7 allvarliga konsekvenser av för lite sömn

De flesta av oss upplever någon gång i livet symtomen för att ha sovit för lite. Att sova dåligt eller färre timmar än du behöver kan göra det svårt att koncentrera sig och även göra att du känner dig klumpig, dåsig och fysiskt trött. Nästa morgon syns det dessutom i ditt ansikte att du har haft en dålig natt.

Vad de flesta dock inte vet är att brist på sömn kan leda till en rad allvarliga och långsiktiga konsekvenser för din hälsa.

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) bör snittpersonen få mellan sju och åtta timmars sömn per natt för att bibehålla god fysisk, emotionell och mental hälsa. Trots detta har arbete, livsstil och teknologi lett till att vi minskat antalet sömntimmar per natt och att fler och fler människor rapporterar dålig sömnkvalitet.

En nyligen genomförd studie från University of Texas fann att personer som inte får minimiantalet rekommenderade sömntimmar per natt visar genetiska ändringar efter sju nätter i sträck, som kan leda till hälsoproblem som fetma, hjärtsjukdom, minnesförlust och annat.

Om du sover sex eller färre timmar per natt måste du verkligen bli medveten om de allvarliga riskerna som för lite sömn kan utsätta din hälsa för.

Ökad risk för stroke

Stroke

En studie från Mayo Clinic i USA har slagit fast att personer som inte sover bra löper ökad risk att drabbas av stroke. Vuxna som sover i sex timmar eller mindre per natt löper upp till fyra gånger så stor risk att uppvisa symtomen för stroke.

Risk för fetma

Personer som har svårt att sova på nätterna eller som sover färre än sex timmar per natt tenderar att ha större aptit och ett större sug efter livsmedel med många kalorier. Bristen på sömn får dem att lida av ett flertal hormonförändringar som i sin tur påverkar deras aptit.

Vidare kan dålig sömn ha långsiktiga effekter, framförallt i form av fetma.

Enligt att flertal studier kan brist på ordentlig sömn ge upphov till stora förändringar i kroppens nivåer av ghrelin och leptin – de hormon som ansvarar för att reglera aptiten.

Ökad risk för diabetes

Bukspottkörtel-diabetes

En forskningsstudie genomförd av Center for Disease Control fann att lågkvalitativ sömn är relaterat till en ökad risk för kroniska sjukdomar som typ 2-diabetes och att personer som lider av dålig sömn även är mindre känsliga för insulin.

Minnesförlust

Det är ingen hemlighet att en dålig natts sömn kan göra dig mer glömsk och mindre koncentrerad. Vad de flesta inte vet är att du i det långa loppet kan utveckla allvarliga kognitiva problem som ett resultat av för lite sömn.

Så lite som att genomgå en dålig natt då och då kan orsaka förlust av hjärnvävnad. Detta inträffar eftersom mängden blod till våra hjärnmolekyler ökar när vi sover. En studie genomförd av University of California fann att brist på sömn leder till ”hjärnskada”.

Ökad risk för att bli förkyld

Influensa

Att sova mindre än de nödvändiga antalet timmar försvagar ditt immunförsvar, vilket gör det mer troligt att du kommer drabbas av en förkylning eller influensan. Dessa resultat kommer från en studie som genomfördes av Carnegie Mellon University.

Hjärtsjukdom

När du får för lite sömn producerar din kropp mer kemiska substanser och hormoner som kan få dig att drabbas av hjärtsjukdom. Denna slutsats kommer från en studie som publicerats i European Heart Journal, och i den säger man att personer som sover färre än sex timmar per natt lider upp till 48% högre risk att drabbas av hjärtsjukdom.

Å andra sidan säger en studie publicerad av Harvard Health Publications att brist på sömn associerats med högt blodtryck, igentäppta artärer och hjärtsvikt.

Möjligt ökad risk för cancer

Cancer1

En studie från American Cancer Study fann att för lite sömn kan vara relaterat till tarm- eller bröstcancer. Denna studie genomfördes med 1,240 personer och fann att personer som sov mindre än sex timmar per natt löpte upp till två gånger så stor risk att drabbas av tarmpolyper, som i det långa loppet kan bli elakartade.

MER FÖR DIG