande varningstecken på hypotyreos:

Svaghet och håravfall

Hypotyreos kan orsaka olika problem relaterade till håret. Det vanligaste är tunnhårighet, kluvna toppar, håravfall och torrhet. Om du alltid har haft en frisk kalufs och dessa problem plötsligt dyker upp, ska du hålla utkik efter andra symtom. Var inte överdrivet oroad om det är det enda problem du lägger märke till.

Ändringar i din kost och livsstil kan också påverka hur ditt hår växer och ser ut. Om en medlem i din familj också har samma hårproblem är risken stor att det rör sig om genetiska problem snarare än sköldkörteln.

Konstant känsla av att vara kall

Kalla händer

Om du jämt känner dig kall trots att du befinner dig på en varm plats kan det vara ett varningstecken på hypotyreos. Det är en av de mest pålitliga varningarna om att din sköldkörtel inte fungerar som den ska. Vad du upplever är en intolerans mot kyla. Skillnaden mellan detta och faktisk hyperkänslighet för kalla temperaturer är närvaron av en djup smärta i dina ben.

Innan du oroar dig över att du känner dig kall ska du ta reda på om det har att göra med klimatet du befinner dig i. Om du nyligen flyttat kan du märka av visst obehag tills du justerat dig till det nya vädret. Om du inte har gjort några förändringar nyligen bör du å andra sidan tala med en läkare.

Mental trötthet

Märker du att du lider av glömska och mental trötthet? Inträffar det trots att du har en nyttig kost? Mental trötthet är väldigt vanligt hos personer som har stressiga arbetstimmar. Men om du tar en paus då och då och känslan av trötthet fortfarande infinner sig, kan det vara ett varningstecken på hypotyreos.

Det finns en stark koppling mellan dina hormonnivåer och hur väl dina kroppsliga organ fungerar. Brist på sköldkörtelhormon försvagar faktiskt hjärnan. Det är det som orsakar svackor i minnet och till och med blackouter. Om du vid sällsynta tillfällen har upplevt det tidigare är det normalt. Men om du upplever det regelbundet kan det vara en indikation på hypotyreos.

Plötslig ökning eller sänkning av vikten

Viktnedgång eller viktuppgång

När din sköldkörtel inte fungerar som den ska kan du drabbas av plötsliga skiftningar i vikten – både upp och ned. Dina matvanor har förmodligen inte något att göra med det.

Förändringar i vikt inträffar vanligtvis omedelbart eftersom hormonerna som sköldkörteln normalt sett producerar kontrollerar din kropps förvaring och användning av fett. När din sköldkörtel slutar fungera som den ska kan du inte längre bränna fett ordentligt. Hos vissa kan det även resultera i för stor kaloriförbränning, medan andra samlar och förvarar fett istället.

Smärta och muskelkramper

Upplever du kramper och konstant muskelsmärta? Om du inte nyligen har påbörjat en ny träningsrutin kan det vara ett tecken på hypotyreos. När din sköldkörtel inte längre kan fullfölja sina åtaganden kan mineralansamlingar orsaka smärta och kramper i leder såväl som muskler. De huvudsakliga områden som drabbas är händer och ben.

Depression kan vara ett varningstecken på hypotyreos

Depression

Känner du dig ledsen, ointresserad eller deprimerad av vanliga aktiviteter? Hypotyreos kan ha den effekten på dig på grund av de komplexa hormonkombinationer som körteln normalt har hand om. När dessa hormoner hamnar ur balans inträffar ofta nedstämdhet och depression. I dessa fall kanske du märker att terapi eller beteendeförändringar inte förbättrar din situation.

Vanligtvis kräver denna typ av depression medicinering som hjälper dig att återfå balansen, men det är inte lätt. Det har genomförts studier i ämnet, men din läkare behöver troligen göra flera justeringar av din medicinering innan han eller hon hittar rätt balans.

Torra naglar och hud

Sköra naglar och torr hud är tydliga tecken på att du lider av hypotyreos. Självklart känner du din egen kropp bäst och är medveten om att det finns vissa perioder av året då du upplever torrare hud och naglar än vanligt.

Till exempel på vintern är det normalt att se dessa symtom eftersom luften är torr och vindarna kalla. Ett tydligt tecken på ett problem är när sköra naglar och hår fortsätter in i de varma månaderna också.

Problemet med torr hud är att om den lämnas obehandlad kan du få allvarliga skador. Huden blir känsligare och du kan drabbas av infektioner. Det är ett väldigt allvarligt problem för människor med andra åkommor, såsom diabetes.

Vi rekommenderar att du läser Hur man tolkar hudens signaler

Minskad sexlust

Minskad sexlust på grund av hypotyreos

Har du märkt att din sexlust plötsligt har sjunkit utan anledning? Många faktorer kan ligga bakom det, visst, men när du har uteslutet stress, dålig cirkulation eller ett olyckligt förhållande bör du överväga att undersöka din sköldkörtel.

Oroa dig inte för mycket, för den minskade sexlusten är troligen inte ditt fel. Vanligtvis är det bara ett symptom, och så fort du har kommit underfund med det huvudsakliga problemet kommer den återgå till det normala.

Notera

Alla symptom som har diskuterats i den här artikeln kan indikera andra problem, vilket vi påpekade i början. Om du dock märker av flera varningstecken på hypotyreos samtidigt så är det värt att besöka din läkare. En vanlig undersökning kan hjälpa dig att få svar på dina frågor.

Vanligtvis finns det väldigt enkla tester att genomgå för att slå fast huruvida du har ett problem med sköldkörteln som kräver behandling.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.