7 tecken på känslomässig berusning

Vi bör alla dedikera lite tid åt att vårda våra inre jag och rensa våra känslor. När känslor blir giftiga för oss tar vi allt till extrema nivåer och missförstår andras ord och handlingar.
7 tecken på känslomässig berusning
Raquel Aldana

Skriven och verifierad av psykologen Raquel Aldana.

Senaste uppdateringen: 04 januari, 2023

Kan du eller någon du känner identifiera sig med dessa ord? Det här är orden från någon som lider av känslomässig berusning eller känslomässiga problem som relaterar till stress, ångest och depression.

Jag känner mig sårbar, jag blir enkelt upprörd, och ibland känner jag för att lämna allt bakom mig, jag kan gå från intresserad till likgiltig på bråkdelen av en sekund, och precis lika snabbt kan jag känna för att avsluta ett projekt som tidigare tråkade ut mig.

Jag lever på en konstant berg-och-dalbana. Skrattande och gråtande kan jag bli instabil vid de mest oväntade av stunder. Det kräver stor ansträngning att separera mina förflutna och nuvarande orosmoln, och osäkerhet styr mitt liv.

Jag reagerar ofta oproportionerligt på situationer och har svårt att tydligt uttrycka de tankar och känslor som orsakar mig stora problem. Jag känner mig heller inte bekväm med något eller någon, och det känns som att jag drunknar eftersom jag känner ett djupt behov av att någon ska ta min hand…

7 tecken på känslomässig berusning

Ångest

Många av oss kan lätt förstå effekterna av alkoholberusning. Den ändrar vår uppfattning, ökar vår hjärtrytm och ökar reaktionstiden. Men kan du tolka tecknen som indikerar att du är överväldigad av dina känslor?

Om du har genomgått eller genomgår en tid av känslomässiga bördor är det troligt att du har försummat att ordentligt ta itu med dina känslor. Trots att det finns många orsaker är känslomässig berusning resultatet av att inte ha avvarat tid för att vårda ditt inre jag.

1. Du är konstant på defensiven

Om vi är känslomässigt berusade har vi gått i “självförsvarsläge” för att skydda oss från vad vi anser skadligt. När känslor överväldigar oss kan vi feltolka andras ord och handlingar som en attack, men det är faktiskt vi som överdriver allt.

Det händer för att vårt självförsvar är helt borta och det får oss att känna oss sårbara. Våra känslor blockeras och vi uppmärksammar bara det negativa och låter varje liten sak påverka oss.

Som en konsekvens vrider vi andras ord och syften och reagerar aggressivt och oproportionerligt i tron att vi måste vara på vår vakt mot faror som bara finns i vårt huvud.

Tårar

2. Din uppfattning ändras

Det är troligt att du upplever allt omkring dig genom en lins av känslor och att du inte lyssnar på dig själv eller andra. Det kan verka som ett slöseri med tid, men att inte ta hand om dessa konflikter kan orsaka en rad olika problem.

Till exempel nervositet, otålighet och okontrollerbara reaktioner har sin källa här: hur lite vi förstår och uppmärksammar vår omgivning.

3. Du är överdrivet kritisk

En anledning till varför det är så svårt att hantera en känslomässigt berusad individ är på grund av den självpåtagna barriär som orsakas av en kompromisslös attityd.

Om du mår på detta sätt är det möjligt att du i din önskan att ha allt under kontroll har förlorat förmågan att vara flexibel. Försök att vara snällare mot dig själv och andra.

4. Dina osäkerheter kommer till ytan

Om du är känslomässigt berusad kommer dina osäkerheter till ytan och kontrollerar ditt liv. Du är mer reaktiv och ofta på defensiven.

Ditt självförtroende är helt borta och du känner sig sårbar för allt som händer. Du känner dig förmodligen svag och inkapabel att tydligt förstå hur du mår, vem du är och vad du är kapabel att åstadkomma.

Som en konsekvens tror du att du behöver någon vid din sida som kan uppfylla vad du behöver, skydda dig och hjälpa dig genom dagen eftersom du inte kan göra något själv. Uppenbarligen måste du jobba med detta för att återställa ditt självförtroende och din känslomässiga identitet.

5. Du känner dig förlorad

Den känslomässiga lasten kan vara så överväldigande att du inte ens känner dig som dig själv. Att känna sig förlorad betyder att man inte har styrkan eller förmågan att återhämta sig.

När din livskraft försvinner stänger du gardinerna och försöker skydda dig själv från dina egna känslor; du ger upp en viktig del av ditt väsen. Kort sagt kräver det stor fysisk och mental ansträngning att ta beslut och ha koll på saker, eftersom du inte har styrkan att hantera dagliga sysslor.

Huvudvärk

6. Ditt känslomässiga blockage hindrar dig

När vi är överväldigade av våra känslor är vi oförmögna att mentalt filtrera våra känslomässiga reaktioner. Som ett resultat försämras vår förmåga att kommunicera, ta beslut och göra framsteg. Så vi finner oss själva i situationer där vi svarar otillräckligt eller helt enkelt inte svarar alls.

Att vara känslomässigt berusad hindrar dig från att tänka innan du talar och få perspektiv på vad som händer. Din uppmärksamhet och ditt minne är överdrivet selektivt. Du börjar vrida andras ord och drar dina egna slutsatser, vilket bara gör din frustration och dina problem värre.

“Håll alltid huvudet kallt och hjärtat varmt,” sade Konfucius en gång i tiden. Att reagera vilt tillåter våra känslor och impulser att explodera.

7. Känslomässig svindel hindrar dig från att säga farväl

Vi är rädda för att göra oss av med vad som funnits med oss, antingen i närheten eller under en lång tid. Vi kan bara inte släppa taget, trots att det skapar lidande.

Det kostar oss vanligen när våra känslor har invaderat och vi ställs inför ännu större rädslor för känslomässig tomhet. Detta eftersom vår känslomässiga arkitektur håller på att kollapsa, och det finns vissa grundläggande pelare som bara inte kan rivas.

Uppenbarligen har vi fel. Denna uppfattning är resultatet av utmattning och blockage som orsakar känslomässig berusning.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.


  • Amado, M., Brito, R., Pérez, C. (2007). Estilos de aprendizaje de estudiantes de Educación Superior. Recuperado de www.alammi.info/revista/numero2/pon_0011.pdf
  • Bisquerra, R. (2001). Educación emocional y bienestar. (1ª Reimpresión).(2da. ed.) Barcelona, España: Editorial CISS Praxis.
  • Bisquerra, R. (2005). La educación emocional en la formación del profesorado. Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 19 (3). Recuperado de redalyc.uaemex.mx/pdf/274/27411927006.pdf

Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.