World Food Day: Mat ska vara för alla

Trots att det finns tillräckligt med mat för att försörja alla i världen, går utrotning av hunger utöver det: livsmedelssäkerheten måste garanteras.
World Food Day: Mat ska vara för alla
Mariel Mendoza

Skriven och verifierad av läkare Mariel Mendoza.

Senaste uppdateringen: 18 november, 2022

World Food Day hålls varje år i oktober. Det valda datumet sammanfaller med årsdagen av FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, som grundades 1945.

Varje år antar World Food Day ett nytt tema och varierar något i fokus. Huvudsyftet med att uppmärksamma denna dag är dock att främja hälsosam kost, livsmedelssäkerhet och att vidta åtgärder för att utrota hunger senast 2030.

Begreppet livsmedelssäkerhet innebär att alla i världen ska ha fysisk och ekonomisk tillgång till tillräcklig, säker och näringsrik mat för att tillgodose deras kostbehov och preferenser för ett aktivt och hälsosamt liv.

World Food Day 2022 – leave NO ONE behind

Världsmatdagen.
Tillgång till en hälsosam och balanserad kost är varje människas rättighet.

I år, 2022,  är det utvalda temat “Säkrare mat, bättre hälsa”“. Huvudfokus är att främja antagandet av balanserad och hälsosam kost i alla hushåll. Detta kräver tillgång till säker (icke-skadlig) mat för människor, miljö och djur.

World Food Day bör uppmärksammas av alla som deltar i och drar nytta av livsmedelskedjan, från bönder och djurhållare till distributörer, stormarknadsarbetare, mellanhänder och kockar.

Alla i världen, både på jobbet och hemma, har en viktig roll att spela för att främja hälsosam kost.

Mat ska vara för alla

Hälsosam kost är varje människas rättighet och är också grunden för god fysisk och mental utveckling hos barn. En balanserad och åldersanpassad kost är avgörande för hela den mänskliga utvecklingen. Hunger har många skadliga effekter på kroppen.

Det är vår plikt att säkerställa ett barns korrekta näring och kostuppfostran kan börja hemma från en tidig ålder. Förutom barn är äldre vuxna också benägna att drabbas av störningar som är förknippade med undernäring.

Hur kan du stödja World Food Day?

Det finns många sätt att stödja World Food Day, till exempel:

  • Uppmuntra deltagande i program för att utrota hunger i de mest utsatta befolkningsgrupperna.
  • Lär dig äta medvetet (ta hand om mat och undvika slöseri).
  • Främja en hälsosam, balanserad och varierad kost hemma, som innehåller proteiner och grönsaker.
  • Undvik ultrabearbetade livsmedel.
  • Köp lokala och färska produkter som säljs på bondemarknader.
  • Volontärarbeta i ideella eller kommunala matbespisningar.
  • Lär barn korrekt hantering och förvaring av olika livsmedel hemma.
  • Inför matutbildning i skolor.
  • Bidra, så mycket som möjligt, med donationer till områden som är utsatta för svält.
  • Tacka alla som deltar i processen, från produktionen tills den når våra bord.

Miljontals människor lider av hunger

World food day
Att minska slöseri är det första steget i att bekämpa hungern i världen.

Enligt FN lider 820 miljoner människor av hunger och cirka 155 miljoner barn är undernärda. De flesta av de hungriga bor i Sydasien och Afrika söder om Sahara. Statistiskt sett dör 3,1 miljoner barn varje år av undernäring, och var 5:e sekund dör ett barn av en hungerrelaterad störning.

Tro det eller ej, det finns tillräckligt med mat i världen för att mätta alla

Det finns för närvarande tillräckligt med mat i världen för att mätta alla. Däremot går cirka 20 % av all livsmedelsproduktion till svinn varje år. Därför, förutom att lyfta fram vikten av mat och dess bevarande, syftar World Food Day också till att utrota hunger, och det första steget till detta är att minska matsvinnet.

Hunger drabbar främst barn

Vid ihållande matbrist, bromsas eller stoppas tillväxten hos barn, och gör dem även fysiskt svaga. Samtidigt gör kognitiv och mental funktionsnedsättning det svårare för dem att koncentrera sig och tillgodogöra sig kunskaper i skolan, och det skapas även en förlust av motivation. På samma sätt kommer mödrar i hunger att få barn som är smalare och mer benägna att få olika sjukdomar.

Pandemin har backat framstegen

COVID-19-pandemin var en orsak till svält över hela världen eftersom den kom så plötsligt och kaotiskt. Det orsakade en minskning av tillgången på livsmedel och på produktionen, samt en minskad sysselsättning och minskade inkomster.

Sålunda hade människor inte bara svårare att få tillgänglighet till mat, utan även det faktum att priserna ökat när den återvände till hyllorna, gjorde det svårare att ha råd på grund av minskade inkomster.

Att uppmärksamma World Food Day hjälper alla i världen

Att fira World Food Day hjälper inte bara till att uppmärksamma problemet, i syfte att förbättra livsmedelssäkerhet, tillgänglighet och distribution; det är också en ständig påminnelse om att vi kan utrota hunger.

Förutom förespråkande för korrekt kost, gynnas världen också av att främja sociala skyddsprogram som främjar livsmedelssäkerhet och införa miljömedvetna jordbruksmetoder.

Å andra sidan är hungern inte det enda problemet i samband med matsystemet. Det finns andra, såsom fetma, miljöförstöring (som drabbar jordbruk och boskap) och klimatförändringar, som vi ibland ignorerar.


Samtliga citerade källor har granskats noggrant av vårt team för att säkerställa deras kvalitet, tillförlitlighet, aktualitet och giltighet. Bibliografin för denna artikel ansågs vara tillförlitlig och av akademisk eller vetenskaplig noggrannhet.Denna text erbjuds endast i informativt syfte och ersätter inte konsultation med en professionell. Vid tveksamheter, rådfråga din specialist.