7 allvarliga konsekvenser av för lite sömn

7 allvarliga konsekvenser av för lite sömn

Senaste uppdateringen: 01 januari, 2019

De flesta av oss upplever någon gång i livet symtomen för att ha fått för lite sömn. Att sova dåligt eller färre timmar än du behöver kan göra att du får svårt att koncentrera dig på dagen. Det kan även göra att du känner dig klumpig, dåsig och fysiskt trött. Morgonen efter syns det dessutom i ditt ansikte att du har haft en dålig natt.

Vad många dock kanske inte vet är att sömnbrist kan leda till en rad allvarliga och långsiktiga konsekvenser för hälsan.

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) bör snittpersonen få mellan sju och åtta timmars sömn per natt. Detta är vad som behövs för att bibehålla en god fysisk samt emotionell och mental hälsa. Trots detta har arbete, livsstil och teknologi lett till att vi minskat antalet sömntimmar per natt. Och fler och fler människor rapporterar dålig sömnkvalitet.

En nyligen genomförd studie från University of Texas fann att personer som inte får minimiantalet rekommenderade sömntimmar per natt visar genetiska ändringar efter sju nätter i sträck. De visade att detta kan leda till hälsoproblem som fetma, hjärtsjukdom, minnesförlust och annat.

Sover du sex eller färre timmar per natt måste du verkligen bli medveten om de allvarliga riskerna detta kan utsätta din hälsa för.

För lite sömn ökar risken för stroke

Får man för lite sömn på natten kan detta allvarligt påverka hälsan

En studie från Mayo Clinic, USA visade att personer som inte sover bra löper ökad risk att drabbas av stroke. Vuxna som sover i sex timmar eller mindre per natt löper upp till fyra gånger så stor risk att uppvisa symtomen för stroke.

Risk för fetma

Personer som har svårt att sova på nätterna eller sover för lite tenderar att ha större aptit och ett större sug efter kaloririka livsmedel. Bristen på sömn skapar ett flertal hormonförändringar som i sin tur påverkar aptiten.

Vidare kan dålig sömn ha långsiktiga effekter, framförallt i form av fetma.

Enligt ett flertal studier kan för lite sömn ge upphov till stora förändringar i kroppens nivåer av ghrelin och leptin. Dessa är de hormoner som ansvarar för att reglera aptiten.

Ökad risk för diabetes

Bukspottkörtel-diabetes

En forskningsstudie på Center for Disease Control fann att lågkvalitativ sömn är relaterat till ökad risk för kroniska sjukdomar. Detta kan till exempel vara typ 2-diabetes och ökad insulinkänslighet.

Minnesförlust

Det är ingen nyhet att en dålig natts sömn kan göra dig mer glömsk och mindre koncentrerad. Vad de flesta kanske inte vet är att för lite sömn i det långa loppet kan leda till allvarliga kognitiva problem.

Så lite som att gå igenom en dålig natt då och då kan leda till att man förlorar av hjärnvävnad. Detta inträffar eftersom mängden blod till hjärnmolekylerna ökar när vi sover. En studie genomförd av University of California fann att brist på sömn leder till “hjärnskada”.

Ökad risk för att bli förkyld

Influensa

Att sova mindre än de nödvändiga antalet timmar du behöver försvagar ditt immunförsvar. Detta gör dig mer mottaglig för att drabbas av en förkylning eller influensa. Dessa resultat kommer från en studie som genomfördes av Carnegie Mellon University.

Hjärtsjukdom

När du sover för lite producerar kroppen mer kemiska substanser och hormoner vilket kan leda till ökad risk för hjärtsjukdom. Denna slutsats kommer från en studie som publicerats i European Heart Journal. I den säger man att personer som sover färre än sex timmar per natt löper upp till 48% högre risk att drabbas av hjärtsjukdom.

En annan studie, publicerad av Harvard Health Publications, visar att sömnbrist associerats med högt blodtryck, igentäppta artärer och hjärtsvikt.

Möjligt ökad risk för cancer

Cancer1

En studie från American Cancer Study fann att för lite sömn kan vara relaterat till tarm- och bröstcancer. Studien genomfördes på 1 240 personer. Den fann att mindre än sex timmars sömn per natt ökar risken att drabbas av tarmpolyper med upp till två gånger. Dessa kan i det långa loppet kan bli elakartade.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.