Signaler från kroppen som visar hur den mår

Signaler från kroppen som visar hur den mår
Carlos Fabián Avila

Granskad och godkänd av läkare Carlos Fabián Avila.

Senaste uppdateringen: 25 augusti, 2022

Sedan antikens tider har medicinvetenskaper använt metoden att se på signaler från kroppen för att ta reda på vad som händer inuti kroppen, och utreda ifall något inte är som det ska. Denna typ av diagnos används ofta fortfarande idag. Men i dag har teknologin utvecklats så att man ska kunna få en mer noggrann utredning.

Signaler från kroppen visar hur den mår

Den traditionella kinesiska läkevetenskapen och andra orientaliska terapier är bra exempel på denna diagnosmetod. Den innebär att man letar efter yttre förändringar på kroppen för att utröna ifall det finns förändringar inne i kroppen. Med hjälp av kroppssignalerna kan man få hjälp att upptäcka olika typer av sjukdomar. Det är då enklare att sätta in bra behandling i god tid.

Urin

Urinen kan visa på olika signaler från kroppen

Färgen på din urinen kan visa på ifall något håller på att hända i kroppen. Urinen hos personer som är friska har en gulaktig färg och en doft som inte är så värst stark.

  • Färg: Tack vare färgen på din urin kan du se hur vätskebalansen är i kroppen. En urin med en klar färg visar på att kroppen har en bra vätskebalans och är i sitt normala tillstånd. Ifall urinen dock har en mörk färg visar detta på dålig vätskebalans. Det kan också visa på dålig njurfunktion, då njurarna har som uppgift att eliminera skadliga substanser via urinen.
  • Miktionsfrekvens (överaktiv blåsa): Ifall du urinerar ofta kan detta vara ett tecken på att du lider av diabetes eller någon form av urinvägsinfektion. Detta problem kan också vara ett resultat av överdriven alkoholkonsumtion, graviditet eller försvagade muskler.
  • Lukt: En kraftig lukt på urinen är också en av de signaler från kroppen som säger att allt inte är som det ska. Ifall denna lukt uppkommer samtidigt som du ofta urinerar och urinen har en mörk färg bör du uppsöka läkare direkt.
  • Blod i urinen: Detta är en av de signaler från kroppen som visar på någon urinvägsinfektion eller infektion i njurarna. Det har oftast att göra med njurarna.

Viktförlust eller -uppgång

Ifall du ofta går ner eller upp i vikt kan detta ha att göra med din kost eller livsstil. Det kan dock även vara en av de signaler från kroppen som säger att något inte är som det ska. Därför bör du vara uppmärksam på detta tecken.

  • Går du drastiskt upp i vikt kan detta tyda på en obalans i sköldkörteln, vätskeretention, hjärtproblem, njurproblem eller graviditet. Går du å andra sidan ner mycket i vikt utan någon speciell anledning bör du konsultera en läkare. Detta kan vara ett tecken på cancer.

Förändringar i huden

Var uppmärksam på hudförändringar

Huden är kroppens största organ och även den del av kroppen som utsätts för flest faktorer som kan påverka den. Det är viktigt att göra regelbundna undersökningar, eftersom signaler från kroppen och hur den mår kan visa sig i huden .

Ifall huden har ändrat färg, eller det uppkommer annorlunda märken, svåra problem med akne eller andra förändringar är det bäst att kontakta en dermatolog. Det kan då vara bra att få en diagnos för att tidigt kunna sätta in eventuella åtgärder mot allvarliga sjukdomar som exempelvis hudcancer.

Förändringar på naglarna

Förändringar på naglarna kan också vara symtom på olika typer av sjukdomar. Våra naglar är en del av vår självbild, men de är även ett fönster som visar signaler från kroppen.

  • Bleka naglar: Ifall naglarna tappar sin glans och börjar se bleka ut kan detta vara signaler från kroppen som visar på anemi och brist på röda blodkroppar. Det kan då vara bra att konsultera en läkare för tips på en kost som är rik på järn.
  • Spruckna och sköra naglar: Spruckna och sköra naglar kan tyda på problem med sköldkörteln.
  • Tjocka och gulaktiga naglar: Denna typ av naglar kan tyda på att du har problem med svamp, som sprids ut mot naglarna.

Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.