7 varningstecken för livmoderhalscancer

Om du, bland andra symtom, känner obehag när du urinerar eller har samlag kan det tyda på livmoderhalscancer. Att vara överviktig kan också öka risken för att utveckla denna sjukdom.
7 varningstecken för livmoderhalscancer

Senaste uppdateringen: 17 november, 2015

Fram tills för runt 40 år sedan utgjorde livmoderhalscancer ett av de största cancerdödshoten för kvinnor. På grund av medicinska och teknologiska framsteg har dödstalen för denna sjukdom dock sjunkit avsevärt, även om den fortsätter att vara ett hot.

Forskning, medicin och teknologiska framsteg har gjort att vi kan fastställa nyckelsymtom som gör det enklare att upptäcka sjukdomen i tid för att ge tidig behandling. Av denna anledning är det viktigt att alla kvinnor är välinformerade om denna sjukdoms varningstecken och talar med en läkare tidigt om de känner att de är i riskzonen.

Vad är riskfaktorerna för livmoderhalscancer?

Att känna till riskfaktorerna för livmoderhalscancer är också väldigt viktigt för att förebygga det, samt för att tidigt kunna vidta åtgärder. Med denna information kan kvinnor identifiera om de potentiellt löper risk att utveckla sjukdomen.

 • Infektion av Humant Papillomvirus (HPV): HPV-viruset är en stor orsak till livmoderhalscancer. Det överförs genom sexuellt umgänge och kan vanligtvis upptäckas i och med att det hittas vårtor runt genitalierna, eller med cellprov.
 • Diet: En dålig diet kan leda till att du blir överviktig eller fet, vilket hos kvinnor ökar risken för denna sjukdom.
 • Genetik: Kvinnor med en genetisk historia av livmoderhalscancer löper tre gånger så stor risk för att utveckla sjukdomen.
 • HIV: Detta virus försvagar immunförsvaret och gör att kroppen löper större risk att infekteras med HPV.
 • Konsumtion av tobak eller snus.
 • Första samlaget i tidig ålder.
 • Högt antal barn.
 • Klimakteriet efter 52 års ålder.
 • Diabetes.
 • Högt blodtryck.
 • Exponering för höga nivåer av östrogen.

Vilka är de tidiga varningstecknen för livmoderhalscancer?

En av nackdelarna med cancer är att det ofta är en tyst sjukdom i sina tidiga stadier, vilket är en av anledningarna till att så många dör från denna sjukdom. Om du varnas i tid kan dock detta vara nyckeln till tidig upptäckt och behandling.

Bensmärta

Trötta-ben

Ett av symtomen som kan inträffa i de tidiga stadierna av livmoderhalscancer är smärta och svullnad i benen. Detta inträffar eftersom livmoderhalsceller sväller och förhindrar normalt blodflöde, vilket orsakar denna smärtsamma känsla.

Vaginala flytningar

Vaginala flytningar är normalt när de inte utsöndras frekvent och saknar färg och odör. Om de vaginala flytningarna ökar, utsöndras oftare, luktar eller har ett konstigt utseende är det bäst att tala med en läkare eftersom det kan vara ett tydligt symtom för livmoderhalscancer.

Ovanliga blödningar

Blod

Detta är ett av de vanligaste symtomen för livmoderhalscancer. Vissa kvinnor har oregelbunden menstruation och bör tala med en läkare för att fastställa orsaken till detta. Om din menstruation fram tills nu varit regelbunden och du nu börjat blöda mellan menstruationer eller efter sexuellt umgänge är det viktigt att uppmärksamma denna varning och tala med en läkare.

Obehaglig urinering

Vad som inträffar efter urinering kan hjälpa till att upptäcka livmoderhalscancer på flera sätt. Det mest uppenbara symtomet är obehag under urinering, som klåda, spändhet eller annat obehag. Detta symtom indikerar i de allra flesta fall en urinvägsinfektion, men när dessa symtom är frekventa och håller i sig är det viktigt att söka omedelbart läkarvård.

Oregelbunden urinering

Förstoppning

Utöver obehag kan förändringar i urineringsvanorna också vara nyckeln till att upptäcka denna sjukdom. Om du börjar drabbas av inkontinens, urinerar oftare än vanligt eller om du lägger märke till missfärgningar kan detta vara varningstecken.

Smärta under sexuellt umgänge

Att känna obehag eller smärta under sexuellt umgänge är ytterligare ett nyckelsymtom i upptäckten av livmoderhalscancer. I detta fall är det bäst att tala med en läkare för att fastställa anledningen till smärtan.

Bäckensmärta

Bäckensmärta är vanligtvis inte ovanligt under menstruationscykeln. Men när kramper och bäckensmärta håller i sig längre än normalt eller inträffar oftare eller mer intensivt är det viktigt att vara på alerten och tala med en specialist.


Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.