8 produkter som kan påverka sköldkörtelfunktionen

Tandkräm och antibakteriella rengöringsmedel kan innehålla en ingrediens som må hjälpa till att eliminera vissa mikroorganimser, men som även kan vara väldigt skadlig mot din sköldkörtel.
8 produkter som kan påverka sköldkörtelfunktionen
Gilberto Adaulfo Sánchez Abreu

Granskad och godkänd av Kirurg Gilberto Adaulfo Sánchez Abreu.

Senaste uppdateringen: 26 augusti, 2022

Din sköldkörtel är en liten, fjärilsformad körtel som sitter vid basen av halsen och spelar en viktig roll i din kropps ämnesomsättning. När förändringar sker i din sköldkörtel kan det påverka ett flertal organ i kroppen, till och med till den grad där din livskvalitet försämras. Med andra ord är det viktigt att känna till vilka produkter som kan påverka sköldkörtelfunktionen.

Ansamling av gifter i kroppen är en av de huvudsakliga orsakerna till ökade problem med detta organ. Att följa en hälsosam kost kan verkligen minska den åverkan som gifter har på kroppen, men det finns andra vanor och faktorer som ofta förbises trots att även de kan påverka sköldkörtelfunktionen.

Användning av hushållsprodukter har visat sig påverka framfarten av sköldkörtelproblem på grund av deras stora mängder kemikalier och gifter. Att undvika eller minska användningen av dessa produkter kan minska risken för att drabbas.

Bekämpningsmedel

Bekämpningsmedel kan påverka sköldkörteln

Flera studier har slagit fast att personer som kommer i kontakt med bekämpningsmedel lider ökad risk att drabbas av sköldkörtelproblem. En studie fann att kvinnor som är gifta med män som använder bekämpningsmedel i sitt dagliga arbete uppvisar större risk för sköldkörtelproblem.

En annan studie varnade att 60% av de bekämpningsmedel som används idag kan orsaka förändringar i sköldkörteln. Det råder inga tvivel om att frekvent och regelbunden utsättning för bekämpningsprodukter såsom ogräsmedel, insektsmedel och svampmotverkande medel är skadligt för körteln.

Här är det enligt Naturskyddsföreningen framförallt citrusfrukter man bör hålla koll på, eftersom dessa ofta innehåller bekämpningsmedel.

Brandskyddsmedel

Flamskyddsmedel såsom polybromerade difenyletrar (PBDE) kan orsaka ändringar i funktionen hos din sköldkörtel. De hittas i till exempel skärmar för TV-apparater och datorer, samt i skumgummit som används för att stoppa möbler och mattor.

Som om det inte vore nog är utsättning för PBDE även relaterat till beteende- och utvecklingsproblem.

Plast

Plastflaskor

Utöver att ha en negativ påverkan på din kropp rent generellt kan plast även vara skadligt för sköldkörtelfunktionen. Ett av de största hälsorelaterade orosmolnen är ett grundämne som släpps ut från plast ner i mat och vatten, känd som antimon.

Forskare vid University of Copenhagen (Danmark) fann att antimonnivåerna som upptäcktes i fruktdrycker och juicer som förvarats i plastflaskor var 2,5 gånger högre än vad som anses vara säkra nivåer för dricksvatten.

Man har även upptäckt att vissa ftalater som finns i plastflaskor kan påverka sköldkörtelfunktionen.

Teflonytor

Dessa ytor tillverkas med perfluoroktansyra (PFOA) – en kemikalie som används i framställningen av teflon, matförpackningar och andra produkter som ofta hittas i våra hem.

Denna kemikalie kan påverka din sköldkörtel även om du bara utsätts för måttliga mängder, så det är bäst att undvika produkter med teflon.

Tandkräm med triklosan

Vissa av de mer populära tandkrämerna idag innehåller en ingrediens vid namn triklosan, som påverkar funktionen hos sköldkörteln, testosteron- och östrogennivåerna samt effektiviteten hos vissa antibiotikum.

Triklosan är ett ämne som kan störa hormonerna som produceras av sköldkörteln, och det stör även den normala utvecklingen av ditt fortplantningssystem såväl som din ämnesomsättning.

Antibakteriella produkter

Fuktgivare kan innehålla triklosan

Vissa antibakteriella tvålar, geler och lotions kan också innehålla triklosan.

Triklosan agerar som en antibiotika för att kontrollera bakterierna som frodas på fötterna, händerna, tänderna och andra delar av kroppen. Som vi dock nämnde ovan är det även skadligt för andra kroppsfunktioner, inklusive sköldkörteln.

Tungmetaller

Många kemikalier som ofta används i hemmet innehåller någon form av tungmetall, såsom kvicksilver, bly eller aluminium. Produktionen av antikroppar för att bekämpa dessa kan leda till autoimmuna sköldkörtelproblem, som Hashimotos och Graves sjukdom.

Soja kan påverka sköldkörtelfunktionen

Sojaprodukter innehåller fytoöstrogener bland sina proteiner, vilka kan störa sköldkörtelns produktion av peroxidas. När den normala sköldkörtelfunktionen störs kan kroppen inte bearbeta jod, vilket är hur sköldkörtelhormon produceras.

En annan nackdel med sojaprodukter är att majoriteten av dem idag är genetiskt modifierade, vilket också kan ge upphov till negativa effekter på hälsan.

Undvik dessa produkter som kan påverka sköldkörtelfunktionen, framförallt om du redan drabbats av problem med detta organ.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.